Den europeiske menneskerettighetskommisjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Den europeiske menneskerettighetskommisjon var et menneskerettsorgan som ble opprettet i 1954 på grunnlag av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) fra 1950, i kraft fra 1953. Klagesaker fra individer som mente å ha fått sine konvensjonsrettigheter krenket kunne, innen seks måneder etter å ha uttømt alle nasjonale rettsmidler, anlegge sak for Kommisjonen. Denne kunne så velge å henvise saken til EMD eller avsi avgjørelse på egen hånd.

Da tilleggsprotokoll 11 til EMK trådte i kraft i 1998 ble Kommisjonen slått sammen med Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), og klageren kunne heretter fremme sin sak direkte fremfor EMD.