De store banker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
De store banker

De store banker, også kalt Newfoundlandsbankene, er en gruppe undervannsplatåer sørvest for Newfoundland, om lag 300 000 km². Gjennomsnittsdybden er 70–80 m, men store områder ligger bare 12–20 m under havflaten. Her møtes den kalde Labradorstrømmen med den varme Golfstrømmen, derfor oppstår det ofte tåke. Labradorstrømmen fører med seg store isfjell som kan være farlige for skipsfarten. På bankene har det siden 1500-tallet vært drevet stort fiske med deltakelse fra mange land. Norge drev linefiske her fram til 1978. Den kalde Labradorstrømmen blander seg her med det varme vannet fra Golfstrømmen. Blandingen av vannet fra disse to strømmene og formen på havbunnen løfter næringsstoffer fra bunnen opp til overflaten. Dette området er derfor et av de beste fiskefeltene i verden. Fisket her omfatter torsk, hyse, og lodde. Av skalldyr fanges kamskjell og hummer. Det er også svært mye sjøfugl i området.

Se også Flemish Kapp