Datalagring

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Datalagring er lagring av elektroniske data, normalt brukt om lagring av trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon (telefoni, e-post, internettrafikk). I 2006 vedtok EU et direktiv – datalagringsdirektivet – som pålegger medlemslandene og EØS-landene å implementere obligatorisk lagring av nærmere angitte trafikkdata fra landenes tele- og internettilbydere.

Teleselskapene lagrer idag i ulik grad og varighet trafikkdata for faktureringsformål – dataene beviser at trafikken har funnet sted i tilfelle tvist om faktura. Når Norge implementerer datalagringsdirektivet i norsk rett, vil dataene lagres i 6 måneder for å kunne stilles til disposisjon for Politiet for etterforskningsformål.