DSM-IV koder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision også kjent som DSM-IV-TR er en manual publisert av American Psychiatric Association (APA) som inkluderer alle aktuelle anerkjente psykiske lidelser. Kodesystemet brukt av DSM-IV er designet for å korrespondere med koder fra International Classification of Diseases, ofte referert til som ICD. Siden tidlige versjoner av DSM ikke korrelerer med ICD-koder, og oppdateringer av publikasjoner for ICD-og DSM ikke er samtidig, kan enkelte forskjeller i kodesystemer fortsatt være til stede. Av denne grunn anbefales det at brukerne av disse manualene konsulterer den aktuelle referansen når de skal finne diagnostiske koder.

For å se disse kodene listet alfabetisk, i stedet for etter kategori, klikk her.

 • INA = Ikke Nærmere Angitt

Lidelser som vanligvis diagnostiseres hos spedbarn, barn eller ungdom[rediger | rediger kilde]

Psykisk utviklingshemming[rediger | rediger kilde]

 • 317 Lett psykisk utviklingshemming
 • 318.0 Moderat psykisk utviklingshemning
 • 318.1 Alvorlig psykisk utviklingshemning
 • 318.2 Dyp psykisk utviklingshemning
 • 319 Psykisk utviklingshemming, alvorlighetsgrad uspesifisert

Læringsforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

 • 315.00 Leseforstyrrelse
 • 315.1 Regneforstyrrelse
 • 315.2 Skriveforstyrrelse
 • 315.9 Læringsforstyrrelse INA

Motoriske forstyrrelser[rediger | rediger kilde]

 • 315.4 Koordinasjonsforstyrrelser

Kommunikasjonsforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

 • 315.31 Ekspressiv språkforstyrrelse
 • 315.32 Blandet impressiv-ekspressiv språkforstyrrelse
 • 315.39 Fonologisk taleforstyrrelse
 • 307.0 Stamming
 • 307.9 Kommunikasjonsforstyrrelse INA

Gjennomgripende utviklingslidelser[rediger | rediger kilde]

Oppmerksomhetssvikt- og atferdslidelser[rediger | rediger kilde]

 • Atferdslidelse
  • 312.81 Atferdslidelse, debut i barndom
  • 312.82 Atferdslidelse, debut i ungdommen
  • 312.89 Atferdslidelse, uspesifisert debut
 • 313.81 Trasslidelse
 • 312.9 Atferdslidelse INA

Ernærings- og spiseforstyrrelser hos spedbarn eller småbarn[rediger | rediger kilde]

 • 307.52 Pica
 • 307.59 Spiseforstyrrelse hos spedbarn eller småbarn

Tics[rediger | rediger kilde]

 • 307.23 Tourettes syndrom
 • 307.22 Kroniske motoriske eller vokale tics
 • 307.21 Forbigående tics
 • 307.20 Tics INA

Enkoprese og enuresis[rediger | rediger kilde]

 • Enkoprese
  • 787.6 Enkoprese, med forstoppelse og overflodsinkontinens
  • 307.7 Enkoprese, uten forstoppelse og overflodsinkontinens
 • 307.6 Enurese (uten somatisk grunn)

Andre lidelser hos spedbarn, barn eller ungdom[rediger | rediger kilde]

 • 309.21 Separasjonsangstlidelse
 • 313.23 Selektiv mutisme
 • 313.89 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse hos spedbarn eller småbarn
 • 307.3 Stereotype bevegelsesforstyrrelser
 • 313.9 Psykisk lidelse INA hos spedbarn, barn eller ungdom

Topp

Delir, demens, og amnestiske og andre kognitive lidelser[rediger | rediger kilde]

Delir[rediger | rediger kilde]

 • 293.0 Delir som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 780.09 Delirium INA

Demens[rediger | rediger kilde]

 • 290.10 Demens ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom
 • 294.1 Demens forårsaket av hodeskade
 • 294.9 Demens forårsaket av HIV-infeksjon
 • 294.1 Demens ved Huntingtons sykdom
 • 294.1 Demens ved Parkinsons sykdom
 • 290.10 Demens ved Picks sykdom
 • 294.1 Demens som følge av... [anfør den generelle somatiske tilstanden som ikke er notert ovenfor]
 • 294.8 Demens INA
 • Demens av Alzheimers form, tidlig debut
  • 290.10 Demens av Alzheimers form, tidlig debut. Ukomplisert
  • 290.11 Demens av Alzheimers form, tidlig debut. Med delir
  • 290.12 Demens av Alzheimers form, tidlig debut. Med vrangforestillinger
  • 290.13 Demens av Alzheimers form, tidlig debut. Med depressivt stemningsleie
 • Demens av Alzheimers type, sen debut
  • 290.0 Demens av Alzheimers type, sen debut. Ukomplisert
  • 290.3 Demens av Alzheimers type, sen debut. Med delir
  • 290.20 Demens av Alzheimers type, sen debut. Med vrangforestillinger
  • 290.21 Demens av Alzheimers type, sen debut. Med depressivt stemningsleie
 • Vaskulær demens
  • 290.41 Vaskulær demens. Med delir
  • 290.42 Vaskulær demens. Med vrangforestillinger
  • 290.43 Vaskulær demens. Med depressivt stemningsleie

Amnestiske lidelser[rediger | rediger kilde]

 • 294.0 Amnestisk lidelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 294.8 Amnestisk lidelse INA

Andre kognitive lidelser[rediger | rediger kilde]

 • 294.9 Kognitiv lidelse INA

Topp

Psykiske lidelser på grunn av en generell somatisk tilstand, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

 • 293.89 Katatoni som følge av... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 310.1 Personlighetsforandring som følge av... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
  • (Spesifiser form: labil, uhemmet, aggressiv, apatisk, paranoid, annen, kombinert, uspesifisert form)
 • 293.9 Psykisk lidelse INA som følge av en generell somatisk tilstand

Topp

Substansrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

Alkoholrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

  • 305.00 Alkoholmisbruk
  • 303.90 Alkoholavhengighet
  • 291.8 Alkoholbetinget angstlidelse
  • 291.8 Alkoholbetinget stemningslidelse
  • 291.1 Alkoholbetinget vedvarende amnestisk lidelse
  • 291.2 Alkoholbetinget vedvarende demens
  • 291.5 Alkoholbetingetpsykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 291.3 Alkoholbetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 291.8 Alkoholbetinget seksuell dysfunksjon
  • 291.8 Alkoholbetinget søvnforstyrrelse
  • 303.00 Alkoholintoksikasjon
  • 291.0 Delir under alkoholintoksikasjon
  • 291.9 Alkoholrelatert lidelse INA
  • 291.8 Alkoholabstinens
  • 291.0 Delir under alkoholabstinens

Amfetaminrelaterte lidelser (inklusive amfetaminlignende substanser)[rediger | rediger kilde]

 • Amfetamin (eller amfetamin-lignende)
  • 305.70 Amfetaminmisbruk
  • 304.40 Amfetaminavhengighet
  • 292.89 Amfetaminbetinget angstlidelse
  • 292.84 Amfetaminbetinget stemningslidelse
  • 292.11 Amfetaminbetinget psykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 292.12 Amfetaminbetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 292.89 Amfetaminbetinget seksuell dysfunksjon
  • 292.89 Amfetaminbetinget søvnforstyrrelse
  • 292.89 Amfetaminintoksikasjon
  • 292.81 Delir under amfetaminintoksikasjon
  • 292.9 Amfetaminbetinget lidelse INA
  • 292.0 Amfetaminabstinens

Kaffeinrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Kaffein
  • 292.89 Kaffeinbetinget angstlidelse
  • 292.89 Kaffeinbetinget søvnforstyrrelse
  • 305.90 Kaffein intoksikasjon
  • 292.9 Kaffeinrelatert lidelse INA

Cannabisrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Cannabis
  • 305.20 Cannabismisbruk
  • 304.30 Cannabisavhengighet
  • 292.89 Cannabisbetinget angstlidelse
  • 292.11 Cannabisbetinget psykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 292.12 Cannabisbetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 292.89 Cannabisintoksikasjon
  • 292.81 Delir under cannabisintoksikasjon
  • 292.9 Cannabisrelatert lidelse INA

Kokainrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Kokain
  • 305.60 Kokainmisbruk
  • 304.20 Kokainavhengighet
  • 292.89 Kokainbetinget angstlidelse
  • 292.84 Kokainbetinget stemningslidelse
  • 292.11 Kokainbetinget psykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 292.12 Kokainbetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 292.89 Kokainbetinget seksuell dysfunksjon
  • 292.89 Kokainbetinget søvnforstyrrelse
  • 292.89 Kokainintoksikasjon
  • 292.81 Delir under kokainintoksikasjon
  • 292.9 Kokainrelatert lidelse INA
  • 292.0 Kokainabstinens

Hallusinogenrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Hallusinogen
  • 305.30 Hallusinogenmisbruk
  • 304.50 Hallusinogenavhengighet
  • 292.89 Hallusinogenbetinget angstlidelse
  • 292.84 Hallusinogenbetinget stemningslidelse
  • 292.11 Hallusinogenbetinget psykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 292.12Hallusinogenbetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 292.89 Hallusinogenintoksikasjon
  • 292.81 Delir under hallusinogenintoksikasjon
  • 292.89 Hallusinogenbetinget vedvarende persepsjonsforstyrrelse
  • 292.9 Hallusinogenrelatert lidelse INA

Innåndingssubstansrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Innåndingssubstans
  • 305.90 Innåndingssubstansmisbruk
  • 304.60 Innåndingssubstansavhengighet
  • 292.89 Innåndingssubstansbetinget angstlidelse
  • 292.84 Innåndingssubstansbetinget stemningslidelse
  • 292.82 Innåndingssubstansbetinget vedvarende demens
  • 292.11 Innåndingssubstansbetinget psykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 292.12 Innåndingssubstansbetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 292.89 Innåndingssubstansintoksikasjon
  • 292.81 Delir under innåndingssubstansintoksikasjon
  • 292.9 Innåndingssubstansrelatert lidelse INA

Nikotinrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Nikotin
  • 305.1 Nikotinavhengighet
  • 292.9 Nikotinrelatert lidelse INA
  • 292.0 Nikotinabstinens

Opiatrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Opiat
  • 305.50 Opiatmisbruk
  • 304.00 Opiatavhengighet
  • 292.84 Opiatbetinget stemningslidelse
  • 292.11 Opiatbetinget psykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 292.12 Opiatbetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 292.89 Opiatbetinget seksuell dysfunksjon
  • 292.89 Opiatbetinget søvnforstyrrelse
  • 292.89 Opiatintoksikasjon
  • 292.81 Delir under opiatintoksikasjon
  • 292.9 Opiatrelatert lidelse INA
  • 292.0 Opiatabstinens

Fensyklidinrelaterte lidelser (inkludert fensyklidinlignende substanser)[rediger | rediger kilde]

 • Fensyklidin (eller fensyklidinlignende)
  • 305.90 Fensyklidinmisbruk
  • 304.90 Fensyklidinavhengighet
  • 292.89 Fensyklidinbetinget angstlidelse
  • 292.84 Fensyklidinbetinget stemningslidelse
  • 292.11 Fensyklidinbetinget psykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 292.12 Fensyklidinbetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 292.89 Fensyklidinintoksikasjon
  • 292.81 Delir under fensyklidinintoksikasjon
  • 292.9 Fensyklidinrelatert lidelse INA

Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikarelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Sedativa, hypnotika, eller anxiolytika
  • 305.40 Misbruk av sedativa, hypnotika eller anxiolytika
  • 304.10 Avhengighet av sedativa, hypnotika eller anxiolytika
  • 292.89 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikabetinget angstlidelse
  • 292.84 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikabetinget stemningslidelse
  • 292.83 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikabetinget vedvarende amnestisk lidelse
  • 292.82 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikabetinget vedvarende demens
  • 292.11 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikabetinget psykotisk lidelse, med vrangforestillinger
  • 292.12 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikabetinget psykotisk lidelse, med hallusinasjoner
  • 292.89 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikabetinget seksuell dysfunksjon
  • 292.89 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikabetinget søvnforstyrrelse
  • 292.89 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikaintoksikasjon
  • 292.81 Delir under sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikaintoksikasjon
  • 292.9 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytikarelatert lidelse INA
  • 292.0 Sedativa-, hypnotika- eller anxiolytika-abstinens
  • 292.81 Delir under sedativa-, hypnotika- eller anxiolytika-abstinens

Polysubstansrelaterte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • 304.80 Blandingsavhengighet

Lidelser relatert til annen (eller ukjent) substans[rediger | rediger kilde]

 • Annen (eller ukjent) substans
  • 305.90 Annen (eller ukjent) substansmisbruk
  • 304.90 Annen (eller ukjent) substansavhengighet
  • 292.89 Angstlidelse betinget av annen (eller ukjent) substans
  • 292.81 Delir betinget av annen (eller ukjent) substans
  • 292.84 Stemningslidelse betinget av annen (eller ukjent) substans
  • 292.83 Vedvarende amnestisk lidelse betinget av annen (eller ukjent) substans
  • 292.82 Vedvarende demens betinget av annen (eller ukjent) substans
  • 292.11Psykotisk lidelse betinget av annen (eller ukjent) substans, med vrangforestillinger
  • 292.12 Psykotisk lidelse betinget av annen (eller ukjent) substans, med hallusinasjoner
  • 292.89 Seksuell dysfunksjon betinget av annen (eller ukjent) substans
  • 292.89 Søvnforstyrrelse betinget av annen (eller ukjent) substans
  • 292.89 Annen (eller ukjent) substansintoksikasjon
  • 292.9 Lidelse INA relatert til annen (eller ukjent) substans
  • 292.0 Annen (eller ukjent) substansabstinens

Topp

Schizofreni og andre psykotiske lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Schizofreni
  • 295.2 Schizofreni, kataton form
  • 295.1 Schizofreni, disorganisert form
  • 295.3 Schizofreni, paranoid form
  • 295.6 Schizofreni, residual form
  • 295.9 Schizofreni, udifferensiert form
 • 295.4 Schizofreniform lidelse
 • 295.7 Schizoaffektiv lidelse
 • 297.1 Vrangforestillingslidelse
  • erotoman form
  • grandios form
  • sjalusiform
  • forfølgelsesform
  • somatisk form
  • blandet form
 • 298.8 Kortvarig psykotisk lidelse
 • 297.3 Indusert psykotisk lidelse
 • Psykotisk lidelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
  • 293.81 Psykotisk lidelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]. Med vrangforestillinger
  • 293.82 Psykotisk lidelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]. Med hallusinasjoner
 • 298.9 Psykotisk lidelse INA

Topp

Stemningslidelser[rediger | rediger kilde]

Depressive lidelser[rediger | rediger kilde]

 • 300.4 Dystymi
 • Alvorlig depressiv lidelse
  • Alvorlig depressiv lidelse, tilbakevendende
   • 296.36 Alvorlig depressiv lidelse, tilbakevendende, i full remisjon
   • 296.35 Alvorlig depressiv lidelse, tilbakevendende, i delvis remisjon
   • 296.31 Alvorlig depressiv lidelse, tilbakevendende, mild
   • 296.32 Alvorlig depressiv lidelse, tilbakevendende, moderat
   • 296.33 Alvorlig depressiv lidelse, tilbakevendende, alvorlig uten psykotiske trekk
   • 296.34 Alvorlig depressiv lidelse, tilbakevendende, alvorlig med psykotiske trekk
   • 296.30 Alvorlig depressiv lidelse, tilbakevendende, uspesifisert
  • Alvorlig depressiv lidelse, enkelt episode
   • 296.26 Alvorlig depressiv lidelse, enkelt episode, i full remisjon
   • 296.25 Alvorlig depressiv lidelse, enkelt episode, i delvis remisjon
   • 296 21 Alvorlig depressiv lidelse, enkelt episode, mild
   • 296.22 Alvorlig depressiv lidelse, enkelt episode, moderat
   • 296.23 Alvorlig depressiv lidelse, enkelt episode, alvorlig uten psykotiske trekk
   • 296.24 Alvorlig depressiv lidelse, enkelt episode, alvorlig med psykotiske trekk
   • 296.20 Alvorlig depressiv lidelse, enkelt episode, uspesifisert
 • 311 Depressiv lidelse INA

Bipolare lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Bipolare lidelser
  • 296.80 Bipolar lidelse INA
  • Bipolar I lidelse, seneste episode depressiv
   • 296.56 Bipolar I lidelse, seneste episode depressiv, i full remisjon
   • 296.55 Bipolar I lidelse, seneste episode depressiv, i delvis remisjon
   • 296.51 Bipolar I lidelse, seneste episode depressiv, mild
   • 296.52 Bipolar I lidelse, seneste episode depressiv, moderat
   • 296.53 Bipolar I lidelse, seneste episode depressiv, alvorlig uten psykotiske trekk
   • 296.54 Bipolar I lidelse, seneste episode depressiv, alvorlig med psykotiske trekk
   • 296.50 Bipolar I lidelse, seneste episode depressiv, uspesifisert
  • 296.40 Bipolar I lidelse, seneste episode hypoman
  • Bipolar I lidelse, seneste episode manisk
   • 296.46 Bipolar I lidelse, seneste episode manisk, i full remisjon
   • 296.45 Bipolar I lidelse, seneste episode manisk, i delvis remisjon
   • 296.41 Bipolar I lidelse, seneste episode manisk, mild
   • 296.42 Bipolar I lidelse, seneste episode manisk, moderat
   • 296.43 Bipolar I lidelse, seneste episode manisk, alvorlig uten psykotiske trekk
   • 296.44 Bipolar I lidelse, seneste episode manisk, alvorlig med psykotiske trekk
   • 296.40 Bipolar I lidelse, seneste episode manisk, uspesifisert
  • Bipolar I lidelse, seneste episode blandet
   • 296.66 Bipolar I lidelse, seneste episode blandet, i full remisjon
   • 296.65 Bipolar I lidelse, seneste episode blandet, i delvis remisjon
   • 296.61 Bipolar I lidelse, seneste episode blandet, mild
   • 296.62 Bipolar I lidelse, seneste episode blandet, moderat
   • 296.63 Bipolar I lidelse, seneste episode blandet, alvorlig uten psykotiske trekk
   • 296.64 Bipolar I lidelse, seneste episode blandet, alvorlig med psykotiske trekk
   • 296.60 Bipolar I lidelse, seneste episode blandet, uspesifisert
  • 296.7 Bipolar I lidelse, seneste episode uspesifisert
  • Bipolar I lidelse, enkelt manisk episode
   • 296.06 Bipolar I lidelse, enkelt manisk episode, i full remisjon
   • 296.05 Bipolar I lidelse, enkelt manisk episode, i delvis remisjon
   • 296.01 Bipolar I lidelse, enkelt manisk episode, mild
   • 296.02 Bipolar I lidelse, enkelt manisk episode, moderat
   • 296.03 Bipolar I lidelse, enkelt manisk episode, alvorlig uten psykotiske trekk
   • 296.04 Bipolar I lidelse, enkelt manisk episode, alvorlig med psykotiske trekk
   • 296.00 Bipolar I lidelse, enkelt manisk episode, uspesifisert
  • 296.89 Bipolar II lidelse
 • 301.13 Cyklotymi
 • Andre stemningslidelser
  • 293.83 Stemningslidelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
  • 296.90 Stemningslidelse INA

Topp

Angstlidelser[rediger | rediger kilde]

 • 300.02 Generalisert angstlidelse (inkluderer angstlidelse i barndommen)
 • Panikklidelse
  • 300.21 Panikklidelse med agorafobi
  • 300.01 Panikklidelse uten agorafobi
 • 300.22 Agorafobi uten anamnese på panikklidelse
 • 300.29 Spesifikk fobi
 • 300.23 Sosial fobi
 • 300.3 Obsessiv-kompulsiv lidelse
 • 309.81 Posttraumatisk stresslidelse
 • 308.3 Akutt stresslidelse
 • Angstlidelse
  • 293.89 Angstlidelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
  • 300.00 Angstlidelse INA

Topp

Somatoforme lidelser[rediger | rediger kilde]

 • 300.81 Somatiseringslidelse
 • 300.81 Udifferensiert somatoform lidelse
 • 300.11 Konversjonslidelse
 • Somatoform smertelidelse
  • 307.89 Somatoform smertelidelse med både psykologiske faktorer og generell somatisk tilstand
  • 307.80 Somatoform smertelidelse med psykologiske faktorer
 • 300.7 Hypokondri
 • 300.7 Dysmorfofobi
 • 300.81 Somatoform lidelse INA

Topp

Viljestyrte lidelser[rediger | rediger kilde]

 • Viljestyrt lidelse
  • 300.19 Viljestyrt lidelse. Med både psykiske og somatiske tegn og symptomer
  • 300.19 Viljestyrt lidelse. Med overveiende somatiske tegn og symptomer
  • 300.16 Viljestyrt lidelse. Med overveiende psykiske tegn og symptomer
  • 300.19 Viljestyrt lidelse INA

Topp

Dissosiative lidelser[rediger | rediger kilde]

 • 300.6 Depersonalisasjonslidelse
 • 300.12 Dissosiativ amnesi
 • 300.13 Dissosiativ fugue
 • 300.14 Dissosiativ identitetslidelse
 • 300.15 Dissosiativ lidelse INA

Topp

Seksuelle dysfunksjoner og kjønnsidentitetsforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

Seksuelle dysfunksjoner[rediger | rediger kilde]

 • 625.8 Nedsatt seksuell lyst hos kvinner som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 608.89 Nedsatt seksuell lyst hos menn som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 302.71 Hemmet seksuell lyst
 • 302.79 Seksuell aversjon
 • 302.72 Hemmet seksuell opphisselse hos kvinner
 • 302.72 Erektil forstyrrelse hos menn
 • 607.84 Erektil forstyrrelse hos menn som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 302.73 Kvinnelig orgasmeforstyrrelse
 • 302.74 Mannlig orgasmeforstyrrelse
 • 302.75 Prematur ejakulasjon
 • 302.76 Dyspareuni (ikke følge av en generell medisinsk tilstand)
 • 625.0 Dyspareuni hos kvinner som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 608.89 Dyspareuni hos menn som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 306.51 Vaginisme (ikke følge av en generell medisinsk tilstand)
 • 625.8 Annen seksuell dysfunksjon hos kvinner som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • 608.89 Annen seksuell dysfunksjon hos menn som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • Seksuelt misbruk
  • V61.1 Seksuelt misbruk av voksen
  • 995.81 Seksuelt misbruk av voksen (hvis offeret er i fokus for oppmerksomheten)
  • V61.21 Seksuelle overgrep mot barn
  • 995.5 Seksuelle overgrep mot barn (hvis offeret er i fokus for oppmerksomheten)
 • 302.9 Seksuell forstyrrelse INA
 • 302.70 Seksuell dysfunksjon INA

Seksuelle avvik[rediger | rediger kilde]

Se også: Parafilier

 • 302.4 Ekshibisjonisme
 • 302.81 Fetisjisme
 • 302.89 Frotteurisme
 • 302.2 Pedofili
 • 302.83 Seksuell masochisme
 • 302.84 Seksuell sadisme
 • 302.3 Transvestittisk fetisjisme
 • 302.82 Voyeurisme
 • 302.9 Seksuelt avvik INA

Kjønnsidentitetsforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

 • Kjønnsidentitetsforstyrrelse
  • 302.85 Kjønnsidentitetsforstyrrelse hos tenåringer og voksne
  • 302.6 Kjønnsidentitetsforstyrrelse hos barn
  • 302.6 Kjønnsidentitetsforstyrrelse INA

Spiseforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

Topp

Søvnforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

Primære søvnforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

Parasomnier[rediger | rediger kilde]

 • 307.47 Marerittslidelse (tidligere angstdrømslidelse)
 • 307.46 Natteskrekkslidelse
 • 307.46 Søvngjengeri
 • 307.47 Parasomni INA

Andre søvnforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

 • Søvnforstyrrelse
  • Søvnforstyrrelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]
  • 780.54 Søvnforstyrrelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]. Hypersomni
  • 780.52 Søvnforstyrrelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]. Insomni
  • 780.59 Søvnforstyrrelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]. Blandet form
  • 780.59 Søvnforstyrrelse som følge av ... [anfør den generelle somatiske tilstanden]. Parasomni
 • 307.42 Insomni forbundet med annen psykisk lidelse [anfør akse I eller akse II lidelsen]
 • 307.44 Hypersomni forbundet med annen psykisk lidelse [anfør akse I eller akse II lidelsen]

Topp

Impulskontrollforstyrrelser som ikke klassifiseres andre steder[rediger | rediger kilde]

Topp

Tilpasningsforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

 • Tilpasningsforstyrrelse
  • 309.9 Tilpasningsforstyrrelse. Uspesifisert
  • 309.24 Tilpasningsforstyrrelse. Med angst
  • 309.0 Tilpasningsforstyrrelse. Med depressivt stemningsleie
  • 309.3 Tilpasningsforstyrrelse. Med atferdsforstyrrelse
  • 309.28 Tilpasningsforstyrrelse. Med både angst og depresjon
  • 309.4 Tilpasningsforstyrrelse. Med både følelsesmessige symptomer og atferdsforstyrrelse

Topp

Personlighetsforstyrrelser (akse II)[rediger | rediger kilde]

Gruppe A (merkelig eller eksentrisk)

Gruppe B (dramatisk, emosjonell, eller uberegnelig)

Gruppe C (engstelig eller redd)

INA

 • 301.9 Personlighetsforstyrrelse INA

Topp

Øvrige koder[rediger | rediger kilde]

 • V62.3 Utdanningsproblem
 • V62.4 Kulturelt tilpasningsproblem
 • 995.2 Bivirkninger av medikament INA
 • 780.9 Aldersrelatert kognitiv reduksjon
 • Antisosial atferd
  • V71.01 Antisosial atferd hos voksne
  • V71.02 Antisosial atferd hos barn eller ungdom
 • V62.82 Sorg på grunn av dødsfall
 • V62.89 Grensetilfelle av psykisk utviklingshemning
 • 313.82 Identitetproblem
 • Fremkalt av medikamenter
 • Bevegelsesforstyrrelser
  • 333.90 Bevegelsesforstyrrelser fremkalt av medikament INA
  • 333.1 Postural tremor fremkalt av medikament
 • Vanskjøtsel av barn
  • V61.21 Vanskjøtsel av barn
  • 995.5 Vanskjøtsel av barn (hvis offeret er i fokus for oppmerksomheten)
 • Fremkalt av nevroleptika
  • 333.99 Akutt akatisi fremkalt av nevroleptika
  • 333.7 Akutt dystoni fremkalt av nevroleptika
  • 332.1 Parkinsonisme fremkalt av nevroleptika
  • 333.82 Tardiv dyskinesi fremkalt av nevroleptika
  • 333.92 Malignt nevroleptikasyndrom
 • V71.09 Ingen diagnose på akse II
 • V71.09 Ingen diagnose eller tilstand på akse I
 • V15.81 Manglende samarbeid om behandlingen
 • V62.2 Problem i arbeidslivet
 • V61.20 Relasjonelsproblem mellom foreldre og barn
 • V61.1 Relasjonelsproblem mellom samlivspartnere
 • V62.89 Livsfaseproblem
 • Fysisk mishandling
  • V61.1 Fysisk mishandling av voksen
  • 995.81 Fysisk mishandling av voksen (hvis offeret er i fokus for oppmerksomheten)
  • V61.21 Fysisk mishandling av barn
  • 995.5 Fysisk mishandling av barn (hvis offeret er i fokus for oppmerksomheten)
 • 316 Psykiske faktorer som påvirker somatisk tilstand [anfør den generelle somatiske tilstanden]
 • Relasjonsproblemer
  • V62.81 Relasjonsproblem INA
  • V61.9 Relasjonsproblem i forbindelse med en psykisk lidelse eller en generell somatisk tilstand
 • V62.89 Religiøst eller åndelig problem
 • V61.8 Relasjonsproblem mellom søsken
 • 300.9 Uspesifisert psykisk lidelse (ikke psykotisk)
 • 799.9 Diagnose på akse II ikke fastsatt
 • 799.9 Diagnose eller tilstand på akse I ikke fastsatt
 • V65.2 Simulering

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata