DNA-virus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Et DNA-virus er et virus som har DNA som genetisk materiale og replikeres ved bruk av en DNA-avhengig DNA-polymerase. Nukleinsyren er vanligvis dobbeltstrenget DNA (dsDNA), men kan også være enkeltstrenget DNA (ssDNA). DNA-virus tilhører enten gruppe I eller gruppe II i Baltimore klassifiseringssystem for virus. Enstrenget DNA utvides vanligvis til dobbeltstrenget i infiserte celler. Selv om gruppe VII-virus som hepatitt B inneholder et DNA-genom, blir de ikke betraktet som DNA-virus i henhold til Baltimore-klassifiseringen, men snarere reverserer transkriberende virus fordi de replikerer gjennom et RNA-mellomprodukt. Kjente sykdommer som kopper, herpes og vannkopper er forårsaket av slike DNA-virus.