Dørvrider

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tradisjonell dørvrider
Dørvrider med vriderpinne

En dørvrider (også omtalt som dørhåndtak) er den delen av en dørlås som benyttes for å åpne en dør. Normalt er dørvrideren mekanisk koblet til en falle i låskassen som gjør at dreiebevegelsen hånden skaper ved å trykke ned vrideren trekker inn den fjærbelastede fallen.

I dagligtale brukes begrepet dørhåndtak som fellesbetegnelse på det som på fagspråket deles inn i dørvrider og håndtak. En dørvrider er en åpningsmekanisme som krever en vridning for at døren skal kunne åpnes, mens et håndtak er en statisk arm eller bøyle festet på døren som benyttes for å skyve eller trekke døren opp.

Det finnes mange forskjellige varianter av både dørvridere og håndtak. Tidligere ble mye av dette laget i tre, inntil smijern tok over, noe som kan sees på dører på eldre bygninger fremdeles.

I dag produseres dørvridere i all hovedsak i annet metall mens håndtak også produseres i tre og andre materialer for designets skyld. Stort sett er de laget av messing eller sinkblandinger i dag, men rustfritt stål er også populært.

Et dørhåndtak kan være et utsatt punkt når det gjelder smitteoverføring, og vies gjerne ekstra oppmerksomhet ved renhold for hygienens skyld.