Circular error probable

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

CEP eller Circular error probable (sannsynlig sirkulært feilutslag) er en tallindikator for ballistiske rakettvåpens forventede treffområde. CEP indikerer hvor mange prosent av alle stridshoder forventes å treffe innenfor et område med radius=CEP. Jo lavere CEP er, desto mer nøyaktig er altså raketten.

CEP25 angir altså minste radius 25 % av rakettene vil treffe innenfor. Når ikke annet er spesifikt oppgitt er CEP et mål på minste radius for 50 % av rakettnedlagene. (Bare «CEP» er altså lik CEP50). Som eksempel hadde de første amerikanske Pershing-rakettene en CEP på 400 meter, mens Pershing 2 hadde en CEP på 30 meter.

Normalfordeling (bell curve) i tre dimensjoner

CEP bygger på en multivariat normalfordeling, men kan også illustreres ved hjelp av normalfordeling. I normalfordelingens tetthetsfunksjon angir

,

der μ er forventet verdi (her sentertreff) og σ er standardavvik (angitt i gjennomsnittlig feilradius). Et grafisk plott med feilmargin langs den horisontale aksen og antall treff langs den vertikale vil danne en kurve som minner om en bjelle – derav det engelske uttrykket bell curve. CEP angir da det prosentvise middelavviket.