Cimarron (elv)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Cimarron nær Forgan, vest i Oklahoma
Cimarrons elveløp (markert med rødt)

Cimarron er ei elv i delstatene Oklahoma, Kansas, Colorado og New Mexico i USA. Den har utspring ved Raton Pass lengst nordøst i New Mexico, og munner ut i elva Arkansas ved Tulsa i Oklahoma. Navnet stammer fra et spanske ord som betyr vill, som i villsau. Elva er 1 123 km lang, med et nedbørfelt på 46 565 km².

Fra utspringet i New Mexico renner Cimarron, som her kalles Dry Cimmarron, mot øst og inn i Oklahomas panhandle. Den svinger mot nordvest og inn i Colorado, men bare 15 km senere passerer den grensa til Kansas, hvor den renner gjennom Cimarron National Grassland og deretter Cimarron-ørkenen. På denne strekningen tørker elva ofte helt ut i sommermånedene. Elva snur tilbake mot Oklahoma, og krysser deretter fram og tilbake over grensa mellom de to delstatene, før den vender mot sørøst og inn i Oklahoma. Ved Tulsa munner elva ut i reservoaret Keystone Lake i Arkansas-elva. På grunn av den lave vannføringen er elva ikke seilbar for skip, og det er heller ikke bygget demninger langs elva.