Central Valley (California)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det sentrale California med Central Valley (grønt)

Central Valley er en 720 km lang dalsenkning som løper parallelt med StillehavetNord-Amerikas vestkyst. Den dominerer med sine ca. 58 000 km² de sentrale områdene av staten California i USA. I utstrekning er den noe større enn fylkene Oppland og Hedmark til sammen. Den nordlige halvdelen (nord for San Francisco-bukta kalles Sacramento valley, etter delstatens administrasjonsby, mens den sørlige delen kalles San Joaquin Valley.)

Central Valley omfatter de viktigste jordbruksområdene i California, takket være en næringsrik jordbunn, rikelig med sol og tilstrekkelig vanntilførsel. Mens nedbørmengden i Sacramento Valley er forholdsvis høy - gjennomsnittlig ca. 500 mm per år, er San Joaquin Valley så tørr at store områder må karakteriseres som halvørken. Takket være et stort program kalt The Central Valley Project, som ble startet i 1933 ligger imidlertid de viktige jordbruksområdene gunstig til for kunstig vanning. Prosjektet gikk ut på å lede vann fra reservoarer i det vannrike nordlige Sacramento Valley sørover til San Joaquin Valley.

De viktigste byene i Central Valley er Sacramento, som er administrasjonssenter for delstaten California, Fresno og Bakersfield. San Francisco ligger vest for Central Valley, og Los Angeles sør for den.