Buten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Buten eller butylen er alkener med samme molekylformelen C4H8 (molar masse 56,1 g/mol), som inneholder en dobbeltbindning. Det er fire isomerer av buten. Disse fire hydrokarboner har til felles at de har fire karbonatomer og én dobbeltbinding, men de har ulike strukturformler. IUPAC og trivialnavn, henholdsvis, samt forskjellige framstillinger av disse kjemisk forbindelser:

IUPAC navn trivialnavn strukturformel strekformel kulepinnemodell
but-1-en
1-buten
α-buten
cis-but-2-en cis-β-buten
trans-but-2-en trans-β-butylene
metylpropen isobuten

De små blå tallene i strukturbildene ovenfor er nummerering av atomene i hovedkjeden til molekylene. Andre organiske forbindelser som har formel C4H8, er syklobutan og metylsyklopropan, men de er ikke alkener. Det finnes også fire-karbon sykliske alkener som syklobuten og metylsyklopropener, men de har ikke formel C4H8 og er heller ikke beskrevet her.

Disse gassene er fargeløse, svært brennbare og har hver sin typiske lukt. De finnes i liten konsentrasjon i råolje, men kan dannes ved petrokjemiske prosesser som katalytisk cracking av petroleum. Alle fire isomerene av buten er gass ved romtemperatur og trykk, men ved øket trykk og/eller lav temperatur fortettes gassen til væske. I likhet med LPG, (flytende petroleumsgass, på engelsk liquefied petroleum gas) fraktes disse gassene også med spesialskip.

Disse fire karbon gassene er kjemisk stabile, men vil kunne delta i mange kjemiske reaksjoner. Blant annet kan de delta i polymerisering, der lange kjeder dannes av enklere molekyler. De kan derfor brukes i produksjon av syntetisk gummi.

But-1-en er en lineær eller normal alfa-olefin og isobuten er en forgreinet alfa-olefin. Med en lavere prosentandel er but-1-en brukt som en av tilleggs-monomerene, sammen med andre alfa-olefiner, i produksjon av HDPE og lineær lavtetthets polyetylen. Butylgummi er laget ved kationisk polymerisering av isobutylen med rundt 2–7 % isopren. Isobutylen er også brukt for produksjon av metyl tertiær-butyl eter (MTBE) og isooktan, begge forbedrer forbrenningen av bensin.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]