Buten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
but-1-en
cis-but-2-en
trans-but-2-en
metylpropen

Buten eller butylen er betegnelse for hydrokarbon med formelen C4H8, som inneholder en dobbelbindning og altså er alkener.

Det er fire isomerer av alkener som har kjemisk formel C4H8. Alle fire av disse hydrokarboner har fire karbonatomer og en dobbelbinding i sine molekyler, men de har ulike kjemisk struktur. IUPAC og bruksnavn, henholdsvis, av disse kjemisk forbindelse:

IUPAC navn
bruksnavn
but-1-en
α-buten
cis-but-2-en
cis-β-buten
trans-but-2-en
trans-β-buten
2-metylpropen
isobuten

De kjemiske strukturer er vist til høyre. De små blå tallene i strukturbildene er nummerering av atomene i hovedkjeden til molekylene. Andre organiske forbindelser har formel C4H8, nemlig syklobutan og metylsyklopropan, men er ikke alkener og er ikke beskrevet her. Det finnes også fire-karbon sykliske alkener som syklobuten og metylsyklopropen, men de har ikke formel C4H8 og er ikke beskrevet her.

Alle fire av disse isomerene er gass ved romtemperatur og trykk, men ved øket trykk og/eller temperatur fortettes gassen til væske. Dette blir som for butan som kan kjøpes i væskeform i campinggas beholdere. Spesialskip frakter disse gassene som LPG, (Liquefied pressurized gas).

Disse gassene er fargeløse, svært brennbare og har hver sin typiske lukt. De finnes i liten konsentrasjon i råolje, men kan dannes ved petrokjemiske prosesser som katalytisk cracking av petroleum.

Disse 4- karbon gassene er kjemisk stabile, men vil kunne delta i mange kjemiske reaksjoner. Blant annet kan de delta i polymerisering, der lange kjeder dannes av enklere molekyler. De kan derfor brukes i produksjon av syntetisk gummi.

UOVERSATT:

But-1-ene is a linear or normal alfa-olefin and isobutylene is a branched alpha-olefin. In a rather low percentage, but-1-en is used as one of komonomerene, along with other alfa-olefiner, i produksjon of HDPE and linear low density polyethylene. Butylgummi is made by cationic polymerisering of isobutylene with about 2 – 7% isopren. Isobutylene is also used for the production of methyl tert-butyl ether (MTBE) and isooctane, both of which improve the combustion of gasoline.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]