Hopp til innhold

Buprenorfin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Buprenorfin
Systematisk (IUPAC)-navn
(2S)-2-[(-)-(5R,6R,7R,14S)-

9α-cyclopropylmethyl-4,5-epoxy
-6,14-ethanomorphinan-7-yl]-3-hydroxy

-6-methoxy-3,3-dimethylbutan-2-ol
Identifikatorer
CAS-nummer52485-79-7
ATC-nummerN07BC01, N02AE01
PubChem644073
DrugBankDB00921
ChemSpider559124
Kjemiske data
FormelC₂₉H₄₁NO₄
Molmasse467,304 g/mol
SMILESCC(C)(C)C(C)(C1CC23CCC1(C4C25CCN(C3CC6=C5C(=C(C=C6)O)O4)CC7CC7)OC)O
Farmakokinetiske data
Metabolismehovedsakelig i lever
Halveringstidca. 2-5 timer. Elimineringstid: ca. 20-25timer
Utskillinghovedsakelig galle, 27 % urin
Terapeutiske data
Lovlig statusA-Preparat; sterkt vanedannende legemiddel (NO)
KlassifiseringSentralt virkende syntetisk analgetikum
VirkningsmekanismePartiell opiodreseptoragonist

Buprenorfin er et syntetisk opioid (oripavinderivat) som blant annet benyttes i legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). Buprenorfin er mest kjent under preparatnavnene Suboxone, Subutex, Temgesic og Norspan.

Farmakodynamikk

[rediger | rediger kilde]

Buprenorfin er en partiell agonist/antagonist til μ- og antagonist til κ-reseptorene i sentralnervesystemet. Medikamentet er langt mer potent enn morfin i lave doser, men i motsetning til for fullagonister som morfin og heroin oppnås ved økende dose raskt en maksimaleffekt som ligger lavere. Blant annet hemmes respirasjonen i langt mindre grad, noe som minsker risikoen for overdoser. Brukere av andre opioider kan på grunn av de antagonistiske egenskapene oppleve akutt abstinens dersom buprenorfin tas uten avrusning på forhånd. Buprenorfin er som alle opioider sterkt vanedannende.

Effekten ved opioid vedlikeholdsbehandling tilskrives blant annet langsomt reversibel binding til μ-reseptorene og lang halveringstid, noe som over en lang periode reduserer den misbrukende pasientens stoffbehov.

Farmakokinetikk

[rediger | rediger kilde]

Buprenorfin brukes som regel som sublingualtabletter fordi biotilgjengeligheten ved opptak via tarm er tilnærmet null på grunn av stor førstepassasjemetabolisme i leveren og N-dealkylering og glukuronidering i tynntarmen. Biotilgjengeligheten sublingualt er ca. 30 %. Buprenorfin er meget vannløselig, og er derfor populært til injeksjon.

Medikamentet metaboliseres vesentlig i lever, en mindre del skilles ut via nyrene.

Buprenorfin distribueres til vevene med en initial halveringstid på ca. 5 timer. Den terminale elimineringsfasen er imidlertid på 20 til 25 timer på grunn av entero-hepatisk resirkulering som skyldes stoffets sterkt lipofile natur.

Dosering ved opioidsubstitusjon ligger vanligvis i området 12–24 mg daglig. Halveringstiden for buprenorfin er så lang at medikamentet kan tas hver 2.–3. dag dersom det er ønskelig.

Tilgjengelige preparater

[rediger | rediger kilde]

Subutex er en høydoseformulering av buprenorfin til sublingual administrasjon (brusetablett under tungen). Medikamentet produseres av Reckitt Benckiser Healthcare, men markedsføres i Europa av Schering-Plough, og finnes som 0,4 mg, 2 mg og 8 mg tabletter. Lavdose-buprenorfin markedsføres i Norge som Temgesic (sublingiualtabletter) og Norspan (plaster).

I de senere år har kombinasjonspreparatet Suboxone overtatt en del av markedet fra Subutex. Suboxone inneholder i tillegg til buprenorfin opioidantagonisten naloxon som ikke tas opp peroralt. Hensikten er å unngå at medikamentet injiseres. Injeksjon av Suboxone vil medføre akutt abstinens hos opioidavhengig

Buprenorfin kontra metadon

[rediger | rediger kilde]

Metadon har lenge vært dominerende i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering. Buprenorfin (Subutex) brukes i stadig større grad, og i stadig høyere doser. Hovedfordelen er sikkerhetsprofilen. Metadon er årsak til et titalls dødsfall årlig i Norge, mens det knapt er registrert dødsfall hvor buprenorfin alene er årsak. Buprenorfin er langt mindre dempende enn metadon, og muligheten for å kunne nyttiggjøre seg av rehabiliterende tiltak er trolig større. Buprenorfin gir langt mindre abstinensplager enn metadon ved forsøk på å slutte. For LAR-klienter med målsetning å slutte helt med opioider er buprenorfin et klart førstevalg.

I en del tilfeller er den dempende effekten av metadon ønskelig, for eksempel ved ADHD eller angstproblematikk. Det er derfor ikke grunn til å tro at Subutex vil overta fullstendig for metadon.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]