Buddhistiske konsiler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Siden bortgangen til den historiske Buddha, Siddharta Gautama, har buddhistiske klosterfellesskap («sangha») tidvis samlet seg for å avgjøre disputter om læren og klosterdisiplinen og å revidere og korrigere innholdet i buddhistiske kanoner.

Disse samlinger blir ofte kalt buddhistiske «konsiler» (pāḷi og sanskrit: saṅgīti, som betyr «å resitere sammen» eller «felles øvinger»). Nedtegnelser om disse konsiler er bevart i buddhistiske tekster; ifølge disse skal stridighetene ha begynt umiddelbart etter Buddhas bortgang og har fortsatt frem til moderne tider.

De første konsilene er betraktet som virkelige hendelser av alle buddhistiske tradisjoner. Imidlertid er historisiteten og detaljene i disse konsilene fortsatt et spørsmål om tvist i moderne buddhistiske studer. Ulike kilder som stammer fra ulike buddhistiske skoler inneholder motstridende nedtegnelser om disse hendelser og fortellingene tjener ofte til å forsvare spesifikke skoler.