Brukersentrert utvikling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Brukersentrert utvikling er et konsept som handler om brukskvalitet og aktiv involvering av brukere gjennom hele utviklingsprosessen.

For å oppnå god brukskvalitet (= usability) på et produkt eller en tjeneste er en brukersentrert utviklingsprosess viktig. Brukersentrert utvikling anvendes innen mange fagdisipliner (som industriell design og produktutvikling), men er et begrep som brukes mest innen digitale og interaktive medier. I tillegg er en grundig forståelse av de behov og krav som brukeren og oppgaven stiller til systemet. Det er også nødvendig med flere iterasjoner for å utvikle systemet.

En brukersentrert utviklingsprosess innebærer at fagpersoner innen brukskvalitet benytter strukturerte metoder som involverer fokus på brukerne til tjenesten eller produktet. Tidlig i prosjekter kan man benytte metoder som målgruppeanalyse, behovskartlegging og oppgaveanalyse. Det er viktig å kartlegge hvem produktet skal lages for, hvilke behov disse har og i hvilke brukssituasjoner produktet eller tjenesten skal benyttes. Spørreundersøkelser er en kvantitativ metode som kan benyttes for å få denne informasjonen.

Brukerinvolvering[rediger | rediger kilde]

Tidlig brukerinvolvering er anbefalt for å sikre god kvalitet og en god brukeropplevelse. Det vil også kunne spare kostnader på sikt. Tidlig i utviklingsprosessen er det naturlig å involvere brukere av tjenesten eller produktet for å kartlegge behov. Dette kan gjøres ved hjelp av strukturerte intervjuer eller fokusgrupper. Senere i prosessen kan man benytte kortsortering, en metode som gir innspill til struktur til f.eks. et nettsted. Når en prototype foreligger anbefales det å gjennomføre brukertesting av tjenesten. Det er også mulig å få tilbakemelding fra brukere ved å gjennomføre nettundersøkelser.

Krav om brukermedvirkning gjennom arbeidsmiljøloven[rediger | rediger kilde]

I situasjoner hvor en designer et system for arbeidstakere i en bedrift med minst 50 arbeidere, er det nødvendig etter arbeidsmiljøloven §8.1 å drøfte med arbeiderene om hvorvidt en bør ta i bruk et slikt system.[1] Dette skaper stor risiko for dem som lager systemet, ettersom arbeiderene i siste instans kan nekte å bruke systemet – selv om ledelsen gjennom hele prosessen har gitt grønt lys, opp mot designet.

Å involvere arbeidstakerne gjennom hele design prosessen, vil kunne bidra til å redusere risikoen for at arbeiderene motarbeider implementering av et slikt system.

Iterativ utviklingsprosess[rediger | rediger kilde]

Når en tidlig prototype er utviklet har man mulighet til å evaluere og brukerteste denne, for så å forbedre mangler eller svakheter som blir avdekket. Tjenesten evalueres og forbedres i flere runder. Ved gjentatte iterasjoner sikres det at tjenesten kontinuerlig forbedres og at svakheter avdekkes mens det fremdeles er relativt enkelt og rimelig å gjøre endringer.

Brukertesting[rediger | rediger kilde]

Brukertesting er en evaluering der man observerer og analyserer hvordan funksjoner i en løsning blir brukt av faktiske brukere. Hensikten med en brukertest er å få reell tilbakemelding fra brukere av tjenesten, og å bruke resultatene fra testen til å forbedre tjenesten. Utviklerne av en tjeneste blir ofte blinde på svakheter ved tjenesten, og brukerne bringer inn et nytt perspektiv.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata