Hopp til innhold

Brevhode

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et brevhode er starten på et formelt brev på papir. Det finnes klare regler for hvordan et brevhode skal settes opp.

Brevhodet skal øverst i venstre hjørne inneholde navn og adresse på sender, eventuelt med tittel om det er relevant for saken. Det inneholder også ofte firmalogo, organisasjonsnavn, organisasjonsnummer og ev. kontaktinformasjon.

Tittel, navn og adresse til mottaker bør plasseres nedenfor senderens kontaktopplysninger, litt innrykket fra venstre kant, og slik at det er synlig gjennom vinduet i en vanlig vinduskonvolutt.

Den nederste linjen av mottakers adresse består av enten postnummer og poststed, eller land. På høyre side av arket på samme linjen skrives avsenders stedsnavn og dagens dato.

En linje godt nedenfor mottakers adresse bør benyttes til mottakers og senders referansekoder, eventuelt saksnummer. Linjen under denne bør inneholde en beskrivende overskrift om saken som brevet omhandler. Det er viktig at det er passe åpen plass mellom disse informasjonselementene, slik at det fremstår som oversiktlig og greit å finne hvert enkelt element.

Autoritetsdata