Brannstiftelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Brannstiftelse er vanligvis et lovbrudd som består i å antenne ildebrann med ulovlig eller urettmessig formål. De fleste brannstiftelser er straffbare handlinger. Unntak utenom rene uhell, er når brannvesener setter fyr på rivningsobjekter for å øve røykdykking o.a.

Motivet bak brannstiftelse varierer. Muligheten for økonomisk gevinst kan motivere brannstiftere til å søke falsk forsikringsutbetaling etter ildspåsettelse. Vandalisme er ofte et motiv bak unge brannstiftere. Pyromani kan også være en årsak til brannstiftelse. Hevn kan også være et motiv for brannstiftelse

Mordbrann er en juridisk term for brannstiftelse, der brannstifteren setter liv i fare eller liv går tapt som følge av ildebrannen. Mordbrann kan være motivert eller utilsiktet, noe som kan ha betydning for straffeutmålingen.