Senterpartiet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Bondepartiet blir Senterpartiet»)
Senterpartiet

Guovddášbellodat
Senterpartiets logo (2017)
LandNorge
Offisielt navnSenterpartiet (Sp)
Leder(e)Trygve Slagsvold Vedum (7. april 2014–)
GeneralsekretærKnut Magnus Olsen
Grunnlagt19. juni 1920; 103 år siden (1920-06-19) (som Bondepartiet)[1]
ErstatterNorsk Landmandsforbund
HovedkvarterAkersgata
Ungdomsorg.Senterungdommen
Antall medlemmer19 860 (2022)[2]
IdeologiAgrarparti euroskeptisisme økonomisk nasjonalisme
Politisk posisjonSentrum[3]
Slagord«Vi tror på hele Norge»
Nettstedsenterpartiet.no (no)
Stortinget
28 / 169
(2021)
Ordførere
88 / 357
(2023)
Kommunestyrer
1 485 / 9 122
(2023)
Fylkesting
61 / 664
(2023)
Sametinget
3 / 39
(2021)

Antall medlemmer
År Bef. ±%
1957 64 000
1967 63 199 −1,3%
1973 59 348 −6,1%
1974 59 348 +0,0%
1975 56 542 −4,7%
1976 56 866 +0,6%
1977 55 827 −1,8%
1978 54 468 −2,4%
1979 54 939 +0,9%
1980 53 545 −2,5%
1981 52 243 −2,4%
1990 45 000 −13,9%
1991 44 882 −0,3%
1992 47 880 +6,7%
1993 47 079 −1,7%
1994 47 365 +0,6%
1995 46 627 −1,6%
1996 43 508 −6,7%
1997 39 766 −8,6%
1998 35 932 −9,6%
1999 33 432 −7,0%
2000 31 577 −5,5%
2001 27 477 −13,0%
2002 23 932 −12,9%
2003 23 570 −1,5%
2004 22 153 −6,0%
2005 20 987 −5,3%
2006 19 952 −4,9%
2007 21 080 +5,7%
2008 20 974 −0,5%
2009 21 163 +0,9%
2010 16 977 −19,8%
2011 17 636 +3,9%
2012 16 392 −7,1%
2013 15 425 −5,9%
2014 15 785 +2,3%
2015 16 673 +5,6%
2016 16 765 +0,6%
2017
2018
2019
2020
2021
2022 19 860
2023
2024
Kilde: [4][5]

Senterpartiet (Sp) er et politisk parti i Norge som har grunnlaget sitt i primærnæringene, i første rekke bonde- og fiskerbevegelsene. Partiet ble stiftet på landsmøtet i Norsk Landmandsforbund i 1920 under navnet Bondepartiet (B), og var det andre klassepartiet i Norge etter Arbeiderpartiet. Partiet brøt de formelle båndene til bondeorganisasjonene rundt den andre verdenskrig, og endret i 1959 navn til Senterpartiet.[6]

Partiet plasserer seg selv i det politiske sentrum. Senterpartiet har ingen uttalt ideologi, men legger forsvar for kristne og humanistiske verdier, folkestyret, den private eiendomsretten, nasjonalstatens suverenitet samt desentralisering av makt og ressurser til grunn for sin politikk.[7] Partiet er motstander av norsk EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen-avtalen og rusreformen.[7] Senterpartiet tilhører samme partifamilie som de nordiske bondepartiene.

Regjeringsparti fra 2021[rediger | rediger kilde]

Senterpartiet dannet i 2021 en mindretallsregjering sammen med Arbeiderpartiet med parlamentarisk støtte fra SV i opposisjon. Forrige gang Senterpartiet satt i regjering, var det sammen med Arbeiderpartiet og SV i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 til 2013. Før dette var Senterpartiet en del Kjell Magne Bondeviks første regjering fra 1997 til 2000, bestående av KrF og Venstre. Dette var den første regjeringen i norsk historie som gikk av etter å ha stilt kabinettsspørsmål i Stortinget i en miljøvernsak, gasskraftsaken.

Trygve Slagsvold Vedum partileder[rediger | rediger kilde]

Trygve Slagsvold Vedum ble valgt til partileder på ekstraordinært landsmøte 7. april i 2014. Han ble valgt etter Liv Signe Navarsete som hadde vært partileder siden høsten 2008. Ola Borten Moe ble valgt til 1. nestleder i partiet, mens Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim ble 2. nestleder. De to nestlederne ble valgt etter kampvotering. Etter landsmøtet ble Marit Arnstad valgt som parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe. Ledertrioen ble gjenvalgt i 2017,[8] 2019,[9] 2021 og 2023.[10] Den 21. juli 2023 trakk Ola Borten Moe seg som 1. nestleder slik at Anne Beathe Tvinnereim er eneste nestleder fram til landsmøtet i 2024.

Tilsluttede organisasjoner[rediger | rediger kilde]

Ungdomsorganisasjonen i partiet, Senterungdommen, ledes av Torleik Svelle fra november 2019.[11] Han overtok etter Ada Arnstad. Partiet har også en kvinnebevegelse, Senterkvinnene, et studieforbund, Senterpartiets Studieforbund (SpS), og et eget samepolitisk råd.

Senterpartiets verdigrunnlag[rediger | rediger kilde]

Senterpartiet legger ingen av de kjente ideologiene fra det 20. århundret til grunn for sitt program, men tar utgangspunkt i et eget manifest. Senterpartiets verdigrunnlag er delt inn i fire hoveddeler:[trenger referanse]

 • Motstand mot økonomisk liberalisering og frie markedskrefter
 • Desentralisering av eiendomsrett, makt, bosetning og kapital
 • Større likestilling mellom ulike grupper i samfunnet
 • Økonomisk måtehold og prioritering av ikke-materielle verdier, som for eksempel miljøvern

Partiet regner seg som en garantist mot norsk EU-medlemskap.[trenger referanse]

Partileder Trygve Slagsvold Vedum uttalte i 2017 at partiets oppgang på meningsmålingene er «er et uttrykk for en sunn nasjonalisme i folket».[12]

Stortingsrepresentanter[rediger | rediger kilde]

Senterpartiet har 28 stortingsrepresentanter i perioden 2021–2025 etter at partiet gjorde sitt beste stortingsvalg siden 1993.[13]

Ordførere[rediger | rediger kilde]

I valgperioden 2023-2027 har Senterpartiet ordføreren i 87 kommuner[14] og fylkesordføreren i Vestland og Trøndelag.

Historie[rediger | rediger kilde]

1900–1920: Bondebevegelsen organiserer seg[rediger | rediger kilde]

I 1896 ble den første norske bondeorganisasjonen, Norsk Landmandsforbund (Norges Bondelag) stiftet.

Organisasjonen skulle gjøre bøndenes krav tydeligere, og skape allianser med representanter i de to rådende partibevegelsene; Høyre og Venstre. På stiftelsesmøtet ble det lagt frem et forslag om å stifte et eget parti for norske bønder for å bedre vilkårene for primærnæringene i Norge, men det samlet ikke nok støtte.

I denne perioden kom det frem mange flere interesseorganisasjoner for primærnæringene (og for arbeiderklassen) i Norge.

1920–1921: Bondebevegelsen får et eget klasseparti: Bondepartiet[rediger | rediger kilde]

Bondelaget var den best organiserte og mest slagkraftige av interesseorganisasjonene innenfor de norske primærnæringene, men organisasjonen klarte ikke å få gjennomslag for sine hovedsaker hos de rådende partiene på Stortinget. 1920-årene var en nedgangstid for norsk jordbruk, og bondebevegelsen var preget av misnøye.

Den 19. juni 1920 i Kristiansand var Norsk Landmandsforbund samlet til årsmøte, og det var her organisasjonen bestemte seg for å bli et politisk parti ved stortingsvalget året etter.[15]

Peder Kolstad var gruppesekretær de første årene, senere statsminister og finansminister.

Bondepartiet deltok i sitt første stortingsvalg 24. oktober 1921 under navnet Norsk Landmandsforbund. Partiet gjorde et svært godt valg og fikk 13,1 % av stemmene og 17 stortingsrepresentanter. De nye stortingsgruppen hadde en gjennomsnittsalder på bare 50 år og besto i stor grad av rutinerte politikere. Åtte av dem var tidligere ordførere og en tidligere varaordfører. Noen av dem hadde også vært innom Stortinget før, men for andre partier. På et møte 10. januar 1922 ble Bondepartiets første stortingsgruppe konstituert. Johan E. Mellbye fra Hedmark ble valgt til parlamentarisk leder, Kristoffer Høgset ble nestformann, Peder Kolstad sekretær og Gabriel Moseid ble styremedlem, mens Olav Josefson Bjørgum, Einar Borch og Johannes Bragstad ble varamedlemmer. På dette møtet ble det også fattet vedtak om å bruke «Bondepartiet» som navn på stortingsgruppa.

Norges Bondelag hadde i 1922 to representanter i styret til Bondepartiet, og koblingen mellom de to organisasjonene tilsvarte koblingen mellom LO og Arbeiderpartiet.

Hovedsakene for Bondepartiet i de første årene:

 • Bedre vilkår for kornbøndene i Norge (kjent som kornsaken)
 • Støtte til nydyrking av jord
 • Lavere skatter for bønder
 • Bondepartiet stilte seg i opposisjon til den økonomiske liberalismen som rådet i både Venstre og Høyre, med krav om tollvern og statsstøtte til jordbruket, i tillegg til tollerstatning for fiskerinæringen.

1921–1945: Regjeringsmakt, samvirke, Keynes, og klassekamp[rediger | rediger kilde]

I likhet med det andre store klassepartiet i Norge, Arbeiderpartiet, gjorde Bondepartiet det bra i 1920- og 1930-årene. Partiet gjorde det bra i stortingsvalg og bygde en landsdekkende organisasjon som var langt bredere enn det grunnlaget det hadde fra det elitestyrte Bondelaget. I denne perioden befestet Bondepartiet sin posisjon som det sterkeste interessepartiet for primærnæringene i Norge.

Samtidig som Bondepartiet forsterket støtten fra Bondebevegelsen, utviklet partiet også en selvstendig politikk. Det utviklet en økonomisk politikk som blant annet var sterkt inspirert av tankene til John Maynard Keynes og helt klart gikk i sosialliberal retning; med tro på at staten måtte være en regulerende aktør i markedet; spesielt i krisetider. Bondepartiets økonomiske politikk var nå begrunnet i en teori om blandingsøkonomi.

Denne utviklingen dannet grunnlag for at Bondepartiet inngikk et kriseforlik med Arbeiderpartiet i 1935, som førte Arbeiderpartiet til makten. Forliket mellom de to partiene bygde trolig ikke på et bredt meningsfellesskap, men på at Bondepartiet ønsket at markedet måtte legges under en viss, statlig regulering, og noe bedre vilkår for Bygde-Norge. Slagordet til Ap, etter det store kriseforliket, ble By og land, hand i hand, et av de mest populære, politiske slagordene i norsk historie, og som markerte grunnlaget for forliket.

Med kriseforliket gikk de to klassepartiene i Norge inn i et samarbeid for første gang. Men siden Arbeiderpartiet fikk så stor makt i Stortinget måtte Bondepartiet trekke mot høyresiden for å prøve å få gjennomslag for opposisjonspolitikken sin – og det gikk derfor lang tid før de samarbeidet igjen.

1930-årene: Nasjonalisme i det gamle Bondepartiet[rediger | rediger kilde]

Bondepartiet fikk regjeringsmakt for første gang mellom 1931 og 1933. Først under Peder Kolstad, frem til han døde i 1932, og Jens Hundseid tok over statsministerposten. I denne perioden var nazismen på fremmarsj i Europa, og nasjonalismen stod fremdeles sterkt i Norge. Bondepartiet var en av de bevegelsene i Norge som hadde spilt på nasjonalisme,[trenger referanse] og deler av den nasjonalistiske fløyen i partiet lot seg farge av fascistene og nazistene lenger sør i Europa.[trenger referanse]Bondepartiet hadde Vidkun Quisling som forsvarsminister. Han ble hentet utenfor partiet, og var aldri medlem av partiet.[trenger referanse]Under Menstadslaget satte regjeringen Kolstad, med Quisling som forsvarsminister, det norske forsvaret inn mot landets egne innbyggere for første gang siden Grunnloven.

Kritikere[hvem?] har hevdet at Jens Hundseid gjennomførte et parlamentarisk statskupp da han gikk til kongen og fremstilte seg selv som den fremste statsministerkandidaten fra Bondepartiet etter at Peder Kolstad døde. Partiledelsen ønsket at Einar Gram Borch skulle ta statsministerposten.[trenger referanse]

Jens Hunseid markerte seg som en politisk motstander av statsråd Quisling. Han skiftet brått i 1940 og meldte seg inn i Nasjonal Samling (NS), støttet okkupasjonsmakten og ble dømt til 10 år i fengsel etter krigen. Det er ennå ikke oppklart hva som førte til at Hundseid meldte seg inn i NS, men det blir spekulert i at det var et pragmatisk og rent taktisk valg for å kunne påvirke styret av Norge.[trenger referanse] Andre teorier som har vært fremlagt går ut på at Hundseid fryktet represalier fra Quisling, som politisk motstander, og meldte seg inn for å verne seg selv.[trenger referanse] En tredje teori er at Hundseid selv var fascist.[trenger referanse] En fjerde teori er at Hundseid ble presset inn av Quisling.[trenger referanse]

1945–1965: Fremveksten av Senterpartiet[rediger | rediger kilde]

Fra 1945 og fremover startet Bondepartiet en stor omveltning. Partiet stilte seg i opposisjon til Arbeiderpartiets storsatsing på utenlandsk kapital og storindustri, samtidig som det krevde sosial utjevning for å sikre levekårene i bygdene. På landsmøtet 3. mai 1959 ble Bondepartiet omdøpt til Norsk Folkestyreparti (demokratene).[16] Navnet ble latterliggjort i pressen og det varte knapt en måned innen et ekstraordinært landsmøte den 12. juni 1959 fastsatte navnet til Senterpartiet,[16] etter at landsmøtet slo fast at partiet ikke lenger var en fagbevegelse for bønder, men et selvstendig parti med en politikk som plasserte dem i det politiske sentrum mellom de borgerlige (til høyre) og sosialistene (til venstre).

Fanesaken for Senterpartiet lå ikke lenger hos primærnæringene alene; nå var en generell distriktspolitikk det grunnleggende temaet for partiet. I løpet av 1960-årene ble konfliktlinjene i desentraliseringspolitikken utarbeidet: sentralisering mot desentraliseringsentrum mot periferi.

Partiet hadde i 1965 bygd seg så mye opp at senterpartilederen Per Borten fra Flå (Melhus) tok regjeringsmakten i en bred koalisjon mellom alle partiene som den gangen lå til høyre for Arbeiderpartiet; Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre. På den måten brøt Senterpartiet det Arbeiderpartistyret det selv hadde vært med å legge grunnlaget for.

1971–1973: Regjeringskrise, EF-seier og ny regjeringskrise[rediger | rediger kilde]

Partiet var engasjert på Nei-siden i 1972 og Nei-flertallet var en viktig seier.

Per Borten måtte gå av som statsminister i 1971 etter en påstand om at han hadde gitt Nei-bevegelsen (Nå: Nei til EU) tilgang til interne regjeringsdokument om EF-forhandlingene. Borten innrømmet lekkasjen, og regjeringen måtte gå av. Denne saken er fremdeles[når?] særdeles omstridt, og i ettertid har det vist seg at det var en sekretær som var ansvarlig for lekkasjen.[trenger referanse]

Nei-siden vant EF-valget i 1972, og med det som så ut som en klar ideologisk seier i ryggen, gikk partiet inn i den første sentrumsregjeringen i norsk historie sammen med KrF og Venstre – under ledelse av Krf-leder Lars Korvald. Den regjeringen måtte gå av etter ett år, på grunn av lav oppslutning fra velgerne ved Stortingsvalget. Senterpartiet fikk bare ett mandat mer enn året før, til tross for EF-valgseieren.

1973–1993: Ny politisk plattform; økologi og motstand mot materialisme[rediger | rediger kilde]

I løpet av 1970-årene vedtok Senterpartiet et nytt prinsipprogram (verdigrunnlag), og økologi og miljøpolitikk ble en grunnsten i partiprogrammet – sammen med distriktspolitikk og desentralisering. Partiet gikk til valg på sterk kritikk mot materialisme og ukontrollert vekst, mens oljefeberen var på sitt sterkeste. Ved valget i 1977 mistet Senterpartiet 10 mandat som følge av den upopulære linjen i en tid da det var stor vekst i Norge.

Gjennom 1980-årene ble Senterpartiet kjent som et pragmatisk parti. Partiet søkte seire i enkeltsaker og forsøkte å verne hovedverdiene sine gjennom enkeltstående samarbeid med de borgerlige partiene på Stortinget. Partiet satt i to regjeringer sammen med Høyre og KrF, under Høyre-lederne Kåre Willoch og Jan P. Syse. Oppslutningen blant velgerne gikk stadig nedover og det har i ettertid blitt diskutert hva som kan ha vært årsaken til denne nedgangen.[trenger referanse]

1993–2005: EU-kamp, desentralisering og kursendring[rediger | rediger kilde]

Da EU-striden blusset opp igjen, brøt Senterpartiet med de borgerlige partiene og stilte seg igjen uten ryggdekning i det politiske landskapet. En slik posisjon hadde partiet ikke hatt siden tiden før andre verdenskrig. Nå hadde partiet bygd opp en grundig plattform basert på desentralisering og økologisk tenking. Da Senterpartiet brøt med høyresiden i 1990 dannet det samtidig grunnlaget for en sentrumsblokk i norsk politikk.

Ved kommunevalget i 1991 fikk Senterpartiet overraskende stor fremgang. Ved stortingsvalget 1993 var EU-striden fullstendig dominerende i media, og Senterpartiet ble det nest største partiet på Stortinget, blant annet etter å ha lansert visjonen om «annerledeslandet». Nei-siden vant folkeavstemningen i 1994.

Etter «det store EU-valget» sank oppslutningen, og ved stortingsvalgene i 2001 og 2005 lå partiet på rundt 10–mandater; med en liten oppgang ved stortingsvalget i 2005.

Senterpartiet satt i Sentrumsregjeringen med KrF og Venstre, der Kjell Magne Bondevik (KrF) var statsminister fra 1997 til 2000. Det var den første regjeringen i norsk historie som gikk av etter et kabinettsspørsmål på en miljøsak; gasskraftsaken. Dette regjeringsalternativet markerte en 3. vei i norsk politikk, sentrum.

2005–2013: Regjeringsmakt på rødgrønn side[rediger | rediger kilde]

Liv Signe Navarsete var partileder 2008–2014 og medlem av Stoltenbergs regjering 2005–2013. Her til venstre med Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen.

Fra 2005 til 2013 var Senterpartiet sammen med SV og Ap i den såkalte rødgrønne regjeringen (Stoltenberg II-regjeringen). Det politiske grunnlaget for regjeringen ble fremforhandlet på Soria Moria fra 26. september til 13. oktober 2005. Regjeringen tiltrådte 17. oktober 2005. Dette er en ny kursendring for Senterpartiet (fra borgerlig, til sentrum, til venstresiden), men var også en kursendring for hele landet. Regjeringen ble historiske da de 14. september 2009 ble gjenvalgt som flertallsregjering. Etter valget ble en ny plattform, Soria Moria 2, fremforhandlet i tiden fra 28. september til 7. oktober samme år.

Senterpartiet kom tilbake til Stortinget med 11 stortingsrepresentanter. De innvalgte representantene er Janne Sjelmo Nordås, Irene Lange Nordahl, Ola Borten Moe*, Lars Peder Brekk*, Anne Tingelstad Wøien, Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete*, Jenny Klinge, Kjersti Toppe, Magnhild Meltveit Kleppa* og Per Olaf Lundteigen. * Vararepresentant møter i og med at vedkommende er statsråd. Vararepresentant for Borten Moe er Heidi Greni, vararepresentant for Brekk er Christina Ramsøy, vararepresentant for Navarsete er Erling Sande og vararepresentant for Meltveit Kleppa er Geir Pollestad.

Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 fikk Senterpartiet 6,7 prosents oppslutning (- 1,2 fra kommunevalget i 2007). 163 371 stemmer ble avgitt for partiet ved kommunevalget, mens partiet fikk 141 326 stemmer i fylkestingsvalget. Partiet fikk 1.420 kommunestyrerepresentanter, også det en tilbakegang på 170 fra fire år tidligere. Ved valget i 2007 fikk partiet 89 ordførere totalt, 83 på rene Sp-lister og 6 ordførere på bygde- og eller felleslister. Etter kommunevalget i 2011 har partiet 84 ordførere.

2013–2021: I opposisjon[rediger | rediger kilde]

Ved Stortingsvalget 2013 fikk Senterpartiet 5,5 % av stemmene og ti mandater, noe som var partiets dårligste stortingsresultat. Oppslutningen til Arbeiderpartiet og SV gikk også ned, og det rødgrønne prosjektet oppnådde med i alt 72 mandater langt ifra flertall, og dermed søkte regjeringen avskjed. Erna Solberg tok over som statsminister i en Høyre-Fremskrittsparti-regjering med Venstre og Kristelig folkeparti som støttepartier. Senterpartiet havnet i opposisjon.

I etterkant av stortingsvalget 2013 ble det opprettet et evalueringsutvalg som skulle se på Senterpartiets valgkamp, under ledelse av Bengt Fasteraune, medlem av sentralstyret i Sp og ordfører i Dovre kommune. Den 18. desember 2013 ble evalueringsrapporten lagt frem. Evalueringsrapporten, som var basert på svar fra 429 tillits- og folkevalgte, alle fylkeslag og 81 personer på sentralt nivå i partiet, kom med følgende konklusjoner[17]:

 • Partiet gjennomførte et grundig strategiarbeid der landsstyret vedtok partiets hovedsaker samferdsel, eldre og mat og miljø i april 2012.
 • Senterpartiet har fortsatt en sterk organisasjon, som er en av norsk politikks mest landsomfattende.
 • På tross av små økonomiske resurser nådde partiet ut til svært mange potensielle velgere.
 • Man opplever at det i valgkampen ikke var den nødvendige tillit mellom våre fremste tillitsvalgte.
 • Utvalget mener det er behov for å tenke nytt, og partiet må erkjenne at det må jobbes på andre måter. Det er derfor behov for å gjøre ting annerledes for å gjenskape et parti med trygghet, samhold og fremtidstro.
 • Utvalget mente at dagens ledelse kan gjøre dette sammen ved å sette seg sammen og meisle ut en felles profil og politisk kurs for partiet. Partiets toppledelse må legge ned en betydelig innsats for å få dette på plass før neste valg.

Den 11. januar 2014 varslet Liv Signe Navarsete på Kongsbergkonferansen at hun ville trekke seg som partileder og be sentralstyret om å kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å velge en ny partiledelse.[18] Sentralstyret i Senterpartiet stilte seg 14. januar 2014 bak rådet fra Navarsete, samtidig som alle sammen stilte sine plasser til disposisjon. Trygve Slagsvold Vedum ble valgt til ny partileder i Senterpartiet på det ekstraordinære landsmøtet på Lillestrøm 7. april 2014. Av 302 delegater, stemte 298 delegater for Slagsvold Vedum, mens fire stemte blankt.

Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim hadde begge sagt seg villig til å stille som 1. nestleder i partiet. Valgkomiteen hadde kommet med en delt innstilling, der flertallet gikk for Tvinnereim og et mindretall for Borten Moe. I kampvoteringen mellom de to, fikk Borten Moe 160 stemmer, mens Tvinnereim fikk 142 stemmer og dermed ble Borten Moe valgt. Tvinnereim vant deretter kampvoteringen om å bli 2. nestleder i partiet. Motkandidat var Janne Sjelmo Nordås fra Nordland. Stemmetallene viste 232–70 i favør av Tvinnerem.

Senterpartiet markerte seg som et tydelig opposisjonsparti overfor Erna Solbergs regjering, og spesielt regjeringens sentraliseringspolitikk. Politireformen, av regjeringen kalt nærpolitireformen og av motstanderne fjernpolitireformen, og tvangssammenslåing av kommuner og fylker var noen av disse. Et annet område var Forsvaret i Nord-Norge, der Arbeiderpartiet i valgåret 2017 inngikk forlik med regjeringen, mens Senterpartiet var imot nedlegging av Andøya flystasjon og flytting av Bellhelikoptrene fra Bardufoss. Ved stortingsvalget i 2017 fikk Senterpartiet over 70 % av stemmene i Andøy kommune.[19]

Også på landsbasis hadde Senterpartiet stor fremgang ved stortingsvalget i 2017 og gikk opp fra 10 til 19 mandater. Den rødgrønne siden gikk totalt sett bare litt frem på grunn av Arbeiderpartiets tilbakegang. Regjering og støttepartiene hadde fortsatt flertall, og Erna Solberg fortsatte som statsminister.

I den andre fireårsperioden da Erna Solbergs regjering styrte landet gikk Senterpartiet ytterligere frem og var på noen meningsmålinger vinteren 2020/21 landets største parti.[20] Etter dette fikk Trygve Slagsvold Vedum stadig spørsmål fra media om han var statsministerkandidat, han parerte dette med at for han er politikken det viktigste, ikke posisjoner. På Senterpartiets landsmøte i juni 2021 ble Vedum offisielt partiets statsministerkandidat.[21]

2021: Valgseier og ny regjering[rediger | rediger kilde]

Ved stortingsvalget 2021 gikk Senterpartiet mest frem av alle partiene og fikk 13,5 % av stemmene og 28 stortingsrepresentanter. Arbeiderpartiet fikk klart større oppslutning med 26,3 % av stemmene og 48 stortingsrepresentanter, og Vedum pekte på Jonas Gahr Støre som ny statsminister.[22] Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet Jonas Gahr Støres regjering med statsministeren og ti statsråder fra Ap og åtte statsråder fra Sp. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble finansminister.

Bondepartiet blir Senterpartiet[rediger | rediger kilde]

Navndiskusjonen[rediger | rediger kilde]

Arbeidsutvalget i Bondepartiet, med Einar Frogner, Elisæus Vatnaland og Hans Holten i spissen ba i 1952 om at en skulle finne ut hvilke partinavn som var registrert i Justisdepartementets protokoller og videre søke om å få registrert en del navn som «antas å kunne bli aktuelt enten som eventuelt nytt partinavn eller undertittel på listene», som det heter fra protokollen. Videre ba en om at fylkesstyrene skulle få komme med sitt syn på saken.

Landsmøte i Bygdefolkets Ungdomsfylking (stiftet 1949) på Eidsvoll i 1951. Senere kalt Senterungdommen.[23]

I mars 1953 drøftet arbeidsutvalget flere muligheter, men navnet «Det norske Folkeparti» var langt fremme i debatten. Måneden etter var det landsmøtet som grep fatt i saken. Hans Holten, som på dette tidspunkt også var redaktør i Nationen holdt en innledning, der hans hovedbudskap var klart:

Var Bondepartiets oppgave å være et parti kun for en bestemt klasse, eller var det å representere et bredere samfunnssyn? Dersom en mente det sistnevnte, måtte det komme et navneskifte, mente Holten, men dette krevde også at stortingsgruppen ble rekruttert fra et bredere lag av folket. I landsmøtet var stemningen om lag 50/50 i forhold til et navneskifte. Blant de som gikk på talerstolen og sa nei til forslaget, var Elisæus Vatnaland som mente et navneskifte ville være mer til skade enn til gavn, Jon Leirfall som mente et navneskifte ville være et svakhetstegn og Hans Borgen var totalt avvisende. De som var mer åpne for et navneskifte var Erland Steenberg, Erling Engan og Gabriel Moseid. Hans Holten foreslo å sette ned et utvalg som skulle se nærmere på et navnebytte og komme med en innstilling på landsmøtet i april i 1955. Jon Leirfall ble utvalgets leder, og avholdt ikke noe møte før i oktober 1954. Flertallet i komiteen, der også Leirfall var med, foreslo at partiet skulle få navnet «Bygdefolkets Samlingsparti». Et annet navn som komitémedlemmene ønsket var «Det Norske Bygdeparti».

På landsmøtet i 1955 snakket Leirfall, som tidligere hadde vært mot, også for et navnebytte. Per Borten advarte mot en realitetsbehandling av spørsmålet, og også Hans Holten som sterkt ønsket et navnebytte, ville utsette saken. Karen Grønn-Hagen ville beholde Bondepartiet, men også hun sa at dette kunne virke innbydende for andre velgergrupper. Prøvevoteringen viste at 57 stemte for navnebytte på landsmøtet, mens 63 stemte mot. Splittelsen var dermed åpenbar, og saken ble utsatt. Og utsatt ble også saken i 1957 – der var den faktisk nesten ikke tema i det hele tatt. Men foran stortingsvalget denne høsten fikk fylkene Hordaland og Nordland tillatelse til å stille lister under navnet «Bygdefolkets Parti», med Bondepartiet som undertittel. Men fylkene brukte ikke det nye navnet på listene.

Flere navnealternativ[rediger | rediger kilde]

Partiet hadde tre fraksjoner i spørsmålet; de som ikke ville ha navneendring, de som ville ha et bygdenavn for å nå ut bredere og de som ville ha et nytt navn som basis for nytt fellesskap og ny vekst for partiet. I forkant av landsmøtet ble partiorganisasjonen hørt i spørsmålet.

6 892 medlemmer deltok i avstemningen om navnespørsmålet. Av disse svarte 65 prosent at de ønsket et navneskifte, men det var også kommet andre navneforslag i forkant av landsmøtet. Følgende navn var foreslått:

 • Bygdepartiet
 • Bygdefolkets Samlingsparti
 • Bygdefolket
 • Landspartiet
 • Rikspartiet
 • Det demokratiske parti
 • Demokratene
 • Borgerlig Folkeparti
 • Borgerpartiet
 • Senterpartiet
 • Folkestyrepartiet
 • Bondepartiet
 • Sentrumspartiet

Per Borten ga uttrykk for at han var skeptisk til bruk av senter- eller sentrumsnavnet. Han mente merkesakene til partiet hadde sitt utspring i begrepet demokrati – likestillingstanken, desentralisering, lik utdannelse og så videre. Personlig ville han ha et navn med «demokrati» i og gi uttrykk for en liberal samfunnsoppfatning. Han sa nei til alle forslag som hadde en klasseappell og brodd mot spesielle regioner og sosiale grupper.

Landsmøtet avgjør[rediger | rediger kilde]

På landsmøtet 3. mai 1959 i Trondheim var det så duket for avstemning. Landsstyret i Bondepartiet hadde 30. april 1959 drøftet spørsmålet og endt opp med å gi fem navn forrang i debatten:

 • Landspartiet
 • Bygdefolkets samlingsparti
 • Demokratene – Det demokratiske parti
 • Senterpartiet
 • Folkestyrepartiet

En prøveavstemning viste at flertallet ville ha et navnebytte på landsmøtet. 14 delegater stemte mot. Men der stoppet også enigheten.

Følgende ønsket et partinavn med «demokrati/demokratisk» inkludert; Per Borten, Hans Holten, Ole Rømer Sandberg, Karen Grønn-Hagen og Hans Borgen. Blant de som tok til orde for «senter/sentrum» var Einar Hovdhaugen, Odd Fladstad og Halvor Langeland. For «bygdenavnet» var Jon Leirfall den fremste agitatoren.

En ny avstemning viste følgende stemning i salen:

 • Et partinavn som knytter seg til «bygd» – 39 stemmer
 • Et partinavn som inneholder et nøytralt navn – 91 stemmer
 • Et partinavn som er nøytralt, men tilkjennegir et sentrumsnavn – 57 stemmer
 • Et partinavn som knytter seg til «demokrati» – 74 stemmer

Landsmøtet vedtok at navnesaken skulle behandles i landsstyret samme kveld. Der ble stemmetallene som følger:

 • Senterpartiet – 2 stemmer
 • Demokratisk Samlingsparti – 22 stemmer
 • Bondepartiet – 1 stemme (Vatnaland)

Hans Borgen og Hans Chr. Brevig kom deretter med et kompromissforslag; «Norsk Folkestyreparti (Demokratene)»

Dette ble vedtatt med stort flertall i landsmøtet (118 stemte for), mens Bondepartiet fikk 19 stemmer.

Endres på nytt[rediger | rediger kilde]

Men pressen var så som så i sine kommentarer av det nye navnet til partiet. Det ble ansett for å være et kronglete navn, og folkestyrepartister var ikke helt fornøyd de heller. Dermed ble det arrangert et ekstraordinært landsmøte i Oslo 12. juni 1959. Der vedtok man enstemmig å annullere valget av navnet «Norsk Folkestyreparti (Demokratene)». En ny prøvevotering ble avholdt, og ga følgende resultat:

 • Senter-Sentrumspartiet – 70 stemmer
 • Det demokratiske parti – 12 stemmer
 • Bygdepartiet – 33 stemmer
 • Bondepartiet – 12 stemmer
 • Demokratisk Samling – 6 stemmer
 • Folkestyrepartiet – 4 stemmer

Landsmøtet prøvde deretter å nærme seg hverandre omkring de som samlet flest stemmer ved første prøvevotering. Resultatet ble da:

 • Senter-Sentrumspartiet – 77 stemmer
 • Det demokratiske parti – 1 stemmer
 • Bygdepartiet – 46 stemmer
 • Bondepartiet – 10 stemmer

I voteringen deretter – mellom Senter og Sentrum, seiret Senterpartiet med 70 mot 65 stemmer. Senterpartiet var dermed et faktum, etter å ha gått ut fra organisasjonen Norsk Landmandsforbund fra 1896 og deres politiske gren fra 1920, Bondepartiet.

Ledere[rediger | rediger kilde]

Partiledere[rediger | rediger kilde]

Parlamentariske ledere for Senterpartiets stortingsgruppe[rediger | rediger kilde]

Generalsekretærer[rediger | rediger kilde]

Dagfinn Sundsbø var generalsekretær 2001–2005. Broren Svein Sundsbø hadde stillingen 1976–1984.

Regjeringer[rediger | rediger kilde]

Statsministre fra Senterpartiet[rediger | rediger kilde]

Senterpartiets deltagelse i regjeringer[rediger | rediger kilde]

Valghistorikk[rediger | rediger kilde]

Oppslutningen til Sp i de ulike fylkene ved stortingsvalget 2009
Stortingsvalg
Årstall Prosent av stemmene
1921 13,1 %
1924 13,5 %
1927 14,9 %
1930 15,9 %
1933 13,9 %
1936 11,6 %
1945 8,1 %
1949 7,9 %
1953 9,0 %
1957 9,3 %
1961 9,3 %
1965 9,9 %
1969 10,5 %
1973 11,0 %
1977 8,6 %
1981 6,7 %
1985 6,6 %
1989 6,5 %
1993 16,7 %
1997 7,9 %
2001 5,6 %
2005 6,5 %
2009 6,2 %
2013 5,5 %
2017 10,3 %
2021 13,5 %
Kommunestyrevalg
Årstall Prosent av stemmene
1928 8,4 %
1931 9,1 %
1934 7,1 %
1937 6,8 %
1945 3,9 %
1947 5,3 %
1951 6,0 %
1955 6,9 %
1959 7,8 %
1963 8,2 %
1967 9,3 %
1971 11,5 %
1975 10,7 %
1979 8,5 %
1983 7,5 %
1987 7,1 %
1991 11,5 %
1995 11,6 %
1999 8,3 %
2003 7,9 %
2007 8,0 %
2011 6,7 %
2015 8,5 %
2019 14,5 %
2023 8,2 %
Fylkestingsvalg
Årstall Prosent av stemmene
1975 11,2 %
1979 8,6 %
1983 7,2 %
1987 6,8 %
1991 12,0 %
1995 11,7 %
1999 8,5 %
2003 8,0 %
2007 7,8 %
2011 6,3 %
2015 8,0 %
2019 14,5 %
2023 8,6 %

Tidligere stortingsrepresentanter[rediger | rediger kilde]

Senterpartiets innvalgte stortingsrepresentanter siden 1973 etter valgperiode og valgkrets:[28]
Valgkrets 1973–1977 1977–1981 1981–1985 1985–1989 1989–1993 1993–1997 1997–2001 2001–2005 2005–2009 2009–2013 2013–2017 2017–2021 2021–2025
Østfold Skulberg

Grimstad

Grimstad

Myhrvold

Myhrvold
Funderud
Akershus Unneberg

Asdahl

Enger

Enger

Enger

Enger

Haga

Haga

Gjelsvik

Gjelsvik
Rødby
Oslo Haukvik
Hedmark

Landfald
Østby
Landfald

Haarstad

Haarstad

Haarstad

Haarstad
Gløtvold

Gløtvold

Gløtvold
Vedum

Vedum

Vedum

Vedum
Mehl
Vedum
Mehl
Oppland

Røssum
Finsveen
Røssum

Velsand

Velsand

Berge

Berge
Tingelstad

Tingelstad
Enger

Enger

Wøien

Wøien

Strand
Odnes
Strand
Fasteraune
Buskerud Steenberg Buttedahl Buttedahl Lundteigen Lundteigen Lundteigen Lundteigen Lundteigen Lundteigen
Vestfold Fadum Lian Kleveland
Telemark Johansen Jacobsen Jacobsen
Aust-Agder Sandkjær Mykjåland
Vest-Agder Udjus Udjus Manneråk Abusland
Rogaland

Aasland

Ueland

Ueland

Ueland

Ueland

Kleppa
Aarrestad
Kleppa

Kleppa

Kleppa

Kleppa

Pollestad

Pollestad

Pollestad
Klungland
Hordaland


Helland


Helland


Helland


Stangeland


Stangeland


Stangeland
Dale
Galtung

Dale

Skjælaaen


Skjælaaen


Toppe


Toppe


Toppe
Bjørke

Toppe
Bjørke

Sogn og Fjordane

Sælthun
Austrheim
Sælthun

Sælthun

Blakset

Blakset

Ringstad
Giil
Ringstad

Ringstad

Navarsete

Navarsete

Navarsete

Navarsete

Sande

Møre og Romsdal


Aurdal
Hagen

Aurdal


Aurdal


Restad


Restad


Restad
Øveraas
Holte
Restad



Øveraas


Øveraas

Klinge


Klinge


Klinge


Klinge
Lien

Sør-Trøndelag

Borten

Syrstad

Syrstad

Hågård

Viken

Viken
Lund

Lund

Lund
Moe

Moe

Greni

Greni

Greni
Moe
Nord-Trøndelag

Vikan
Jakobsen
Due
Jakobsen
Due
Jakobsen
Due
Jakobsen

Jakobsen
Arnstad
Jakobsen

Jakobsen
Arnstad

Brekk

Brekk

Arnstad

Arnstad

Arnstad
Tyldum
Nordland


Wold
Rønning


Rønning

Angelsen


Angelsen


Angelsen


Angelsen
Enoksen
Kvalbukt

Enoksen


Enoksen

Samuelsen


Nordås


Nordås


Nordlund
Mossleth

Nordlund
Mossleth

Troms

Gilleberg









Nymo
Roaldsen
Nymo





Nordahl



Borch

Borch

Finnmark Sommersæter Iversen Iversen
Norge 21 12 11 12 11 32 11 10 11 11 10 19 28

Representanters navn som er uthevet med fet skrift markerer at partiet har fått et utjevningsmandat.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 24. november 2015. Besøkt 23. november 2015. 
 2. ^ https://www.nettavisen.no/nyheter/skrell-for-senterpartiet-sa-mange-har-forlatt-partiet/s/5-95-891358.
 3. ^ http://ndla.no/nb/node/11473.
 4. ^ Christian Lehne (2017). «Partier og partimedlemmer En kvalitativ casestudie av norske partiers respons på medlemsfrafall» (PDF). 
 5. ^ Norske politiske fakta 1884-1982. Universitetsforl. 1983. s. 116. ISBN 8200056287. 
 6. ^ Tvedt, Knut Are (13. mai 2022). «Senterpartiet». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 19. juni 2022. «På ekstraordinært landsmøte høsten 1959 ble navnet forandret til Senterpartiet.» 
 7. ^ a b «Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2013–2017» (PDF). Senterpartiet. 2013. Besøkt 21. mai 2013. [død lenke]
 8. ^ «Trygve Slagsvold Vedum fortsetter somSp-leder». Dagbladet.no (norsk). 25. mars 2017. Besøkt 24. mars 2019. 
 9. ^ Lorvik, Elin Sofie (23. mars 2019). «Senterpartiets ledelse gjenvalgt». Trønder Avisa. Arkivert fra originalen 24. mars 2019. Besøkt 24. mars 2019. «Også Ola Borten Moe og Anne Beathe K. Tvinnereim ble gjenvalgt som henholdsvis 1.nestleder og 2.nestleder.» 
 10. ^ Birkelund, Helge Rønning (20. mars 2023). «Ingen tegn til krisestemning i Sp. Her er vedtakene fra helgens landsmøte». frifagbevegelse.no. Besøkt 22. juli 2023. 
 11. ^ NTB, (NTB) (10. november 2019). «Torleik Svelle blir ny leder i Senterungdommen». adressa.no. Besøkt 13. januar 2020. 
 12. ^ «Rekordmåling for Senterpartiet: - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft». Aftenposten. 9. februar 2017. Besøkt 13. mars 2017. 
 13. ^ NRK (14. september 2021). «Sp med beste valgresultat på 28 år». NRK. Besøkt 5. november 2023. 
 14. ^ Skårdalsmo, Kristian (30. oktober 2023). «Regjeringspartienes krisevalg: Mister 81 ordførere». NRK. Besøkt 6. november 2023. 
 15. ^ Bondepartiet - da bøndene startet sitt eget parti, avtrykk.no, 04.10.2021
 16. ^ a b «Navneskiftet i 1959» Arkivert 10. juni 2015 hos Wayback Machine., fra Senterpartiets nettsted
 17. ^ «Et utålmodig Senterparti som vil opp og fram». web.archive.org. Senterpartiet. 6. mars 2014. Arkivert fra originalen 6. mars 2014. Besøkt 15. februar 2021. 
 18. ^ «Navarsete på Kongsbergkonferansen - Senterpartiet». web.archive.org. Senterpartiet. 6. mars 2014. Arkivert fra originalen 6. mars 2014. Besøkt 15. februar 2021. 
 19. ^ Valgresultat Andøy kommune. NRK. Besøkt 10. juni 2021.
 20. ^ Senterpartiet er Norges største parti på Kantars desembermåling for TV2. Kantar. Besøkt 10. juni 2021.
 21. ^ Statsministerkandidat som alltid smiler. NRK. Besøkt 10. juni 2021.
 22. ^ Vedum peker på Støre som statsminister. NRK. Besøkt 14. september 2021.
 23. ^ Garvik, Olav (16. mai 2018). «Senterungdommen». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 15. juli 2018. 
 24. ^ «Bondepartiet - Partiets stortingsgruppe 1958–1961». Stortinget (norsk). 11. mai 2008. Besøkt 15. februar 2021. 
 25. ^ «Bondepartiet - Partiets stortingsgruppe 1950–1953». Stortinget (norsk). 11. mai 2008. Besøkt 15. februar 2021. 
 26. ^ «Bondepartiet - Partiets stortingsgruppe 1954–1957». Stortinget (norsk). 11. mai 2008. Besøkt 15. februar 2021. 
 27. ^ a b «Bondepartiet - Partiets stortingsgruppe 1945–1949». Stortinget (norsk). 11. mai 2008. Besøkt 15. februar 2021. 
 28. ^ «Senterpartiet (Sp)». Stortinget (norsk). 5. oktober 2020. Besøkt 15. februar 2021. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]