Boletaceae

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Boletaceae
Gallerørsopp, Tylopilus felleus
Nomenklatur
Boletaceae
Chevall.
Synonymi
Chamonixiaceae
Octavianinaceae
Strobilomycetaceae
Octavianiaceae
Klassifikasjon
RikeSoppriket
RekkeStilksporesopper
UnderrekkeHymeniesopper
KlasseAgaricomycetes
OrdenBoletales
Økologi
Antall arter: 1 025+
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: kosmopolitisk
Inndelt i

Boletaceae er en soppfamilie i ordenen Boletales. Den omtales på norsk noen ganger som rørsoppfamilien.[1] Wu et al. (2014) hevdet at familien besto av sju store klader med i alt 59 slektslinjer, hvorav 22 var nye.[2] Seks av de sju kladene er siden identifisert som underfamilier. Siden er det imidlertid også oppdaget flere nye slekter. Akkurat hvor mange arter som finnes er fortsatt uklart, men det er trolig flere enn 1 000.

Artene er ikke giftige for voksne mennesker og mange arter er ypperlig egnet som matsopp og regnes som delikatesser, men mange regnes også som uspiselige, fordi smaken kan svære svært bitter og ikke tiltaler oss mennesker.

Taksonomi[rediger | rediger kilde]

Wu et al. (2014) avdekket sju store klader, hvorav fire nye (Austroboletoideae, Chalciporoideae, Leccinoideae, og Zangioideae). Disse og to til (Boletoideae og Xerocomoideae) er inkludert i oversikten av delgruppene.[2] Den sjuende er mer komplisert og uavklart, men kalles gjerne Porcini og inngår typisk som et sensu stricto tribus i slekten Boletus,[3] som også er den mest tallrike.[4] Porcini gjør imidlertid Boletus til ei polyfyletisk gruppe, så man må påregne endringer.

Biologi[rediger | rediger kilde]

Artene i rørsoppfamilien kjennetegnes ved å ha et svampet lag bestående av fine, loddrette rør på undersiden av hatten. Inne i munningene på disse rørene utvikles det sporer i basidier i det sporeproduserende vevet. De fleste rørsoppene danner sopprot med røttene hos forskjellige treslag. Lerkesopp vokser for eksempel under lerk, mens smørsopp vokser under furu.

Bruk[rediger | rediger kilde]

De regnes som relativt trygge å spise for voksne mennesker, selv om mange ikke regnes som spisbare av smaksmessige årsaker. Gallerørsopp (Tylopilus felleus) er et eksempel på en sånn art. Mange regnes imidlertid som delikatesser og tilhører de mest ettertraktede matsoppene i verden. Den ettertraktede steinsoppen (Boletus edulis) er en av disse.

Inndeling[rediger | rediger kilde]

Den alfabetiske inndelingen av slektene i rørsoppfamilien omhandler 70 slekter og trolig over 1 025 arter. Inndelingen bygger i hovedsak på Wu et al. (2014).[2]

Slekt Autoritet  År Ant. arter Distribusjon
Afroboletus Pegler & T.W.K.Young 1981 7 tropisk Afrika
Alessioporus[5] Gelardi, Vizzini & Simonini 2014 1 Sør-Europa
Aureoboletus Pouzar 1957 17[6] vidtspredd
Australopilus[7] Halling & Fechner 2012 1 Australia
Austroboletus Wolfe 1980 ~30 Amerika; Australasia
Baorangia[8] G. Wu & Zhu L. Yang 2015 >2 Øst-Asia, Nord-Amerika
Boletellus Murrill 1909 ~50 vidtspredd
Boletochaete Singer 1944 3 Afrika; Sørøst-Asia
Boletus Fr. 1821 ~300[4] vidtspredd
Borofutus[9] Hosen & Zhu L.Yang 2012 1 Bangladesh
Bothia Halling, T.J.Baroni, & Binder 2007 1 Nord-Amerika
Buchwaldoboletus Pilát 1962 3 Europa; Australia
Butyriboletus[10] D.Arora & J.L.Frank 2014 18 vidtspredd
Caloboletus[11] Vizzini 2014 13 vidtspredd
Chalciporus Bataille 1908 25 vidtspredd
Chamonixia Rolland 1899 8 vidtspredd
Corneroboletus[12] N.K.Zeng & Zhu L.Yang 2012 1 Singapore; Malaysia; tropisk Kina
Crocinoboletus[13] N.K. Zeng, Zhu L. Yang & G. Wu 2015 2 Øst-Asia og Sør-Asia
Cyanoboletus[14] Gelardi, Vizzini & Simonini 2014 3 vidtspredd
Durianella[15] A.W.Wilson & Manfr.Binder 2008 1 Malaysia og Borneo
Exsudoporus[16] Vizzini, Simonini & Gelardi 2014 3 Nord-Amerika og Europa
Fistulinella Henn. 1901 15 pantropisk
Gastroboletus Lohwag 1962 13 vidtspredd
Gastroleccinum Thiers 1989 1 Nord-Amerika
Harrya[7] Halling, Nuhn & Osmundson 2012 2 Asia; Nord-Amerika; Mellom-Amerika
Heimioporus E.Horak 2004 ~15 vidtspredd
Heliogaster[17] (Kobayasi) Orihara & Iwase 2010 1 Japan
Hemileccinum[18] Šutara 2008 3[6] Europa og Nord-Amerika[6]
Imleria[19] Vizzini 2014 4[20] Eurasia og Nord-Amerika[20]
Imperator Assyov et al. 2015 3 Europa og Vest-Asia
Hortiboletus[21] Simonini, Vizzini & Gelardi 2015 4 Europa og Nord-Amerika
Lanmaoa[8] G. Wu, Zhu L. Yang, Halling 2015 >5 Øst-Asia, Nord-Amerika
Leccinellum Bresinsky & Manfr. Binder 2003 10 vidtspredd
Leccinum Gray 1821 135 vidtspredd
Mucilopilus[2] Wolfe 1979 4[22] Nord-Amerika og New Zealand[22]
Mycoamaranthus Castellano, Trappe & Malajczuk 1992 3 Australasia; Afrika, Sørøst-Asia
Neoboletus Gelardi et al. 2014 9 Eurasia
Nigroboletus[23] Gelardi, Vizzini, E. Horak, T.H. Li & Ming Zhang 2015 1 Kina
Octaviania Vittad. 1831 15 vidtspredd
Parvixerocomus[8] G. Wu & Zhu L. Yang, 2015 2 Øst-Asia
Paxillogaster E.Horak 1966 1 Sør-Amerika
Phylloboletellus Singer 1952 1 Mellom-Amerika og Sør-Amerika
Phyllobolites Singer 1942 1 Sør-Amerika
Phylloporus Quel. 1888 ~50 kosmopolitisk
Pseudoaustroboletus[24] Yan C. Li & Zhu L. Yang 2014 1 Øst-Asia og Sør-Asia
Pseudoboletus Šutara 1991 2 temperert nordlige sone
Pulchroboletus[5] Vizzini, Simonini & Gelardi 2014 1 Sør-Europa
Pulveroboletus Murrill 1909 25 kosmopolitisk
Retiboletus Manfr. Binder & Bresinksy 2002 5 temperert nordlig sone
Rheubarbariboletus[21] Vizzini, Simonini & Gelardi 2015 2 Europa
Rhodactina Pegler & T.W.K.Young 1989 2 India, Thailand
Rossbeevera[25] T.Lebel & Orihara 2011 9 Asia, Australia
Royoungia Castellano, Trappe & Malajczuk 1992 1 Australia
Rubroboletus[26] Kuan Zhao & Zhu L.Yang 2014 8 vidtspredd
Rugiboletus[8] G. Wu & Zhu L. Yang 2015 2 Øst-Asia
Setogyroporus Heinem. & Rammeloo 1999 1 tropisk Afrika
Singeromyces M.M.Moser 1966 1 Argentina
Sinoboletus M.Zang 1992 10 Kina
Solioccasus[27] Trappe, Osmundson, Manfr.Binder, Castellano & Halling 2013 1 Australasia
Spongiforma[28] Desjardin, Manf. Binder, Roekring & Flegel 2009 2 Thailand; Malaysia
Strobilomyces Berk. 1851 ~20 kosmopolitisk
Sutorius[29] Halling, Nuhn & Fechner 2012 3 Nord-Amerika, Costa Rica, Afrika, Sørøst-Asia og Australia
Tubosaeta E.Horak 1967 5 Afrika; Asia
Tylopilus P. Karst 1881 111 vidtspredd
Veloporphyrellus L.D.Gómez & Singer 1984 1 Mellom-Amerika
Wakefieldia Corner & Hawker 1952 2 Asia; Europa
Xanthoconium Singer 1944 7 kosmpolitisk
Xerocomellus[18] Šutara 2008 9 Nord- og Sør-Amerika, Europa
Xerocomus[18] Quel 1887 >20 vidtspredd
Zangia[30] Yan C.Li & Zhu L.Yang 2011 6 Kina

Slekter i Norge[rediger | rediger kilde]

Ifølge Artsdatabanken finnes det 53 påviste arter i familien fordelt på slektene i listen under:

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Gauslaa, Yngvar (1995). Forelesninger i lavere planters systematikk. Ås: Landbruksbokhandelen. s. 78. 
 2. ^ a b c d «Molecular phylogenetic analyses redefine seven major clades and reveal 22 new generic clades in the fungal family Boletaceae». Fungal Diversity. 69 (1): 93–115. 2014. doi:10.1007/s13225-014-0283-8. 
 3. ^ «Molecular phylogenetics of porcini mushrooms (Boletus section Boletus)». Molecular Phylogenetics and Evolution. 57 (3): 1276–92. 2010. PMID 20970511. doi:10.1016/j.ympev.2010.10.004. 
 4. ^ a b Dictionary of the Fungi (10th utg.). Wallingford, UK: CAB International. 2008. s. 97. ISBN 978-0-85199-826-8. 
 5. ^ a b «Alessioporus and Pulchroboletus (Boletaceae, Boletineae), two novel genera for Xerocomus ichnusanus and X. roseoalbidus from the European Mediterranean basin: Molecular and morphological evidence». Mycologia. 106: 1168–1187. 2014. PMID 24895429. doi:10.3852/14-042. 
 6. ^ a b c «Evolutionary relationships of Heimioporus and Boletellus (Boletales), with an emphasis on Australian taxa including new species and new combinations in Aureoboletus, Hemileccinum and Xerocomus». Australian Systematic Botany. 28 (1): 1–22. 2015. 
 7. ^ a b «Affinities of the Boletus chromapes group to Royoungia and the description of two new genera, Harrya and Australopilus». Australian Systematic Botany. 25: 418–31. 2012. doi:10.1071/SB12028. 
 8. ^ a b c d «Four new genera of the fungal family Boletaceae». Fungal Diversity. 2015. doi:10.1007/s13225-015-0322-0. 
 9. ^ «Borofutus, a new genus of Boletaceae from tropical Asia: phylogeny, morphology and taxonomy». Fungal Diversity. 58: 215–226. 2013. doi:10.1007/s13225-012-0211-8. 
 10. ^ «Clarifying the butter Boletes: a new genus, Butyriboletus, is established to accommodate Boletus sect. Appendiculati, and six new species are described». Mycologia. 106 (3): 464–80. 2014. PMID 24871600. doi:10.3852/13-052. 
 11. ^ Vizzini A. (10. juni 2014). «Nomenclatural novelties» (PDF). Index Fungorum (146): 1–2. 
 12. ^ «Corneroboletus, a new genus to accommodate the southeastern Asian Boletus indecorus». Mycologia. 104 (6): 1420–32. 2012. PMID 22684293. doi:10.3852/11-326. 
 13. ^ «Crocinoboletus, a new genus of Boletaceae (Boletales) with unusual boletocrocin polyene pigments». Phytotaxa. 175 (3): 133–140. 2014. doi:10.11646/phytotaxa.175.3.2. 
 14. ^ Vizzini A. (7. juni 2014). «Nomenclatural novelties» (PDF). Index Fungorum (176): 1. 
 15. ^ «Durianella, a new gasteroid genus of boletes from Malaysia» (PDF). Mycologia. 100 (6): 956–61. 2008. PMID 19202849. doi:10.3852/08-062. Arkivert fra originalen (PDF) 3. juni 2010. Besøkt 3. juni 2010. 
 16. ^ Vizzini A. (22. august 2014). «Nomenclatural novelties» (PDF). Index Fungorum (183): 1. 
 17. ^ «Taxonomic reconsideration of a sequestrate fungus, Octaviania columellifera, with the proposal of a new genus, Heliogaster, and its phylogenetic relationships in the Boletales». Mycologia. 102 (1): 108–21. 2010. PMID 20120234. doi:10.3852/08-168. 
 18. ^ a b c Šutara J. (2008). «Xerocomus s. l. in the light of the present state of knowledge» (PDF). Czech Mycology. 60 (1): 29–62. 
 19. ^ Vizzini A. (12. juni 2014). «Nomenclatural novelties» (PDF). Index Fungorum (147): 1. 
 20. ^ a b «The genus Imleria (Boletaceae) in East Asia». Phytotaxa. 191 (1): 81–98. 2014. doi:10.11646/phytotaxa.191.1.5. 
 21. ^ a b Vizzini A (26. mai 2015). «Nomenclatural novelties». Index Fungorum (244): 1. 
 22. ^ a b Wolfe CB. (1979). «Mucilopilus, a new genus of the Boletaceae, with emphasis on North American taxa». Mycotaxon. 10 (1): 116–32. Arkivert fra originalen . Besøkt 28. juni 2017. 
 23. ^ «Circumscription and taxonomic arrangement of Nigroboletus roseonigrescens gen. et sp. nov., a new member of Boletaceae from tropical south–eastern China». PLOS ONE. 10: e0134295. 2015. PMC 4532479Åpent tilgjengelig. PMID 26263180. doi:10.1371/journal.pone.0134295. 
 24. ^ «A new genus Pseudoaustroboletus (Boletaceae, Boletales) from Asia as inferred from molecular and morphological data». Mycological Progress. 13. 2014. doi:10.1007/s11557-014-1011-1. 1011. 
 25. ^ «Erratum to: The sequestrate genus Rossbeevera T.Lebel & Orihara gen. nov. (Boletaceae) from Australasia and Japan: new species and new combinations». Fungal Diversity. 52: 1–73. 2012. doi:10.1007/s13225-011-0118-9. 
 26. ^ «A new genus, Rubroboletus, to accommodate Boletus sinicus and its allies». Phytotaxa. 188 (2): 61–77. 2014. doi:10.11646/phytotaxa.188.2.1. 
 27. ^ «Australasian sequestrate fungi 18: Solioccasus polychromus gen. & sp nov., a richly colored, tropical to subtropical, hypogeous fungus». Mycologia. 105 (4): 888–95. 2013. PMID 23709482. doi:10.3852/12-046. 
 28. ^ «Spongiforma, a new genus of gasteroid boletes from Thailand». Fungal Diversity. 37: 1–8. 2009. 
 29. ^ «Sutorius: a new genus for Boletus eximius». Mycologia. 104: 951–61. 11. april 2012. PMID 22495445. doi:10.3852/11-376. 
 30. ^ «Zangia, a new genus of Boletaceae supported by molecular and morphological evidence». Fungal Diversity. 49: 125–43. 2011. doi:10.1007/s13225-011-0096-y. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]