Black Power

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Malcolm X (foto mars 1964) er blitt stående som en representant for «Black Power» og den andre ytterligheten til Martin Luther King jr. og dennes ikkevoldsideologi. Malcolm X var tilhenger av både svart nasjonalisme og islam.

Black Power («Svart makt») er et politisk slagord og betegnelsen for en rekke tilknyttede ideologier,[1] og var en særskilt amerikansk politisk bevegelse i tiden løselig mellom 1966 og 1975. Begrepet ble benyttet i den sistnevnte bevegelsen blant folk av sort, afroamerikansk opprinnelse i USA (men også i andre deler av verden).[2] Bevegelsen var framtredende på slutten av 1960-tallet og tidlig på 1970-tallet, en tid hvor det var en generell radikalisering av mange samfunn i Vesten, og framhevet etnisk stolthet og opprettelsen av svarte politiske og kulturelle institusjoner for å fremme og nære afroamerikanske, kollektive interesser og bevissthet [3]

I motsetning samtidens brede sosiale og politiske bevegelser for medborgerlige rettigheter, som ville ha samme rettigheter for svarte som for hvite, ville Black Power-bevegelsen gå lengre og skaffe både økonomisk og politisk selvstyre for svarte og bli kvitt den hvite undertrykkelsen. Mens borgerrettsbevegelsen fikk stor oppslutning hos alle deler av den amerikanske befolkningen, var det en del blant de afroamerikanske som mente at de mest radikale innenfor Black Power-bevegelsen på 1970-tallet gikk for langt med politisk vold og propaganderte for «svart nasjonalisme».

«Svart makt» som bred samlebetegnelse uttrykte en rekke politiske mål, fra forsvar mot rasistisk undertrykkelse, til etableringen av sosiale institusjoner og en selvforsynt økonomi. Den tidligste kjente bruken av begrepet i USA er funnet i en bok av forfatteren Richard Wright fra 1954 kalt Black Power.[4] New York-politikeren Adam Clayton Powell Jr., som representerte Harlem, benyttet seg av dette begrepet den 29. mai 1966 under en eksamenstale ved Howard University: «To demand these God-given rights is to seek black power.» («Å kreve disse gudgitte rettighetene til å søke svart makt.») [5]

Opprinnelse som politisk slagord[rediger | rediger kilde]

Den første bruken av begrepet «Black Power» som et sosialt og politisk slagord var ved Stokely Carmichael (som senere tok navnet Kwame Ture) og Willie Ricks (senere kjent som Mukasa Dada), begge organisatorer og talsmenn for studentorganisasjonen Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC). Den 16. juni 1966, etter at James Meredith ble skutt (men overlevde) under March Against Fear, den politiske marsjen mot frykt, sa Stokely Carmichael:

Laquote.svgThis is the twenty-seventh time I have been arrested and I ain't going to jail no more! The only way we gonna stop them white men from whuppin' us is to take over. What we gonna start sayin' now is Black Power! («Dette er tjuesyvende gang jeg har blitt arrestert og jeg går ikke i fengsel flere ganger! Den eneste måten vi kan stoppe de hvite mennene fra å pryle oss, er å ta over. Hva vi skal begynne med å si nå er Svart makt!»)Raquote.svg

Stokely Carmichael så på konseptet «Svart makt» som et middel for solidaritet mellom enkeltindivider innenfor bevegelsen. Med hans oppfatning og artikulering av ordet, følte han at denne bevegelsen var ikke bare en bevegelse for opphevelse av raseskille, men heller en bevegelse for å bidra til å bekjempe USAs ødeleggende rasisme. Han er blitt sitert for å ha sagt: «For siste gang, «Svart makt» betyr svarte mennesker som kommer sammen for å danne en politisk makt for enten å velge representanter eller tvinge deres representanter å uttrykke deres behov.» [6]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Det er fremmet av tre politiske grupper: nihilister, tilhengere av etnisk integrering, og separatister (forkjempere for atskillelse). Se eksempelvis Scott, James Wilson (1976): The black revolts: racial stratification in the U.S.A. : the politics of estate, caste, and class in the American society. Cambridge, Mass: Schenkman Pub.
  2. ^ Ogbar, J. O. G. (2005): Black power: radical politics and African American identity. Reconfiguring American political history. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. s. 2.
  3. ^ Appiah, A., & Gates, H. L. (1999): Africana: the encyclopedia of the African and African American experience. New York: Basic Civitas Books. s. 262.
  4. ^ Yale Book of Quotations (2006) Yale University Press, redigert av Fred R. Shapiro
  5. ^ Yale Book of Quotations (2006), redigert av Fred R. Shapiro
  6. ^ «For the last time, 'Black Power' means black people coming together to form a political force and either electing representatives or forcing their representatives to speak their needs.» Sitat fra artikkelen «Stokely Carmichael» i: King Encyclopedia, The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute, Stanford University.