Bjellesau

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bjellesau er sauer på beite som er utstyrt med bjelle festet til en klave. Bjellesau kan også brukes i overført betydning i finansnæringen og underholdningsindustrien.

Bjellesauer på beite[rediger | rediger kilde]

Tidligere var det bare den eldste sauen som fikk bjelle og flokken fulgte denne.[1] I dag er det vanlig å utstyre voksne sauer på beite med bjelle. Bjelle gjør det enklere å lokalisere dyrene og er dermed et hjelpemiddel både under tilsyn og sankingsarbeidet. Noen steder merkes søyene med fargekoder som angir lammetallet. Dette gir et mer effektivt tilsyn, idet man raskere blir oppmerksom på lam som er blitt borte. Det finnes dessuten radiobjeller, der sauene kan peiles på en svært effektiv måte. Bjeller påfører dyrene vedvarende støy, men det er uvisst om dette har negativ velferdsmessig betydning.[2]

Bjellesauen får skiftende navn på norsk, avhengig av dialektenes ord for hunsau, søye: bjellesøye, bjelleskjedde, bjelletikse, osv. [3]

Bjellesauer i finansnæringen[rediger | rediger kilde]

Bjellesau er et begrep brukt i overført betydning innen finans om profilerte investorer som innehar en ledende rolle i markedet, og dermed er i stand til å dra med seg andre, mindre kjente investorer.[4] Både private [5] og institusjonelle investorer[6] kan fungere som bjellesauer, hvis de er i stand til å øke omsetningen i gjeldende finansielle instrument utelukkende på grunn av sin kjøpsposisjon. Det er ikke mulig å slå fast at økt omsetning på et visst tidspunkt skyldes bjellesauens handel, men empirien tilsier at noen personligheter, som regel folk/institusjoner med bevist høy avkastning over tid, klarer å dra med seg større grupper ved gjentatte anledninger.

Begrepet stammer fra bjellesauens rolle i virkeligheten, ettersom investorene viser vei og har andre investorer «på slep». Kjente norske bjellesauer[7] er Arne Fredly, John Fredriksen, Kjell Inge Røkke, Petter Stordalen, Jens Ulltveit-Moe, Tore Aksel Voldberg, Jan Haudemann-Andersen og Øystein Stray Spetalen.[8]

Årets bjellesau[rediger | rediger kilde]

Bjellesau brukes også i overført betydning innenfor kulturområdet og blant annet kårer Nye Takter Årets Bjellesau med mellomrom siden 1994.[9]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Arne Gallis (red) (1975–1982). «Husdyr og husdyrstell». Andebu bygdebok (norsk). Andebu kommune. 
  2. ^ «St.meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd. Kapittel 6.2.4.5 Tap og sjukdom på utmarksbeite og 6.2.4.8 Atferdsrelaterte problemer.» (norsk). Landbruks- og matdepartementet. 
  3. ^ «Bjøllesau». Moro med ord og uttrykk! (norsk). wordpress.com, anonym blogg. 30. september 2014. 
  4. ^ «PFU-sak 172/00. Ola Mæle vs. Dagens Næringsliv» (norsk). Pressens faglige utvalg. 23. januar 2001. Arkivert fra originalen 10. oktober 2014. Besøkt 6. oktober 2014. «... påpeker at Dagens Næringsliv med fordel kunne latt Mæle fått kommentere de aktuelle aksjekjøp og ABIs angivelige bruk av ham som ?bjellesau?. .. Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.» 
  5. ^ Peter Warren (20. januar 2012). «Algofobia» (norsk). Peter Warrens Finansblogg. 
  6. ^ Ingrid Hjertaker (2013). «På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor» (PDF). En rapport fra Attac Norge (norsk): 19. Arkivert fra originalen (PDF) 8. mars 2014. 
  7. ^ Sjur Jensen Bay og André Straith Amundsen (01.09.2011). «Do financial celebrities affect stock prices?» (PDF). Master of Science in Business and Economics at BI Norwegian Business School (engelsk): 10, 12. 
  8. ^ «Bjellesauene i REC Solar sitter med kjempegevis» (norsk). Dagbladet. 29. oktober 2013. 
  9. ^ Bente Rognan Gravklev (23. november 2012). «Kåret til Bjellesau. Dagsavisens Nye Takter ved Geir Rakvaag er kåret til årets Bjellesau av FONO for sin innsats med å formidle norsk musikk uten å fokusere på glamour og fjas.» (norsk). Dagsavisen. Arkivert fra originalen 15. oktober 2014.