Bjørknes Privatskole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Koordinater: 59°55′8,5944″N 10°42′34,366″Ø

Bjørknes privatskole Løvenskiolds gate 1 i Oslo. Bygningen ble oppført for Frk. Rolls Pigeinstitutt i 1898; arkitekt var Hjalmar Welhaven.

Bjørknes Privatskole ble startet av Alice Bjørknes i Oslo i 1950. Skolen driver privatistundervisning i fag på videregående nivå, og har elever som tar opp fag for å forbedre karakterer, tar nye fag for å komme inn på høyere utdanning som f.eks medisin eller ingeniørfag, eller skaffer seg generell studiekompetanse for første gang. Skolen har i underkant av 2 000 elever årlig, og elevene avlegger eksamen som privatister. Bjørknes AS eier Bjørknes Høyskole som tilbyr høyskoleutdanning innen samfunnsfag og helsefag stedlig på Lovisenberg i Oslo og på nett.

Bjørknes Privatskole startet undervisningen i 1950 i Lyder Sagens gate på Fagerborg i Oslo, men holder i dag til i Løvenskiolds gate på Frogner. I den første tiden hadde Bjørknes to klasser, en realfagsklasse og en engelskklasse i tradisjonelt gymnas. Ole Sigurd Steen overtok ledelsen av skolen høsten 1971. I løpet av de årene Steen var skolens leder, opplevde Bjørknes en sterk ekspansjon, spesielt i 1980-årene og frem mot midten av 90-tallet. Noe av årsaken til dette var endringene i reglene for videregående opplæring. I 1976 ble mulighetene for å ta opp fag som privatist utvidet. Tendensen ble ytterligere forsterket da arbeidsledigheten gikk opp på slutten av 80-tallet. Flere ønsket seg inn i utdanningssystemet, og konkurransen om studieplassen hardnet til.

I 1993 åpnet filialen i Ålesund, med Sigrun Tonning-Olsen som rektor. Skolen hadde da kjøpt en av byens kjente jugend-bygninger, det gamle Folkets Hus. Bygningen huset også et internat med plass til et 20-talls elever. Denne avdelingen er nå lagt ned.

I desember 1993 opprettes et legat til støtte for elever med lese- og skrivevansker. Skolen har gjennom dette legatet knyttet til seg studieteknisk kompetanse til glede for denne elevgruppen.

Høsten 1999 ble Bjørknesgruppen solgt til KunnskapsNorge AS, senere omdøpt til B+W Learning Systems. I dag heter eierne Intendia Group.

Planlagt utbygging og kontroversiell omregulering[rediger | rediger kilde]

Det er blitt søkt (om) omregulering av institusjonens skolegård på Elisenberg i Oslo. «Byrådet har nå valgt å støtte omregulering av skolegården», hevdes det pr. 2. juni 2010. (Eiendommen er – og har vært skolegård for diverse institusjoner siden 1975, minst.).[1] Eiendommen ble solgt til det private næringsliv, da Sveinung Lunde var byråd for byutvikling, og nå har han aksjer i eiendommen, hevdes det pr. 2. juni 2010 (Eiendommen var eid av Oslo kommune, da han tiltrådte som byråd).[2]) I protest mot omreguleringen, er det opprettet en interesseorganisasjon (Aksjonen mot utbygging av Bjørknes Privatskole) som blant annet finner det kritikkverdig at Lunde vil kunne komme til å tjene penger (ved et eventuelt videresalg av en eventuell omregulert eiendom) som et resultat av en avgjørelse (om salg av kommunal eiendom) han har fattet som politiker.

Administrasjon[rediger | rediger kilde]

I 1994 ble Ole Sigurd Steen styreleder, mens Sveinung Lunde ble ansatt som administrerende direktør. Anne Otterstad ble rektor ved skolen samme år. I 2006 overtok Hans Petter Løvold stillingen som rektor ved Bjørknes. I 2010 overtok Stefan Myrvold stillingen som rektor.

Kjente elever[rediger | rediger kilde]

Flere kjente personer har gått på Bjørknes Privatskole, deriblant Sonja Haraldsen, som tok examen artium som privatist. Prinsesse Märtha Louise fulgte kurs ved Bjørknes i 1992 og Mette-Marit Tjessem Høiby gikk på Bjørknes i 1996.

Se også[rediger | rediger kilde]

Bjørknes høyskole

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Aften,2. juni 2010, s.16
  2. ^ Aften, 2.juni 2010, s. 16

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]