Hopp til innhold

Bimodal fordeling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Figur 1. En enkel bimodal fordeling, i dette tilfelle en blanding av to normalfordelinger med samme varians men ulike gjennomsnitt. Figuren viser tetthetsfunksjonen, som er et snitt av de klokkeformede tetthetsfunksjonene til de to normalfordelingene.

Bimodal fordeling er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling med to ulike moduser. Disse opptrer som distinkte topper (lokale maksima) i sannsynlighetsfunksjon, som vist i Figur 1.

Eksempler på variable med bimodal fordeling omfatter tiden mellom utbrudd av visse geysirer, Galaksefarge, størrelsen til maur, alderen til hendelsen Hodgkin's lymfoma, hastigheten på inakriveringen av medisinen isoniazid hos voksne, og absolutt lysstyrke til novaer.

Bimodal fordeling er et vanlig brukt eksempel på hvordan statistikk som gjennomsnitt, median, og standardavvik kan være feilaktig når det brukes tilfeldig fordeling. For eksempel, i fordelingen i Figur 1, ville gjennomsnittet og medianverdien være omtrent null, selv om null ikke er en typisk verdi. Standardavvik er også svært høyt, selv om avvik for hver normalfordeling er relativt liten.

Referanser[rediger | rediger kilde]