Bifangst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bifangst ved rekefiske, Heist i Belgia

Bifangst er fangst av arter en ikke er ute etter under fiske.

Bifangst omfatter både arter som en primært ikke er ute etter, men som likevel kan omsettes; unge, eller for små individer av arten en fisker etter; og arter som ikke har noen økonomisk verdi. Bifangst oppstår fordi de fleste fiskeredskaper i liten grad skiller mellom arter.

Problemet er stort i forbindelse med trålfiske, og spesielt bunntråling og rekefiske medfører mye bifangst. Det antas at de to sistnevnte fiskeriene står for over halvparten av all bifangst.

Alt slags biologisk materiale som setter seg fast i, eller holdes igjen av fiskeredskaper, kan kalles bifangst, uansett om det tas ombord i fiskebåten eller ikke. Bifangst omfatter fisk, sjøpattedyr, fugler, havskilpadder, krepsdyr, bløtdyr, pigghuder, koraller, maneter, salper, svamper og andre organismer.

De økologiske følgene av bifangst er:

  • redusert antall av store individer, som ofte er predatorer, eller er sårbare på grunn av lang generasjonslengde
  • økt andel av arter der individene er små og formerer seg hurtig
  • økt andel av åtseletere, som forsyner seg av bifangsten som blir kastet over bord
  • tap av biologisk mangfold og endringer i de marine økosystemene

På den sørlige halvkule er bifangst av sjøfugl et stort problem i forbindelse med linefiske, og flere arter av albatrosser og petreller er utrydningstruet blant annet på grunn av ekstra dødelighet fra bifangst. Et prosjekt utført av NINA antyder at 10 000–12 000 sjøfugl omkom årlig i 2009 og 2010 i forbindelse med line- og garnfiske langs norskekysten etter torsk, rognkjeks, blåkveite, breiflabb og sjølaks. Særlig utsatt for å drukne i fiskeredskap er havhest, skarver, teist, lunde og alke.

Bifangst som blir kastet over bord, er en viktig matkilde for mange sjøfugler. Bestandene av havhest og havsule har økt mye i Nord-Atlanteren de siste 50 år, og bestanden av middelhavsmåke er nå tyve ganger så stor som på 1970-tallet. Disse bestandsøkningene kan skyldes at mer fiskeavfall er blitt tilgjengelig på åpent hav.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]