Bariumklorid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bariumklorid (vannfri)
Identifikatorer
CAS-nummer10361-37-2
SMILES[Ba+2].[Cl-].[Cl-]
Kjemiske egenskaper
FormelBaCl2
Molar masse208,23 g/mol
UtseendeHvitt pulver
Tetthet3856 kg/m3
Smeltepunkt962 °C
Kokepunkt1560 °C
Løselighet35,8 g/100 mL (vann 20 °C)
Struktur
Krystallstrukt.Ortogonal
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo298−858,56 kJ/mol
Farer
HovedfarerSvært giftig
FlammepunktIkke brennbart
LD5078 mg/kg (rotte oralt)
Relatert
Andre anionerBariumfluorid, Bariumbromid, Bariumjodid
Andre kationerBerylliumklorid, Magnesiumklorid, Kalsiumklorid, Strontiumklorid, Radiumklorid, Blyklorid
Bariumklorid (dihydrat)
Identifikatorer
CAS-nummer10326-27-9
Kjemiske egenskaper
FormelBaCl2 • 2H2O
Molar masse244,26 g/mol
UtseendeVannløsning
Tetthet3097,9 kg/m3
Smeltepunkt960 °C
Struktur
Krystallstrukt.Monoklinisk

Bariumklorid (BaCl2) er et salt av barium og klor. Ved romtemperatur er det et krystallint pulver, som til hver formelenhet bariumklorid binder to molekyler vann. Bariumklorid er vannløselig og også noe løselig i metanol (1,7 g/100 g) og etanol. Det brenner med en gulgrønn flamme. Som andre bariumsalter er bariumklorid svært giftig; 0,8-0,9 gram er dødelig.

I laboratoriesammenheng anvendes det som reagens på sulfationer, da bariumsulfat BaSO4 er svært tungtløselig.

Kommersielt framstilles det gjennom behandling av enten bariumsulfid eller bariumkarbonat med saltsyre.