Bankremisse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En bankremisse er et gjeldsbrev utstedt av en bank. Bankens kunde kan kjøpe et gjeldsbrev pålydende en bestemt sum, og siden overdra gjeldsbrevet til en tredjeperson. Bankremissen fungerer på den måten som et betalingsmiddel, på lik linje med en sjekk.

For å overdra bankremissen til en tredjeperson må denne transporteres ved at overdragelsen erklæres skriftlig, på bankremissens bakside.

Utstedende bank beregner normalt et gebyr for å utstede bankremissen.