Babytegn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Babytegn er en kommunikasjonsform der man bruker enkle tegn sammen med tale. Dette kan brukes av alle. Det gjør det lettere for småbarn på 0-24 måneder å kommunisere.[1]

Utviklingen av stemmebånd og generelle evne til å tale er ikke fullstendig utviklet før barn er cirka 2 år gamle.[2] De kognitive evnene til et barn er klar til å kommunisere lenge før evnen til å tale er fullstendig utviklet. Det oppstår da et tidsrom mellom det tidspunktet barn er klar til å kommunisere og det tidspunktet talespråket er ferdig utviklet.[3] Dette fører ofte til frustrasjon for småbarn. De evner ikke å tale selv, til tross for at de vet hva de vil si. Ved å bruke enkle tegn er barna i stand til å kommunisere før talespråket er ferdig utviklet.[4]

Babyer ned til 3-4 måneder er i stand til å forstå enkel tegn, og ytre tegn selv når de er rundt 6-9 måneder gamle.[5][6] Talespråk kommer ofte når barn er 12-18 måneder gamle.[7] (kilde mangelfull) Babytegn hjelper også barn som har begynt å tale litt da tegn fyller hullene og forsterker talespråket.[8] Barn som praktiserer babytegn pleier å begynne å tale tidligere enn andre barn. Det er fordi språksenter i hjernen har begynt å utvikle seg med babytegn.[9]

Babytegns fordeler[rediger | rediger kilde]

Det at barn kommuniserer selv, gjør at de blir mindre frustrerte og blir generelt gladere. De kan si nøyaktig hva de vil uten å bruke alternativ kommunikasjon som gråting eller hyling. Dette fører ofte til at foreldre og barn opplever nær kontakt med hverandre.[10] Barn som bruker tegn er i stand til å bruke cirka 100 tegn før de fyller ett år.[11] Treåringer som har brukt babytegn har et forsprang på det verbale språket på et helt år. Det vil si at de har språklig evner som en fireåring uten babytegn.[12] De har også bedre forståelse for den grammatiske strukturen i tale- og skrivespråk.[13]

Det å kunne kommunisere bedre hjelper barn med å utvikle gode sosiale evner. De blir da generelt høfligere, snillere og mer forståelsesfulle.[14] Forskere har funnet ut at åtteåringer som praktiserte babytegn da de var små har 114 IQ-poeng i gjennomsnitt mot 102 IQ-poeng i gjennomsnitt som er vanlig for åtteåringer ellers.[15]

Babytegn i Norge[rediger | rediger kilde]

Babytegn i Norge låner tegn fra norsk tegnspråk.[16] Babytegn bruker grammatikk og setningsbygning som følger det norske skriftspråket. Norsk tegnspråk har sin egen grammatikk som er annerledes enn babytegn. Det er derfor viktig å ikke forveksle babytegn med norsk tegnspråk.

Babytegns historie[rediger | rediger kilde]

Kombinasjonen av talespråk og enkle tegn har blitt praktisert av hørende slekninger til døve i århundre. Den første forskningen på moderne babytegn skjedde på 1970-tallet av den amerikanske tegnspråksforskeren Joseph Garcia. Linda Acredolo og Susan Goodwyn begynte å forske på babytegn på 1980-tallet og kom med den banebrytende boken Baby Sign i 1996.[17] Babytegner er blant annet omtalt i talkshowet ”Oprah”, ”Dateline NBC” og ”20/20”.[18] Babytegn ble spredd til europeiske land i begynnelse av 2000-tallet. Det praktiseres i dag av millioner av småbarnsfamilier i hele verden.[19]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Thompson, Rachel H., Cotnoir-Bichelman, Nicole M., McKerchar, Paige M.,Tate,Trista L., and Dancho, Kelly A. Enhancing Early Communication Through Infant Sign Training. Journal of Applied Behavior Analysis. 40.1 (2007): 15-23. Print.
 2. ^ Linda P. Acredolo, and Susan W. Goodwyn, Baby Signs, Mc Graw Hill (1996)
 3. ^ http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-taenker-spaedborn
 4. ^ Kelly, Spencer D., McDevitt,Tara, and Esch, Megan, Brief Training With Co-speech Gesture Lends a Hand to Word Learning in a Foreign Language. Language and Cognitive Processes. 24.2 (2009): 313-334.
 5. ^ Barnes, Susan Kubic. Sign Language With Babies: What Difference Does It Make? Dimensions of Early Childhood. 38.1 (Winter 2010): 21-30.
 6. ^ When Can I Start Teaching My Baby Sign Language? (2013). BabyCenter Expert Advice. Retrieved May 2014, from www.babycenter.com/408_when-can-I-start- teaching-my-baby-sign-language_1368485.bc.
 7. ^ http://lillebok.no/barns_utvikling/nyhetsartikler/spr_kutvikling/[død lenke]
 8. ^ http://www.babysignlanguage.com/basics/research/
 9. ^ Kelly, Spencer D., McDevitt,Tara, and Esch, Megan, Brief Training With Co-speech Gesture Lends a Hand to Word Learning in a Foreign Language. Language and Cognitive Processes. 24.2 (2009): 313-334.
 10. ^ Spesialpedagog Wenche Rognlid ved Statped Nord i Finnmark. Magasin BabyDrøm 2/2014 side 123
 11. ^ Baby Signs. (2009). Research and products pages. Retrieved June 2010, from http://www.babysigns.com.
 12. ^ Baby Signs. (2009). Research and products pages. Retrieved June 2010, from http://www.babysigns.com.
 13. ^ Linda P. Acredolo, and Susan W. Goodwyn, Baby Signs, Mc Graw Hill (1996)
 14. ^ Linda P. Acredolo, and Susan W. Goodwyn, Baby Signs, Mc Graw Hill (1996)
 15. ^ Linda P. Acredolo, and Susan W. Goodwyn, The Longterm Impact of Symbolic Gesturing During Infancy on IQ at Age 8, International Conference on Infant Studies (July 18, 2000: Brighton, UK)
 16. ^ Vallotton, Claire, D. Babies Open Our Minds to Their Minds: How “Listening” to Infant Signs Complements and Extends our Knowledge of Infants and their Development. Infant Mental Health Journal. (2011).
 17. ^ http://www.babysignlanguage.com/basics/history/
 18. ^ http://www.avidreaderbooks.com/localauthors/183813
 19. ^ Pizer, Ginger,Walters, Keith, and Meier, Richard P. Bringing Up Baby with Baby Signs: Language Ideologies and Socialization in Hearing Families. Sign Language Studies, 7.4 (2007): 387-430.