Hopp til innhold

Bøker i Bibelen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ifølge protestantisk kanonforståelse er det 66 bøker i Bibelen, 39 i Det gamle testamente og 27 i Det nye testamente[1]. Katolsk oppfattelse går ut på at også Bibelens deuterokanoniske bøker er med i kanon.[2]

Det gamle testamente[rediger | rediger kilde]

Forkortelse Navn
1 Mos Første Mosebok
2 Mos Andre Mosebok
3 Mos Tredje Mosebok
4 Mos Fjerde Mosebok
5 Mos Femte Mosebok
Jos Josva
Dom Dommerne
Rut Rut
1 Sam Første Samuelsbok
2 Sam Andre Samuelsbok
1 Kong Første Kongebok
2 Kong Andre Kongebok
1 Krøn Første Krønikebok
2 Krøn Andre Krønikebok
Esra Esra
Neh Nehemja
Est Ester
Job Job
Sal Salmenes bok
Ordsp Salomos ordspråk
Fork Forkynneren
Høys Høysangen
Jes Jesaja
Jer Jeremia
Klag Klagesangene
Esek Esekiel
Dan Daniel
Hos Hosea
Joel Joel
Am Amos
Ob Obadja
Jona Jona
Mi Mika
Nah Nahum
Hab Habakkuk
Sef Sefanja
Hag Haggai
Sak Sakarja
Mal Malaki

Følgende syv bøker regnes som deuterokanoniske:

Forkortelse Navn
Bar Baruk
Sir Sirak
1.Makk Første makkabeerbok
2.Makk Andre makkabeerbok
Tob Tobit
Jud Judit
Vis Visdommens bok

Det nye testamente[rediger | rediger kilde]

Forkortelse Navn
Matt Evangeliet etter Matteus
Mark Evangeliet etter Markus
Luk Evangeliet etter Lukas
Joh Evangeliet etter Johannes
Apg Apostlenes gjerninger
Rom Paulus' brev til romerne
1 Kor Paulus' første brev til korinterne
2 Kor Paulus' andre brev til korinterne
Gal Paulus' brev til galaterne
Ef Paulus' brev til efeserne
Fil Paulus' brev til filipperne
Kol Paulus' brev til kolosserne
1 Tess Paulus' første brev til tessalonikerne
2 Tess Paulus' andre brev til tessalonikerne
1 Tim Paulus' første brev til Timoteus
2 Tim Paulus' andre brev til Timoteus
Tit Paulus' brev til Titus
Filem Paulus' brev til Filemon
Hebr Brevet til hebreerne
Jak Jakobs brev
1 Pet Peters første brev
2 Pet Peters andre brev
1 Joh Johannes' første brev
2 Joh Johannes' andre brev
3 Joh Johannes' tredje brev
Jud Judas' brev
Åp Johannes' åpenbaring

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Bibel - Nettbibelen». www.bibel.no. Besøkt 25. november 2018. 
  2. ^ «Den katolske kirkes Bibel». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 13. april 2021. 

Se også[rediger | rediger kilde]