Arkiv fra norsk misjonsvirksomhet i Norge og utlandet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Misjons- og diakoniarkivet, VID. fikk i desember 2017 en bevilgning fra Arkivverket til et prosjekt med tittelen «Kartlegging av norske misjonsarkiv».[1] Prosjektet ble sluttført våren 2020.

Oversikten over i tabellen nedenfor er dels basert på medlemslisten i NORME, som er et samarbeidsorgan for norske organisasjoner og kirkesamfunn som driver misjon og evangelisering. Virksomheter som er avviklet eller overtatt av andre, vil også bli omtalt. Nåværende virksomheter vil bli kontaktet av Misjons- og diakoniarkivet for innhenting av relevant informasjon. Oppdateringer og korrigeringer av oversikten vil skje fortløpende.

Arkivoversikt[rediger | rediger kilde]

Tabell over hvor de forskjellige virksomhetene har arkivmateriale i inn- og utland. Etableringsår gjelder start i Norge. Avviklingsår er det året virksomheten ble avsluttet, overtatt av en annen virksomhet eller fusjonert med en eller flere andre virksomheter. Organisasjoner som er medlem i NORME er merket med *.

Navn Alternative navn Etableringsår Avviklingsår Del av Arkiv i Norge Arkiv i utlandet
Areopagos* - Den Kristne Buddhistmisjon

- Buddhistmisjonen - Den nordisk kristne buddhistmisjon

1922
AsiaLink (nettside)* 1990 - AsiaLink har arkivmateriale fra administrasjon, styrer og råd for perioden 1989 - 2019

- Arkivmaterialet er oppbevart på hovedkontoret og digitalt i skyen

- Inntil noe annet er bestemt, er arkivmaterialet ikke tilgjengelig for eksterne brukere.

Bibelleseringen (nettside Arkivert 19. januar 2019 hos Wayback Machine.)* Scripture Union 1886 2018 Det norske bibelselskap
Brave Heart (nettside)* Refugee Alliance 2011
Compassion Norge (nettside)* Compassion Norden 2013
Damaris Norge (nettside)* 2008
De frie evangeliske forsamlinger* - De frie venner

- DFEF

1880
Den Norske Israelsmisjon* - Forening af Israels venner

- Israelsmisjonen

- DNI

1844
Den norske kirkes mission ved Schreuder (omtale) Schreudermissionen 1873 1977 Det Norske Misjonsselskap Misjons- og diakoniarkivet, VID USA?;
Den norske Santalmisjon - Santalmisjonen

- The Santal Mission

- The Indian Home Mission to the Santals

1867 2001 Normisjon
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn* - DELK

- Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder

1872 - De første misjonærer til tjeneste utenfor Norge ble innviet og sendt ut i 1982. Slik utsendelse har skjedd i samarbeid med allerede etablerte norske misjonsorganisasjoner. Arkiv fra misjonærenes virksomhet vil derfor også kunne finnes hos disse organisasjonene.
Det Norske Baptistsamfunn* - DNB

- Den Norske Baptist-Union

1860
Det Norske Bibelselskap* Bibelselskapet 1816 - Bibelselskapets arkiv fra 1816–1991 er plassert hos Arkivverket (Riksarkivet).

- Papirbasert arkiv fra 1992-2010 er hos Bibelselskapet.

- Fra 2010 benyttes elektronisk arkiv.

- Tilgang til arkiv oppbevart hos Bibelselskapet skjer etter nærmere avtale.

Det norske lutherske Indremisjonsselskap - Den norske Lutherstiftelse

- Indremisjonsselskapet

1868 2001 Normisjon
Det Norske Misjonsselskap* - Det norske missionsselskab

- NMS

- Norwegian Missionary Society

- Norwegian Mission Society

1842 - Misjons- og diakoniarkivet, VID

- Arkivverket

Lovasoa, Antsirabe, Madagaskar
Evangelisk Orientmisjon* - Kristianiakomiteen

- Den Norske Kinamission

- EOM

1889
Frelsesarmeen (nettside)* Salvation Army 1888 Arkivet er lokalisert ved hovedkontoret i Oslo og er tilgjengelig ved besøk.
Frikirken* - Den Evangelisk Lutherske Frikirke

- Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja

-The Evangelical Lutheran Free Church of Norway

1877 - Arkivverket

- Stavern Folkehøgskole (Fredtun)

Frontiers Norden (nettside)* Navnet ble endret fra "Frontiers Norge" i 2016. 2004 Noe dokumentasjon er tilgjengelig ved hovedkontoret i Tromsø.
Guds Menighet Vegårshei (nettside)* 1889
HimalPartner* Tibetmisjonen 1938
Indremisjonsforbundet* - ImF

- Det Vestlandske Indremisjonsforbund

- DVI

1898 - Sentralarkivet er ved hovedkontoret. Tilgang gis etter nærmere avtale.

- Organisasjonen er for øvrig oppbygd av selvstendige kretser og foreninger som arkiverer sitt eget materiale.

Kristent Interkulturelt Arbeid* KIA 1974 - Noe materiale er avlevert til Misjons- og diakoniarkivet, VID.

- Øvrig arkiv finnes ved hovedkontoret.

Kristent Nettverk (nettside)* 1998 Arkivmateriale for stiftelsen er i hovedsak oppbevart ved dens kontorer i Bergen og Trondheim. Tilgang skjer etter nærmere avtale.
Kristkirken i Bergen* 1994
Langesundsfjordens indremisjonsselskap 1866 2001 Normisjon
Litteraturmisjonen (nettside)* New Life Literature 1984 Arkivmateriale fra år 2000 og framover oppbevares ved hovedkontoret. Tilgang gis etter nærmere avtale.
Lærernes Misjonsforbund (nettside)* LMF 1902
Metodistkirkens Misjonsselskap (nettside)* 1856
Misjon Uten Grenser* Mission Without Borders 1982 - Arkivmateriale fra deler av virksomheten i Norge oppbevares ved hovedkontoret. Tilgang gis etter nærmere avtale.

- Arkivmateriale fra virksomheten i utlandet oppbevares i de aktuelle landene eller i sentralarkiv hos samarbeidende organisasjoner.

Misjonsalliansen* Den norske Misjonsallianse 1901
Misjonskirken Norge* - Det Norske Misjonsforbund

- Misjonsforbundet

1884
Mission Aviation Fellowship* MAF 1986
Navigatørene* The Navigators 1957 - Arkivmaterialet oppbevares ved hovedkontoret i Oslo, samt i digitale lagringssystem.

- På forespørsel vil noe materiale være tilgjengelig etter nærmere avtale.

NMS-U (nettside)* - Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon

- NMSU

1992
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag* - Laget

- NKSS

1924 - Arkivmateriale fra arbeidet i Norge siden starten i 1924 og noe fra utlandet oppbevares ved hovedkontoret i Oslo. Det er tilgjengelig etter nærmere avtale.

- Noe arkivmateriale fra Stavanger-regionen er avlevert til Misjons- og diakoniarkivet, VID

Norges Samemisjon - Norsk Finnemisjon (1888-1925)

- Norsk Luthersk Finnemisjonsforbund (1910-1925)

- Norges Finnemisjonsselskap (1925-1966)

1888 - Norges Samemisjon overførte sitt eldre arkiv fra perioden 1889-1962 til Statsarkivet i Tromsø høsten 1990.

- Ytterligere avleveringer til samme sted i 2007 og 2019.

- Se katalog på Arkivportalen.

Normisjon* - Den norske santalmisjon (1867-2001)

- Santalmisjonen

- Det norske lutherske Indremisjonsselskap (1868-2001)

- Indremisjonsselskapet

- Normisjon

2001 - Santalmisjonens arkiv er nylig gjennomgått og pakket ned. Det befinner seg i Hurdal.

- Indremisjonsselskapets og Normisjons arkiver er lokalisert i Oslo.

- Tilgang gis ved henvendelse til Normisjons hovedkontor.

Norsk Luthersk Misjonssamband* - Det norske lutherske Kinamissionsforbund

- Kinamisjonsforbundet

- NLM

1891 - Arkivet oppbevares i magasin ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo.

- Informasjon om materialet og tilgang finnes på deres nettside Arkivert 26. mars 2020 hos Wayback Machine..

Operasjon Mobilisering* OM 1995 - Arkivmateriale fra virksomheten i Norge er i hovedsak oppbevart ved hovedkontoret i Kristiansand.

- Det er tilgjengelig etter nærmere avtale.

-         Arkivmateriale fra den samlede virksomhet i en rekke land vil bli samlet i et internasjonalt arkiv i Belgia: EVADOC, Vlamingenstraat 39, Leuven.
Pinsemisjonen* - De norske pinsemenigheters ytremisjon

- PYM - Norwegian Pentecostal Mission

1908 - Noe arkivmateriale oppbevares på Pinsebevegelsens hovedkontor. Tilgang gis etter nærmere avtale. Noe arkivmateriale kan finnes hos lokale menigheter og enkeltpersoner. Det arbeides med å få oversikt over bestand og muligheter for bruk.
Stefanusalliansen* - Misjon bak Jernteppet

- MbJ

- Norsk Misjon i Øst

1967
Sykepleiernes Misjonsring (nettside)* - Sykepleiernes Misjons Ring

- SMR

1921 - Arkivet er deponert ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo.

- Materialet er i hovedsak protokoller og egenproduserte trykksaker (blader).

- Tilgang gis etter avtale med SMR styreleder og daglig leder.

Tent Norge (nettside)* 2000
Ungdom i Oppdrag* - UIO

- Youth With A Mission

- YWAM

2009
Wycliffe Norge* 1978
Åpne Dører* Open Doors 1983

Referanser[rediger | rediger kilde]