Arkippus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Arkippus' martyrium

St. Arkippus (gresk: Hestens mester) er en person som blir omtalt i Bibelen ved to anledninger.[1] Han levde i det første århundre, antakelig i Kolossai eller Laodikea. Ifølge De apostoliske konstitusjoner (7,46) fra det 4. århundre er Arkippus den første biskop i Laodikea i Frygia. Det har også vært hevdet at han var en av de 72 disiplene som Jesus utpekte i Lukas 10,1.[trenger referanse] Arkippus er en katolsk helgen, og hans helgensdag er 20. mars.

Første gang han blir omtalt er i Paulus' brev til kolosserne (Kolosserne 4,17).[1] I dette brevet prøver Paulus å rette opp i vranglæren som verserte i Kolossæ. I avslutningen av brevet får Arkippus en hilsen fra Paulus, og beskjed om å gi akt på den tjenesten han hadde fått i Herren, slik at han fullførte den.

Andre gang Arkippus blir nevnt i bibelen er i Paulus' brev til Filemon (Filemon 1,2). Han er der en av adressatene av brevet, sammen med Filemon, Appia og menigheten i Kolossæ. I dette brevets innledning blir Arkippus omtalt som en medstrider.[1]

Dypere betydning[rediger | rediger kilde]

Fra enkelte kristne har det blitt hevdet at Arkippus, når brevet til Filemon ble skrevet, hadde mottatt den første hilsenen fra Paulus (i brevet til Kolosserne), og fulgt oppfordringen. Dette har medført at Paulus i brevet til Filemon har begynt å omtale han som en medstrider.[trenger referanse]

Det har også blitt hevdet at Arkippus også kan være et bilde på hvert enkelt menneske - og at oppfordringen fra Paulus til Arkippus - også er en oppfordring fra Gud til hver enkelt menneske om å ta vare den tjenesten en har fått, dvs å bruke de egenskaper og ferdigheter en har, i arbeidet i de kristne menigheter.[trenger referanse]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c Aposteltidens personer. Oslo: Lutherstiftelsen. 1937. s. 176–177.