Aristobulus, sønn av Herodes den store

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Aristobulus var sønn av Herodes den store og hasmoneeren Mariamne.

Aristobulus ble gift med Berenice, datter av Salome, søsteren til Herodes den store, og Costobarus, guvernør i Idumea.

Aristobulus, hans mor og to andre av Herodes den stores sønner ble i løpet av farens regjeringstid henrettet fordi de ble mistenkt for sammensvergelse.

Til tross for at Aristobulus led en slik skjebne, ble hans barn og barnebarn betydningsfulle personer. Han hadde sønnene Aristobulus den yngre, Herodes Agrippa I og Herodes av Chalkis, og døtrene Herodias og Mariamne.