Arendal misjonsmenighet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Arendal misjonsmenighet (Arendal misjonskirke) er en menighet i Arendal, etablert 21. mars 1925.

Menigheten ble startet i 1925 i Arendal under navnet «Den lille Indremisjon». 37 personer var med å starte foreningen, men allerede på første medlemsmøtet, 30. mars, hadde flokken vokst til 83 medlemmer, og innen utgangen av året var medlemstallet 100. I 1932 sluttet menigheten seg til Det Norske Misjonsforbund (DNM).

Siden 1937 har menigheten hatt fast pastor, og blitt i hovedsak betjent av pastorer med DNM-bakgrunn. Menigheten har hatt ulike lokaler, men siden 1967 har menighetslokalet vært en hjørnegård i Arendal sentrum, Nygata 5, frem til nybygget på 1 850 m² stod klart på Myra. Nybygget ble innviet i september 2008, og menigheten har opplev en vekst i medlemsmassen etter dette.

Det er særlig to perioder i historien som særlig fremheves. I 1943 opplevde menigheten hva de selv karakterisere på følgende måte: «Det intense vekkelsesarbeid ved våre predikanter i og omkring byen er blitt kronet med hell» 74 medlemmer ble tatt opp dette året. En annen periode som fremheves er tidlig på 1970-tallet, i 1971 var det vekkelse-kampanje med evangelist Freddy Fredriksen som varte i 12 uker, og mange ble frelst.

Menigheten har fra 2007 tre ansatte, hovedpastor Terje Vatne, evangelist og fengselsprest Rino Rudsli, og musikkpastor Tony Gulbrandsen.

Menighetens øverste organ er årsmøtet, hvor alle medlemmer har lik stemmerett. Årsmøtet velger et styre, hvor hvert medlem velges for to år. Halve styret er på valg årlig for å sikre kontinuitet. Fra 2009 er styrets lederrolle delt mellom Olav Vikse og Kåre Andersen.