Hopp til innhold

Arbeidshus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Arbeidshus (fra engelsk: workhouse) var fra gammel tid et anstalt der fattige ble forsørget og satt i arbeid.

Arbeidshus i Storbritannia[rediger | rediger kilde]

England var opprinnelsesstedet for denne typen sosialtjeneste. Dette ble kalt indoor relief, i motsetning til underhold utenom arbeidshusene, såkalt outdoor relief, slik det ble gjort i en mengde andre land. Allerede på 1500-tallet omtales arbeidshus i England, og i 1723 ble tilsyn et vilkår for underhold (en viktig bestemmelse, som kalles workhouse test). Men ved den industrielle revolusjonen ble dette lempet på (1783 og spesielt fra 1795); outdoor relief ble vanligere, og lønnstilskudd ble innvilget til arbeidsføre personer (det såkalte allowance system).

Fattigdommen økte, lønnene sank, verdighet og sedelighet forsvant. Den store fattighjelpsreformen i 1834 brøt fullstendig med dette system gjennom å gjeninnføre workhouse test og gjøre arbeidshusene til hjørnestenen i Englands fattighjelpsvesen. Som følge av de da fastlagte prinsipper, at de fattigunderholdtes stilling skulle være dårligere enn vanlige arbeideres, avskrekket alle, som ikke var i virkelig behov av hjelp, og de fattiges opphold i arbeidshusene utelukket alle farer for konkurranse med ikke understøttede arbeidere.

Arbeidshus i Sverige[rediger | rediger kilde]

I tidigere gjeldende svensk fattighjelpsforordning ble det anbefalt at: «fattigvårdssamhälle låta sig angeläget vara att bilda arbetsanstalt för dem, som stå under fattigvårdsstyrelses husbondevälde». En sånn anstalt var Stockholms stads arbetsinrättning, som ble opprettet i 1773 som Södra frivilliga arbetshuset og ble ombygget i 1844 til Stockholms stads allmänna arbetshus og 1855 tok tilbake førstnevnte navn. Der inntok dels personer som stod under Stockholms fattighjelpsstyrelses husbondevelde med arbeidskraft som styret ville utnytte på institusjonen, dels nødstilte personer, som tilhørte Stockholms fattighjelpssamfunn og i mangel av fast bosted ønsket å bli innskrevne som beboer på institusjonen. De fleste som inntok var forkomne familieforsørgere (menn eller kvinner).

Norra frivilliga arbetshuset i Stockholm (for kvinner) tilkom 1797. Også andre svenske steder, som Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle, Sundsvall, Helsingborg og Eskilstuna, har hatt arbeidshus.

Arbeidshus i Norge[rediger | rediger kilde]

Nils Jensen Ytteborg var forstander ved Prinds Christian Augusts Minde, Mangelsgården, som var arbeidshus for fattiglemmer. Herfra sendte han folk for å arbeide i blant annet sitt eget brenneri.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Michel Foucault: Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason trans. by R. Howard, (London: Tavistock, 1965) – abridged; History of Madness ed. Jean Khalfa, trans. Jonathan Murphy and Jean Khalfa, (London: Routledge, 2006) – unabridged. Oversatt til norsk av Fredrik Engelstad og Erik Falkum: Galskapens historie i opplysningens tidsalder. Gyldendal 2. utg. 1991. ISBN 82-05-19344-4

Se også[rediger | rediger kilde]