Anvendt psykologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Anvendt psykologi er bruken av psykologiske teorier for å løse praktiske problemer i samfunnet, eksempelvis innen områder som psykisk helse, ledelse, utdannelse, helse, produktdesign, ergonomi og jus. Psykologi anses opprinnelig som en samfunnsvitenskap, men har i det 20. århundre fått en rekke praktiske anvendelser på ulike områder av samfunnet. Anvendt psykologi omfatter bl.a. disipliner som klinisk psykologi, organisasjonspsykologi og rettspsykologi. I tillegg har en rekke psykologiske disipliner anvendte underdisipliner (eks. anvendt sosialpsykologi).

Anvendt psykologi går tilbake til William Stern. I dag har de forskjellige anvendte områdene av psykologien spesialisert seg videre i hver sin retning i en slik grad at anvendt psykologi ikke lenger kan forstås som et enhetlig fag, men bare som et paraplybegrep. Psykologifaget deles i dag som regel i to hovedgrupper, teoretisk psykologi (dvs. psykologi som samfunnsvitenskap) og anvendt psykologi, hvor sistnevnte består av mange ulike disipliner og profesjoner.