Antitese

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Antitese er det motsatte av en tese, og er ofte motsetningen til en påstand.

Antitese er det andre leddet i en hypotese, og er argumentet mot påstanden (tese). Hypotesen består av tre ledd, nemlig tese, antitese og syntese, hvor tese er en påstand, antitese er argumentet og syntesen er konklusjonen.

Antitese er også et mye brukt begrep når man snakker om samtalens kunst, og dens mester Sokrates, hvor han legger frem en påstand (tese), et motslående argument (antitese) og dermed kommer frem til en konklusjon (syntese).

Innenfor retorikken er også antitese ofte brukt om to ord med motsatt betydningsinnhold (f.eks. sorg og glede)