Ankring

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ankring eller forankring er i psykologien en tankefeil som går ut på å legge for stor vekt på et enkelt holdepunkt når det skal gjøres en vurdering. Ankringseffekten fører til at senere informasjon blir veid opp mot den første informasjonen («ankeret»), selv om den kan være helt irrelevant for beslutningen. Dette fører til at «ankeret» blir målestokk for informasjon det senere blir sammenlignet med. Effekten ble særlig utforsket eksperimentelt av Daniel Kahneman og Amos Tversky.

For eksempel kan prisen som det forhandles om i en bruktbilhandel være «forankret» i det den første prisen som nevnes i diskusjonen, snarere enn reell markedspris.

Psykologiske forsøk har vist at helt irrelevante tall kan fungere som anker, for eksempel kan prisen en personer er villig til å betale for en vare med ukjent verdi bli sterkt influert av to tilfeldige tall en ble bedt om å skrive ned rett før en skal vurdere pris (som for eksempel å skrive ned to siste siffer i eget personnummer).

Ankring er også et begrep i pseudovitenskapen NLP, men da i en annen betydning av ordet.

Litteratur[rediger | rediger kilde]