Anestesilege

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En anestesilege ombord på det militære hospitalsskipet USNS Mercy under nødhjelpsarbeid i Det indiske hav

Anestesilege eller anestesiolog er en lege som er spesialist i faget anestesiologi. Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for å gi pasienter narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep, og kan i denne sammenhengen også betegnes som narkoseleger, særlig i eldre språkbruk. Faget anestesiologi har blitt stadig mer avansert og omfatter også akuttmedisin og intensivmedisin. Anestesileger arbeider også med intensivbehandling av alvorlig syke pasienter og akuttmedisin, samt med avansert smertebehandling. Anestesileger må derfor ha brede medisinske kunnskaper og ferdigheter, siden anestesilegen i prehospitale sammenhenger som regel vil være den eneste legen som gir behandling av akutt, alvorlig sykdom og skade. Anestesiologi er blant de tallmessig største og også mest allsidige medisinske spesialitetene. De fleste anestesileger jobber på sykehus – ofte i akuttmottak, kirurgiske avdelinger, intensivavdelinger og utrykningstjenester – og samarbeider nært med leger innen andre fagfelt, herunder kirurger. Leger som jobber i redningstjenester (f.eks. luftambulansetjenesten), eller med militærmedisin og katastrofemedisin (f.eks. i Forsvarets sanitet eller ulike hjelpeorganisasjoner), er også svært ofte anestesileger.

Den første anestesilegen i Norge var Otto Mollestad (19081973) som begynte som anestesilege ved Rikshospitalet i Oslo i 1946. I dag er det anestesileger på alle norske sykehus som driver kirurgi. Det tar minst 5 år etter autorisasjon som lege å bli godkjent som spesialist i anestesiologi i Norge, i praksis som regel noe lengre.

Anestesileger kan spesialisere seg innen bestemte områder av anestesifaget, f.eks. barneanestesi, smertebehandling og lignende. I Norge er dette imidlertid ikke formelle spesialiteter.