Hopp til innhold

Ambulansepersonell

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ambulansepersonell en fellesbetegnelse på alt personell som tjenestegjør på en ambulanse.[1]


Krav til ambulansepersonell er i dag hjemlet i akuttmedisinforskriften[2].

"Ambulansebiler som yter ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Der det er bare én ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Begge personene skal ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy."[3]

De fleste som jobber i ambulansetjenesten i Norge i dag har fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider.[4]. Mange har tatt videre høgskoleutdanning som nasjonal paramedic. Disse benytter tittelen paramedic.

Ambulansepersonell med bachelor i paramedisin kan også søke om autorisasjon som ambulansearbeider. Det er 17. september 2021 kommet forslag fra regjeringen om opprettelse av egen autorisasjon for paramedisinere.[5]


Sykepleiere kan på visse vilkår også søke om autorisasjon som ambulansearbeider, ved å dokumentere relevant praksis og tilleggsutdannelse.[6]


Ambulansepersonell som ikke har autorisasjon som ambulansearbeider jobber som ambulanseassistent. Disse har som oftest annen helsefaglig bakgrunn, som for eksempel medisinstudenter eller sykepleiere.

Opplæring og spesifikke krav til bakgrunn for å jobbe som vikar kan variere i de forskjellige helseforetak.

Yrkestitler[rediger | rediger kilde]

Foreninger[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]