Ambrogio Traversari

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Ambrogio Traversari, kalt Ambrosius kamaldulenseren (født 1386 i Portico di Romagna ved Forlì i Italia, død 20. oktober 1439 i Ferrara), var en toskansk teolog.

Liv og virke[rediger | rediger kilde]

I en alder av fjorten år trådte han inn i kamaldulenserordenens kloster Santa Maria degli Angeli. Etter få år ble han en av sin tids fremste teologer og greskkyndige. Hans gresklærer var Manuel Chrysoloras.

I 1431 ble Ambrogio ordensgeneral og ble leder for kongregasjonen for kirkerett ved den romerske kurie. Han deltok på Baselkonsilet som pave Eugenius IVs delegat. Hans hovedanstrengelse der var gjenforeningen mellom Vest- og Østkirken. I 1437 flyttet konsilet møtested til Ferrara. Ambrogio fikk ikke med seg konsilets avslutning, for han døde i oktober 1439. Men sammen med kardinal Johannes Bessarion forfattet han i sitt dødsår unionsdekretet av Ferrara-Firenze, som formelt opphevet det store skisma mellom Øst og Vest som var inntrådt i 1054.

På grunn av sin klassiske og humanistiske dannelse er Ambrogio en typisk representant for 1400-tallets nye teologi som orienterte seg i vesentlig grad mot videnskapene, litteraturen og kunsten. Han var en nær venn av Cosimo de' Medici, fremmet studiet av antikkens kulturer, beskjeftiget seg inngående med den gammelkirkelige teologi og gjorde sentrale østkirkelige teologers verker kjente for Vesten (Johannes Chrysostomos, Basilius den Store, Efrem syreren. Han var en sterk motstander av geistlighetens verdsliggjørelse; han brennemerket kardinalers frivole livsførsel under Baselkonsilet som et syndebabel.

Verk[rediger | rediger kilde]

Hans hovedverk heter Hodoeporicon, og er et rimdikt om en visitasjonsreise han foretok på pavelig oppdrag blant Italias klostre. Han oversatte til italiensk Palladius levnetsbeskrivelse av Johannes Chrysostomos, Efrem syrerens 19 prekener, og Basilius den Stores traktat «Om jomfrueligheten». Mange av hans manuskripter oppbevares nå i San Marco-katedralens bibliotek i Venezia.