Alta basis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Fjellet Lille Raipas er et av punktene på UNESCOs verdensarvliste og representerer ekspansjonsnettet ut fra Alta basis. Alta basis lå omtrent der dagens lufthavn ligger. Foto: Ulf-Terje Nyheim Eliassen

Alta basis er en nøyaktig oppmålt avstand på 2250,689 meter som ble brukt for å få en målestokk inn i meridianbuenettet. Denne ligger på Elvebakken, mellom Alta lufthavn og Bukta. For å måle en basis ble det brukt trestaver av en kjent lengde som ble målt etter et relativt flatt terreng. Alta basis er en av 10 basiser som ble målt opp i meridianbuenettet som strekker seg fra Svartehavet i sør til Hammerfest i nord.

Poenget med å definere og fysisk måle denne distansen var at man trengte å få noen få målinger av faktiske avstander i terrenget, for derved å kunne regne ut alle avstandene man hadde målt indirekte ved å måle vinkler horisontalt og vertikalt. Prinsippet er at dersom man kjenner en side i en trekant, i dette tilfellet basisen, kan man regne ut avstanden i de andre sidene ved hjelp av vinkelmålinger. Vinkelmålingene ble gjort med bruk av en teodolitt.

Dette kartet viser litt om hvordan et ekspansjonsnett ut fra Alta basis til slutt møter hovedpunktene i meridianbuenettet.