Hopp til innhold

Akkumulator (datamaskinarkitektur)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En akkumulator er et register i en CPU, der resultater fra regneenheten (ALU) blir lagret . Som regel er akkumulatorregisteret fast forbundet med den andre inngangen til regneenheten. I dag spiller allenestående akkumulatorer liten rolle bortsett fra i mindre mikroprosessorer. De fleste 16-eller 32-biters prosessorer (eller bredere) bruker flere akkumulatorer, som samlet kalles dataregister.

Uten en akkumulator ville det være nødvendig å lagre hvert resultat av en beregning (addisjon, multiplikasjon, logisk operasjon, etc.) i hovedminnet for senere å laste det derfra tilbake til CPUen. Tilgrepet til akkumulatorregisteret er imidlertid mye raskere enn en det til hovedminnet, fordi dette registeret er integrert sammen med regneenheten i CPUen.

Særlig i digital signalbehandling med en digital signalprosessor brukes akkumulatorer til å beregne indreprodukter. For dette formålet er utgangen av multiplikasjonsenheten forbundet med inngangen til adderenheten. Utgangen av adderen er forbundet med et register, som er koblet videre til den andre inngangen til adderen. Med denne akkumulatorkretsen beregneses summen av produkter (skalarproduktet). Denne operasjonen blir også kalt multiply-accumulate.

Også i programmering blir en variabel som inneholder mellomresultater (f.eks. i programsløyfer) noen ganger betegnet som akkumulator.