Hopp til innhold

Agrégation

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Agrégation er en opptaksprøve for stillinger i det franske høyere skolevesenet.

Agrégation er ikke en avgangseksamen (som de eldre begrepene licence og maîtrise), men en concours, det vil si en opptaksprøve. Gjennom denne prøven blir det rekruttert et begrenset antall gymnaslærere. Antallet kan veksle med behovet for lærere i de ulike fagene.

Påmelding til en agrégation-eksamen krever minst en maîtrise (fire års studium) i det aktuelle faget. Strykprosenten er høy (80–90%), ettersom det melder seg mange flere søkere enn antallet ledige stillinger. Mange prøver seg derfor flere ganger, ofte forgjeves.

Prøven består av en skriftlig og en muntlig del. For å ta den muntlige prøven må man først ha bestått den skriftlige.

Autoritetsdata