Hopp til innhold

Agio

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Agio (Fra italiensk aggio: kurs, valutakurs) er forskjell i verdi over eller under nominell verdi (pari kurs) for en valuta eller et verdipapir som aksjer og obligasjoner. Kurstap kan også betegnes disagio. Agio oppgis ofte i prosent. Begrepet brukes på om flere lignende situasjoner:

  • Opprinnelig betegnet agio over- eller underkurs i forhold til en fast vekslingskurs mellom forskjellige lands valuta basert på gullstandarden. Normalt hadde nye mynter i edelt metall en fast verdi i forhold til tilsvarende nye mynter fra andre land basert på deres vektinnhold av gull eller andre edle metaller. Denne ble betegnet som myntfotens pari valutakurs. Denne var imidlertid ikke den vanlige variable vekslingskursen mellom landenes valuta, som ble påvirket av landenes handelsbalanse. For å unngå dyr og risikabel sending av f.eks gullmynter, ble agio betalt som en overkurs for veksler.
  • I noen tilfelle ble det beregnet agio for sedler og mynter av mindre edelt metall (som sølv og kobber) i forhold til gullmynter. Det samme kunne skje for en gullmynt dersom sterk slitasje eller renhetsgrad reduserte den faktiske vekten av rent gull.
  • Agio kan belastes for å dekke kostnadene ved utstedelse av verdipapirer som obligasjoner og aksjer (securities). Dette er ikke det samme som kurtasje eller provisjon.
  • Ved en aksjeemisjon til overkurs (over pålydende) blir agio del av egenkapitalen.
  • Visse typer lån tilbys med agio, dvs. at det utbetalte beløpet er forskjellig fra det faktiske lånebeløpet. Dette er ikke vanlig for regulære lån fra finansinstitusjoner, og forbindes ofte med illegal eller utradisjonell lånegivning (åger).