Hopp til innhold

Aggregering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ordet aggregat har forskjellige betydninger i geologi, matematikk og teknikk. Betydningen aggregattilstand i fysikk er urelatert til betydningen i statistikkfaget

Aggregering betyr innen statistikk å kombinere eller slå sammen data om enkeltindivider, grupper eller perioder til større grupper eller lengre tidsperioder.

For eksempel kan statistikk fra enkeltmåneder aggregeres til statistikk for hele året. Eller statistikk for en kommune aggregeres til statistikk på fylkesnivå ved å kombinere tall fra alle fylkets kommuner.

Aggregering innebærer at mengden informasjon reduseres. Å gjøre slutninger om enkeltobservasjoner basert på aggregerte tall kan medføre det som i statistikken omtales som økologiske feilslutninger.

Autoritetsdata