Addisjonsreaksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Addisjonsreaksjon er en kjemisk reaksjon der alle atomene i alle reaktantene er til stede i produktet. En del polymerer blir dannet ved hjelp av denne typen reaksjon.

Addisjonsreaksjoner kan bare skje med molekyler som har minst en dobbeltbinding eller trippelbinding.

En addisjonsreaksjon er det motsatte av en eliminasjonsreaksjon. Vi kan dele inn addisjonsreaksjoner i tre hovedtyper, de to første er polare mekanismer:


Oversikt over hovedtypene av addisjonsreaksjoner. Ovenfra: elektrofil addisjon til et alken, nukleofil addisjon til en karbonylforbindelse og friradikal-addisjon av halogenion til et alken

Eksempler på addisjonsreaksjoner[rediger | rediger kilde]

CH2=CH2 + Br2 → BrH2C-CH2Br

En tilsvarende reaksjon skjer med alle umettede forbindelser, og danner grunnlaget for en enkel test på umettethet, idet brom mister sin brune farge når det adderes til en dobbel- eller trippelbinding.

CH2=CH2 + H2O → H3C-CH2OH

Denne reaksjonen danner grunnlaget for produksjon av etanol fra naturgass.

CH2=CH2 + H2 → H3C-CH3

Dette skjer gjerne under høyt trykk. En tilsvarende prosess med hydrogen og umettet fett kalles gjerne herding, og brukes blant annet i margarinproduksjon.

Kilder[rediger | rediger kilde]