Økonomisk dumping

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Økonomisk dumping går ut på at land eller bedrifter som overproduserer en vare, eksporterer denne varen til andre land og selger den billig.

Eksempel: Overproduksjon av mat i Nord skaper problemer for jordbruket i sør. For å holde oppe prisene på hjemmemarkedet i nord blir matoverskuddet eksportert og solgt billig – vi snakker om dumping. Når billig mat fra Nord selges eller dumpes på markedene i Sør, utkonkurreres den lokale matproduksjonen.

Dumping kan brukes bevisst av firmaer som har fått en rimeligselgende konkurrent, ved at en selger sitt produkt til under produksjonspris inntil konkurrenten gir opp eller går konkurs. Beviset på dumping blir da at prisen på produktet går raskt opp til opprinnelig nivå, eller høyere. Denne taktikken er ofte forbudt av de enkelte lands myndigheter.

Dumping er et omstridt tema, der noen økonomer og politikere mener det er rimelig at et land opprettholder et visst minstemål av matproduksjon, og hjelper produsentene ved å yte eksportsubsidier, mens andre mener at det bare er hva markedet vil og kan betale som teller.