Wikipedia:Endring av brukernavn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Crystal Clear action edit.png
Snarvei:
WP:CHU

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.


Arkiv
Arkiv

Arkiv 1
Arkiv 2

Innhold

Norsk[rediger | rediger kilde]

Endring av brukernavn kan foretas av Wikipedias byråkrater, for øyeblikket Jon Harald Søby, Haros, Atluxity, nsaa, ZorroIII, Harald Haugland, Cocu, Bjoertvedt og Profoss. For å endre brukernavn må man ha mindre enn 25 000 endringer (sjekk her).

Dette er ikke Wikipedia:Flytting av brukere

Fremgangsmåte[rediger | rediger kilde]

 • Hvis du vil ha et nytt brukernavn skal du ikke registrere det nye navnet. Du ber isteden en byråkrat om å gi din eksisterende konto et nytt navn.
 • Hvis du har registrert det nye navnet må byråkraten gi nytt navn til to forskjellige kontoer. Deretter må du logge inn med det nye navnet og bekrefte her på denne siden at det er deg og at du vil skifte navn.
 • En byråkrat vil endre navnet på Spesial:Gi en bruker nytt navn

Forespørsler[rediger | rediger kilde]

Her kan du spørre om å få endret ditt brukernavn. Skriv ønsket brukernavn i fet tekst slik at det ikke er rom for misforståelser. Du kan også spørre en byråkrat på hans diskusjonsside (sjansen for at navneendringen blir utført raskere er trolig større da). Forespørsler på epost vil bare bli behandlet dersom byråkraten kjenner deg fra tidligere kommunikasjon, for å unngå at noen utgir seg for å være en bruker.

Når du har bestemt deg for hvilket navn du ønsker:

 1. Sjekk at brukernavnet ikke allerede er i bruk. Gjør dette ved å søke etter navnet i denne listen. Hvis navnet forekommer i listen, selv om navnet er rødt er det tatt.
 2. Ikke opprett en konto under det nye navnet eller flytt dine brukersider. Vi vil gjøre det for deg.
 3. Logg inn med ditt nåværende brukernavn for å registrere ditt ønske om å skifte brukernavn.
  • Bytt teksten «NÅVÆRENDE» med ditt nåværende brukernavn.
  • Bytt «NYTT» med det brukernavnet du vil bytte til.
  • Bytt «Grunn.» med en grunn for byttet.
{{subst:Forandre brukernavn|NÅVÆRENDE|NYTT|3=Grunn.}} ~~~~
 1. Gå til «Ønskede endringer»-seksjonen på denne siden, klikk på «rediger»-lenken, og lim inn malen over på bunnen av siden. Modifiser som antydet over.
 2. Forsikre deg om at du har stavet begge navnene korrekt. Lagre siden.
 3. Sjekk siden regelemessig for å svare på spørsmål som kan komme. Det kan ta et par dager før forespørselen blir behandlet.

English[rediger | rediger kilde]

Changing username can be done by Wikipedia’s bureaucrats, Jon Harald Søby, Haros, Atluxity, nsaa, ZorroIII, Harald Haugland, Cocu, Bjoertvedt and Profoss. To have your username changed, you have to have less than 25.000 edits (check here).

This is not Wikipedia:Usurpations

Instructions[rediger | rediger kilde]

 • If you want to have a new username, please do not register the new name. You simply ask a bureaucrat to change it for you.
 • If you have already registered the desired name, the bureaucrat has to change the name of two accounts. You have to log in with the new name, and confirm on this page that it’s you and that you want the name changed.

Requests[rediger | rediger kilde]

You can request your username changed here. Put your desired name in bold text, so there’s no chance for misunderstandings. You can also notify a bureaucrat on his talk page (this will probably get your name changed faster). Requests via e-mail will only be done if the bureaucrat knows you from earlier contact, to avoid that someone pretends to be a user.

Once you have decided on the name you would like:

 1. Check to make sure this username is not already in use. Do this by searching for the name in this list. If the name appears in the list, even if the link is red, it is taken.
 2. Do not create an account under the new name or move your userpages. We'll do that for you.
 3. Log in with your present username in order to place your request. Renames will not be approved if the requester is not logged in.
  • Replace the text "CURRENT" with your present username.
  • Replace "NEW" with the username to which you wish to be renamed.
  • Replace "Reason." with the reason why you are requesting a change.
{{subst:Forandre brukernavn|CURRENT|NEW|3=Reason.}} ~~~~
 1. Go to the "Requests" section of this page, click the "rediger" (edit) link, and paste the text at the very bottom. Modify it as indicated above.
 2. Make sure that you have spelled both names correctly. Save the page.
 3. Check back periodically to answer any questions that may arise regarding your request. Please be patient. It may take a few days for your request to be completed.

Do not be surprised if you suddenly cannot log in to your old account; this merely indicates that you should log in under your new user name as the request has been fulfilled.

Nåværende navn: Antoniobarbin(diskusjon · bidrag · logger · blokkeringslogg) Ønsket navn: Antonio Barbin(SUL-rapporter: gammel & ny) (forandre brukernavn) Grunn: Det ble en skrivefeil og ønsket navn er navnet jeg skal bruke i biografien min.

Ønskede endringer[rediger | rediger kilde]


Arkiver

Legg til ønskede endringer på bunnen av siden (Add requests at the bottom)


Vigeland-museet → Trine Otte Bak Nielsen[rediger | rediger kilde]

   Done. Haros (diskusjon) 7. jan 2013 kl. 22:11 (CET)

Jurgen1996 → JurgenNL[rediger | rediger kilde]

   Done. Cocu (d) 18. jan 2013 kl. 12:07 (CET)

Wiki1643 → Caster[rediger | rediger kilde]

   Done. Caster fantes alt, så det var opptatt, men CasterAnd er utført. Haros (diskusjon) 26. jan 2013 kl. 22:12 (CET)

Io.baatplassen → Ingar[rediger | rediger kilde]

Io.baatplassen → Båtforum[rediger | rediger kilde]

   Waiting Ville satt pris på om du valgte et brukernavn som ikke ser ut som en felleskonti (se Hjelp:Logge inn#Brukernavn). Cocu (d) 3. mar 2013 kl. 12:32 (CET)

Io.baatplassen → Lr109[rediger | rediger kilde]

   Done Cocu (d) 3. mar 2013 kl. 14:46 (CET)

Svalbardposten → arcpo91[rediger | rediger kilde]

   Done Men du må inn på de andre stedene du har vært for å be om tilsvarende der. Se her, for hvilke andre steder du har bidrag. Cocu (d) 4. mar 2013 kl. 20:18 (CET)

Torreslfchero → Tolly4bolly[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 13. mar 2013 kl. 14:08 (CET)

KongenAvDreyer → Lurendreyer[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 17. mar 2013 kl. 14:51 (CET)

Aschehoug→ Mona Ek[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 18. mar 2013 kl. 07:14 (CET)

Maritimt Forum Bergen → MFB[rediger | rediger kilde]

NIBR → SOLBANG[rediger | rediger kilde]

   Done. Haros (diskusjon) 4. apr 2013 kl. 14:57 (CEST)

Kommuneforlaget → GTK[rediger | rediger kilde]

Knutsenoas → Koas[rediger | rediger kilde]

Knutsenoas → Koaswiki[rediger | rediger kilde]

Zerosei → Il Dorico[rediger | rediger kilde]

Skagenfondene → Trygve Meyer[rediger | rediger kilde]

   Done. ZorroIII (diskusjon) 14. aug 2013 kl. 17:37 (CEST)

Christian G → Sopphue[rediger | rediger kilde]

   Done. Du har også noen bidrag på en:wp under det gamle brukernavnet. Du må selv gå inn og be om endring der også. Cocu (d) 20. aug 2013 kl. 20:20 (CEST)

Martin1813 → Martin'[rediger | rediger kilde]

 • Nåværende navn: Martin1813 (diskusjon · bidrag · logger · blokkeringslogg)
 • Ønsket navn: Martin' (SUL-rapporter: gammel & ny) (forandre brukernavn)
 • Grunn: I mainly contribute on WP:FR, where I was "Martin". The SUL "Martin" is already taken and the owner does not want to let this name go. Because of the future modifications regarding the SUL, I encounter some difficulties contributing as well on wp:fr on one hand and elsewhere on the other hand. My own SUL had been automatically created with the username "Martin1813", which my username here and elsewhere and I don't like it. I would like to change my username in Martin' in order to link my French account with the future SUL Martin'. Thank you. Martin1813 (diskusjon) 19. aug 2013 kl. 11:51 (CEST)
   Done. Cocu (d) 20. aug 2013 kl. 20:18 (CEST)
Thank you. Martin' (diskusjon) 21. aug 2013 kl. 12:18 (CEST)

SteriaNorge → Hanfjell[rediger | rediger kilde]

   Done Cocu (d) 23. aug 2013 kl. 11:24 (CEST)

Rosa sløyfe-aksjonen → Brystkreftforeningen[rediger | rediger kilde]

   Not done Brukernavn er personlige og skal brukes av bare en person. Felleskonti eller kontoer som kan se ut som felleskonti er derfor uønsket, det samme gjelder firma- og organisasjonsnavn. For nærmere informasjon, se våre regler om brukernavn. Har du ønske om et annet navn, kan du føre dette opp under her. Cocu (d) 23. aug 2013 kl. 11:24 (CEST)

Nordmøreenergiverk → Hegebjo[rediger | rediger kilde]

   Done Du må selv gå inn på nynorsk for å endre der, da du har bidrag der også. Cocu (d) 26. sep 2013 kl. 18:25 (CEST)

Stamina5 → Nirio[rediger | rediger kilde]

   Not done Brukernavnet er i bruk på annen Wikipedia. Har du et annet du ønsker? Cocu (d) 26. sep 2013 kl. 18:27 (CEST)

Stamina5 → Lisbet_Olsen[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 30. sep 2013 kl. 13:13 (CEST)


Danseinfo → Sindre J[rediger | rediger kilde]

Sjacobsen er i bruk på en-wp, men har ikke vært aktiv. Allikevel fint om du kunne prøve finne et annet. Haros (diskusjon) 25. okt. 2013 kl. 13:34 (CEST)

   Done Du må også innom commons og be om tilsvarende der. Cocu (d) 20. nov. 2013 kl. 18:18 (CET)

Universitetselever → Universitetselev[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 25. okt. 2013 kl. 13:35 (CEST)


Norsk solenergiforening → Åse S[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 6. nov. 2013 kl. 20:03 (CET)

Norsk solenergiforening → Åse S[rediger | rediger kilde]

   Not done Det er ikke noe jeg kan gjøre, så vi får leve med at de endringene ligger under det gamle navnet. Haros (diskusjon) 8. nov. 2013 kl. 07:06 (CET)

Christophermoen → Cikken24[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 8. nov. 2013 kl. 07:03 (CET)

Henrikdv → Henrik Dvergsdal[rediger | rediger kilde]

   Not done Navnet alt i bruk på andre prosjekter. Haros (diskusjon) 11. nov. 2013 kl. 17:24 (CET)

Kristian Landmark → Grimsbekken[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 13. nov. 2013 kl. 18:03 (CET)

Orkla Foods Norge → Bjørn B[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 14. nov. 2013 kl. 17:35 (CET)

Moscowconnection → Moscow Connection[rediger | rediger kilde]

   Done Cocu (d) 18. nov. 2013 kl. 20:14 (CET)

Pjahr → Przemek Jahr[rediger | rediger kilde]

Wait until confirmation at https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_wikipedysty%3APrzemek_Jahr&diff=38271549&oldid=38269674 . Nsaa (diskusjon) 30. des. 2013 kl. 13:46 (CET)
Confirmed [1] Przemek Jahr (diskusjon) 30. des. 2013 kl. 13:47 (CET)

   Done – Be aware that the account you just created Przemek Jahr was moved to Przemek Jahr (SUL), and then your old account Pjahr was moved to Przemek Jahr. Nsaa (diskusjon) 30. des. 2013 kl. 14:02 (CET)

ikava → Mykland13[rediger | rediger kilde]

   Done Haros (diskusjon) 22. jan. 2014 kl. 10:18 (CET)

Bertrand Bellet → Aucassin[rediger | rediger kilde]

 • Old SUL account : [2]
 • New SUL account : [3]
 • Completed request for renaming on the French Wikipedia : [4]
 • Completed request for renaming (by usurpation) on the English Wikipedia : [5]

Thanks in advance.Bertrand Bellet (diskusjon) 25. jan. 2014 kl. 14:39 (CET)

   Done Haros (diskusjon) 25. jan. 2014 kl. 14:49 (CET)

Intsok → Ewok[rediger | rediger kilde]

Det nye brukernavnet er i bruk på andre språkutgaver. Har du et annet navn du kunne tenke deg å bruke? Cocu (d) 15. feb. 2014 kl. 22:33 (CET)

Luxnorge → Bruker3910[rediger | rediger kilde]

Det nye brukernavnet er i bruk på en:wp. Har du et annet navn du kunne tenke deg å bruke? Cocu (d) 15. feb. 2014 kl. 22:33 (CET)
   Done Du må selv gå inn på øvrige prosjekter hvor du har redigeringer (se her) og be om tilsvarende der. Cocu (d) 17. feb. 2014 kl. 09:22 (CET)

TorDuck → Torfilm[rediger | rediger kilde]

   Done Du må selv gå til andre prosjekter for å be om navnebytte der også. Du kan se lenken ved gammel her. Haros (diskusjon) 16. feb. 2014 kl. 20:55 (CET)

Carfar → Miring[rediger | rediger kilde]

   Done Du må selv gå inn på enwp og be om tilsvarende der. Cocu (d) 8. apr. 2014 kl. 18:40 (CEST)

PicapointStudioAS → VStronen[rediger | rediger kilde]

   Done Brukeren «PicapointStudioAS» heter nå «VStronen» Nsaa (diskusjon) 25. nov. 2013 kl. 18:32 (CET)

لطرش أحمد الهاشمي → لطرش احمد الهاشمي[rediger | rediger kilde]

   Done As You probably know You need to unite the account again. Haros (diskusjon) 13. des. 2013 kl. 20:38 (CET)

Magnusytterland → Wictg[rediger | rediger kilde]

   Done Nsaa (diskusjon) 2. feb. 2014 kl. 13:31 (CET)

Se også[rediger | rediger kilde]