United Kingdom Independence Party

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

United Kingdom Independence Party (UKIP) er et britisk parti som har som hovedmål å trekke Storbritannia ut av EU. Partiet ble grunnlagt i 1993, og fikk valgt tre representanter til Europaparlamentet ved valget i 1999. Ved valget i 2004 vokste gruppa til 12 medlemmer, og ble den tredje største delegasjonen fra Storbritannia. Siden da har tre av representantene forlatt partiet.

Partiet stiller også til valg til det britiske Underhuset, og ble fjerde største parti ved valget i 2005. Systemet med flertallsvalg i enmannskretser gjorde imidlertid at de ikke ble representert. I 2008 gikk imidlertid den konservative representanten Bob Spink over til UKIP og ga partiet sitt første medlem i Underhuset. To medlemmer av Overhuset er i dag også UKIP-medlemmer. Partiet har også flere folkevalgte på lokalt plan.

I Europaparlamentet er UKIP en uavhengig gruppe.

Ved det allmenne valget til Parlamentet i 2010, fikk partiet samlet sett 3.1% av avgitte stemmer (919,471 stemmer), men fikk ingen mandater. Dette medførte at det ble det partiet som hadde den største andel av det totale antall stemmer uten å få noen representasjon. (Innenfor et proporsjonalt system 3,1% av 649 gitt like over 20 seter).

Nigel Farage er partiets leder etter han ble gjenvalgt i 2010.