Politidistrikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Troms politidistrikt)
Gå til: navigasjon, søk
Hovedkvarteret til Salten politidistrikt i Bodø.
Romerike politidistrikt på Lillestrøm.

Et politidistrikt er en geografisk enhet i den norske Politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene er underlagt Politidirektoratet, som har ansvar for faglig ledelse, styring og oppfølging.

Før 2002 var det 54 politidistrikter i Norge. Våren 2001 behandlet Stortinget en politireform,[1] som innebar en sammenslåing av antallet politidistrikter. Reformen trådte i kraft den 1. januar 2002 og innebar at antall politidistrikter ble redusert til 27.

Et politidistrikt ledes av en politimester, en statlig embedsmann som utnevnes av Kongen i statsråd.

Innen hvert politidistrikt finnes politistasjoner, lensmannskontorer og namsfogdkontorer. Hver politistasjon ledes av en politistasjonssjef og har geografisk ansvar for et politistasjonsdistrikt. Politistasjoner kan enten ha rene politioppgaver eller både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Lensmannskontorer ledes av en lensmann og har ansvar for et lensmannsdistrikt. Lensmannskontorer har både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Namsfogdkontorer ledes av en namsfogd og dekker et namsfogddistrikt. Namsfogdkontorer har kun sivile rettspleie­gjøremål.

Et politidistrikt utgjør også en lokal redningssentral (LRS), som har en redningsledelse med representanter fra aktuelle offentlige etater, med politimesteren som formann. I sin rolle som LRS er politidistriktet underlagt Hovedredningssentralen.

Politidistrikter[rediger | rediger kilde]

Før 2002[rediger | rediger kilde]

 1. Oslo
 2. Halden
 3. Sarpsborg
 4. Fredrikstad
 5. Moss
 6. Follo
 7. Romerike
 8. Kongsvinger
 9. Hamar
 10. Østerdal
 11. Gudbrandsdal
 12. Vestoppland
 13. Ringerike
 14. Asker og Bærum
 15. Drammen
 16. Kongsberg
 17. Nord-Jarlsberg
 18. Tønsberg
 19. Sandefjord
 20. Larvik
 21. Skien
 22. Telemark
 23. Notodden
 24. Rjukan
 25. Kragerø
 26. Arendal
 27. Kristiansand
 28. Vest-Agder
 29. Rogaland
 30. Rana politidistrikt
 31. Stavanger
 32. Haugesund
 33. Hardanger
 34. Hordaland
 35. Bergen
 36. Sogn
 37. Fjordane
 38. Sunnmøre
 39. Romsdal
 40. Nordmøre
 41. Uttrøndelag
 42. Trondheim
 43. Inntrøndelag
 44. Namdal
 45. Helgeland
 46. Bodø
 47. Narvik
 48. Lofoten og Vesterålen
 49. Senja
 50. Troms
 51. Vestfinnmark
 52. Vardø
 53. Vadsø
 54. Sør-Varanger
 55. Svalbard

Fra 2002[rediger | rediger kilde]

 1. Oslo politidistrikt
 2. Østfold politidistrikt
 3. Follo politidistrikt
 4. Romerike politidistrikt
 5. Hedmark politidistrikt
 6. Gudbrandsdal politidistrikt
 7. Vestoppland politidistrikt
 8. Nordre Buskerud politidistrikt
 9. Søndre Buskerud politidistrikt
 10. Asker og Bærum politidistrikt
 11. Vestfold politidistrikt
 12. Telemark politidistrikt
 13. Agder politidistrikt
 14. Rogaland politidistrikt
 15. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
 16. Hordaland politidistrikt
 17. Sogn og Fjordane politidistrikt
 18. Sunnmøre politidistrikt
 19. Nordmøre og Romsdal politidistrikt
 20. Sør-Trøndelag politidistrikt
 21. Nord-Trøndelag politidistrikt
 22. Helgeland politidistrikt
 23. Salten politidistrikt
 24. Midtre Hålogaland politidistrikt
 25. Troms politidistrikt
 26. Vestfinnmark politidistrikt
 27. Østfinnmark politidistrikt

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ St.meld.nr.22 (2000–2001) NB Politireform 2000 – et tryggere samfunn, 1.1.2000, STM20000220D, jf. Innst. S. nr. 241 (2000–2001) Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]