Politidistrikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Troms politidistrikt)
Gå til: navigasjon, søk
Hovedkvarteret til Salten politidistrikt i Bodø.
Romerike politidistrikt på Lillestrøm.

Et politidistrikt er en geografisk enhet i den norske Politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene er underlagt Politidirektoratet, som har ansvar for faglig ledelse, styring og oppfølging.

Før 2002 var det 54 politidistrikter i Norge (55 med Svalbard). Den 21. mai 2001 behandlet Stortinget en politireform,[1] som innebar en sammenslåing av antallet politidistrikter. Reformen trådte i kraft den 1. januar 2002 og innebar at antall politidistrikter ble redusert til 27 (28 med Svalbard).

Erna Solbergs regjering la 6. mars 2015 frem en stortingsmelding.[2] Meldingen gikk inn for å redusere antall politidistrikter etter funnene i politianalysen.[3][4] Etter planen vil alle politidistrikter få nye geografiske grenser, med unntak av Oslo politidistrikt.[5][6]

Et politidistrikt ledes av en politimester, en statlig embedsmann som utnevnes av Kongen i statsråd.

Innen hvert politidistrikt finnes politistasjoner, lensmannskontorer og namsfogdkontorer. Hver politistasjon ledes av en politistasjonssjef og har geografisk ansvar for et politistasjonsdistrikt. Politistasjoner kan enten ha rene politioppgaver eller både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Lensmannskontorer ledes av en lensmann og har ansvar for et lensmannsdistrikt. Lensmannskontorer har både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Namsfogdkontorer ledes av en namsfogd og dekker et namsfogddistrikt. Namsfogdkontorer har kun sivile rettspleie­gjøremål.

Et politidistrikt utgjør også en lokal redningssentral (LRS), som har en redningsledelse med representanter fra aktuelle offentlige etater, med politimesteren som formann. I sin rolle som LRS er politidistriktet underlagt Hovedredningssentralen.

Politidistrikter[rediger | rediger kilde]

# Før 2002 # 2002–2016 # 2016–
1 Oslo politidistrikt 1 Oslo politidistrikt 1 Oslo politidistrikt
2 Halden politidistrikt 2 Østfold politidistrikt 2 Øst politidistrikt
3 Sarpsborg politidistrikt
4 Fredrikstad politidistrikt
5 Moss politidistrikt
6 Follo politidistrikt 3 Follo politidistrikt
7 Romerike politidistrikt 4 Romerike politidistrikt
8 Kongsvinger politidistrikt 5 Hedmark politidistrikt 3 Innlandet politidistrikt
9 Hamar politidistrikt
10 Østerdal politidistrikt
11 Gudbrandsdal politidistrikt 6 Gudbrandsdal politidistrikt
12 Vestoppland politidistrikt 7 Vestoppland politidistrikt
13 Ringerike politidistrikt 8 Nordre Buskerud politidistrikt 4 Sørøst politidistrikt
14 Drammen politidistrikt 9 Søndre Buskerud politidistrikt
15 Kongsberg politidistrikt
16 Asker og Bærum politidistrikt 10 Asker og Bærum politidistrikt
17 Nord-Jarlsberg politidistrikt 11 Vestfold politidistrikt
18 Tønsberg politidistrikt
19 Sandefjord politidistrikt
20 Larvik politidistrikt
21 Telemark politidistrikt 12 Telemark politidistrikt
22 Skien politidistrikt
23 Notodden politidistrikt
24 Rjukan politidistrikt
25 Kragerø politidistrikt
26 Arendal politidistrikt 13 Agder politidistrikt 5 Agder politidistrikt
27 Kristiansand politidistrikt
28 Vest-Agder politidistrikt
29 Rogaland politidistrikt 14 Rogaland politidistrikt 6 Rogaland politidistrikt
30 Stavanger politidistrikt
31 Haugesund politidistrikt 15 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
32 Bergen politidistrikt 16 Hordaland politidistrikt 7 Vest politidistrikt
33 Hordaland politidistrikt
34 Hardanger politidistrikt 17 Sogn og Fjordane politidistrikt
35 Sogn politidistrikt
36 Fjordane politidistrikt
37 Sunnmøre politidistrikt 18 Sunnmøre politidistrikt 8 Møre og Romsdal politidistrikt
38 Nordmøre politidistrikt 19 Nordmøre og Romsdal politidistrikt
39 Romsdal politidistrikt
40 Trondhjem politidistrikt 20 Sør-Trøndelag politidistrikt 9 Trøndelag politidistrikt
41 Uttrøndelag politidistrikt
42 Inntrøndelag politidistrikt 21 Nord-Trøndelag politidistrikt
43 Namdal politidistrikt
44 Helgeland politidistrikt 22 Helgeland politidistrikt 10 Nordland politidistrikt
45 Rana politidistrikt
46 Bodø politidistrikt 23 Salten politidistrikt
47 Narvik politidistrikt 24 Midtre Hålogaland politidistrikt
48 Lofoten og Vesterålen politidistrikt
49 Troms politidistrikt 25 Troms politidistrikt 11 Troms og Vestfinnmark politidistrikt
50 Senja politidistrikt
51 Vestfinnmark politidistrikt 26 Vestfinnmark politidistrikt
52 Vardø politidistrikt 27 Østfinnmark politidistrikt 12 Østfinnmark politidistrikt
53 Vadsø politidistrikt
54 Sør-Varanger politidistrikt
55 Svalbard politidistrikt 28 Svalbard politidistrikt 13 Svalbard politidistrikt

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ St.meld.nr.22 (2000–2001) NB Politireform 2000 – et tryggere samfunn, 1.1.2000, STM20000220D, jf. Innst. S. nr. 241 (2000–2001) Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn.
  2. ^ Regjeringens agenda
  3. ^ Høyre
  4. ^ Her er planen for de nye politidistriktene
  5. ^ Går for 12 politidistrikter
  6. ^ Faktaark

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]