Tobakksreklame

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Pragende lysreklame for Langgaards sigaretter på taket av Valkyrie Restaurant på Majorstuen i Oslo i 1939, - for det fengende merkenavnet «Frisco».
Fotograf: Erik Næss.
Oslo byarkiv, Tunnelbanekontoret.

Tobakksreklame er i Norge nå forbudt. Forbudet er nedfelt i lov om vern mot tobakksskader (opprinnelig lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer m.v.) av 9. mars 1973, i kraft 1. juli 1975. Den omfatter blant annet forbud mot tobakksreklame (§ 2).

I alle år før forbudet kom, var reklame for tobakk en viktig del av inntektene til aviser og ukeblader. Da kinoer ble vanlige, var vanligvis tobakksreklame en del av det man fikk se. Det ble lagt ned mye kreativitet i å gjøre produktene så fristende som mulig. Mange av symbolene fra den tid hører til ting man husker fra barndom og oppvekst, slik som «bulldogen til Petterøe» med pipa i kjeften og termometeret til «Tiedemands Tobak».

Etterhvert som ny viten om farligheten av tobakksbruk ble kjent, tok de store tobakksprodusentene ute i verden fatt på å sikre seg at reklamen fortsatt eksisterte, men mere fordekt. Varemerker som «Camel Trophy» og armbåndsurene deres samt «Marlboro Classics» sikrer at varen som opprinnelig bar navnet alene ikke blir glemt, selv om Formel 1 – bilene ikke lengre har logoen på vanlig sted.

I dag er alle pakninger med tobakksvarer utstyrt med advarsel om helseskader man kan få ved bruk av tobakk. Advarselen ble innført i Norge etter påbud fra Helsedirektoratet , senere stadfestet ved lov. WHO (Verdens helseorganisasjon) har anbefalt at all verdens land gjør det samme.