Tax-free-handel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Taxfreehandel på Franz Josef Strauss-flyplassen i München (avgiftsfritt er det kun for reisende ut av EU, andre betaler tyske avgifter og moms)

Tax-free-handel eller avgiftsfri handel er en form for grensehandel hvor kundene handler i spesialbutikker som ikke innberetter moms eller særavgifter. Begrepet er engelsk hvor tax betyr avgift og free betyr fri (uten). Tax-free-ordningen er en unntaksordning som er opprettet for handel i internasjonalt sjø- eller luftrom eller ved flyplasser. Når man krysser en grense, bestemmer det landet man reiser til hvor mye varer man kan ta med, og hvor mye man eventuelt må betale for å føre inn mer enn det som inngår i kvoten. Det er normalt også tidskrav for utenlandsoppholdet.

Tax-free-utsalg stiller normalt krav om at den handlende krysser en landegrense, f.eks via ferge eller fly. Men et økende antall land etablerer nå «tax-free ved ankomst», det vil si utsalg hvor man kan handle etter å ankommet til landet man skal til. Dette reduserer blant annet sikkerhetsrisikoen fra flasker ombord i fly.

Den største detaljhandelsaktøren for tax-free-utsalg i Europa er tyske GEBR Heinemann AG. Dette selskapet er også deleier i selskapet som driver tax-free-butikkene på bl.a. Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Tax-free i Norge[rediger | rediger kilde]

Norske reisende kan lovlig føre inn avgiftsfrie varer til landet dersom de har vært utenfor rikets grenser i minst 24 timer. Retten er begrenset til reise med ferge og fly, det er ikke tax-free kjøpsadgang ved innreise med tog, buss eller privatbil.

Reisende kan kjøpe tax-free-varer ved innreise fra alle land. Kvoten for innføring av varer, uten å betale norsk moms er inntil 1 liter brennevin og 1,5 liter vin, eller 3 liter vin alene, og 2 liter øl (eller 5 liter øl alene), samt 10 kg matvarer og 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarettpapir. Maksimal innførselsverdi er 6 000 kroner.[1] I tax-free-handelen er brennevin og kosmetikk overrepresentert sammenlignet med normalt forbruksmønster.

Ved norske flyplasser har man mulighet til å handle avgiftsfrie varer både på utreise og innreise. Ved reiser innenfor Norden (inkl. ved innreise til Norge) er butikkene pålagt å kun selge kvoten til respektive land.

Tax-free i EU[rediger | rediger kilde]

EU avviklet den interne tax-free-handelen med virkning senest fra 1. januar 2003, da overgangsordningene i Sverige og Finland ble avviklet. Samtidig skjedde det en gradvis opptrapping av lovlig innførselskvote for normal avgiftsbelagt grensehandel. Denne kvoten ble etterhvert avskaffet og erstattet med en «anbefalt mengde» (10 liter brennevin, 90 liter vin og 110 liter øl) som er en grense for når tollvesenet i de respektive land bør begynne å undersøke om det virkelig er til personlig forbruk. Denne grensen blir ofte misoppfattet som en absolutt grense og omtales ofte som «EU-kvota».

Reisende som krysser EU-grensa (f.eks. til Norge) har fortsatt mulighet til å handle avgiftsfritt dersom butikkene på flyplassen/båten tilbyr dette.

Det er også avsagt dom som åpner for grensehandel ved bestilling over internett i EU. Dog skal skatter og avgifter på alkohol og tobakk bestilt over nettet betales i mottagerlandet. Det er den som ordner transporten som plikter å sørge for at avgiftene blir betalt.

I EU er tollfri innførselskvote for kjøp fra land utenfor EU på inntil 1 liter brennevin (evt. 2 liter sterkvin eller musserende vin), 4 liter vin og 16 liter øl. For tobakk er kvotene 200 sigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarer eller 250 gram annen tobakk. Snus er ikke omfattet av tobakkskvoten, men inngår i kategorien «øvrige varer» som har en verdibegrensning på €300 for reisende med bil og €430 for reisende med fly eller båt.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Duty-free shops – bilder, video eller lyd