Sveriges politi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Sveriges politi (Svenska polisen) utgjøres av en nasjonal organisasjon, Rikspolitistyrelsen, og en lokal organisasjon, 21 politimyndigheter. Totalt har politiet 23 600 ansatte (2004), hvorav 16 900 er polititjenestemenn. Staten overtok ansvaret for politiet fra kommunene i 1965.

Rikspolitistyrelsen[rediger | rediger kilde]

Rikspolitistyrelsen (RPS) er direkte underlagt det svenske justisdepartementet og har ansvar for å koordinere og føre tilsyn med hele politivirksomheten, samt å utøve en del riksdekkende funksjoner. RPS er organisert med en rekke arbeidsenheter ved hovedkontoret i Stockholm. Under RPS hører dessuten:

Politimyndigheter[rediger | rediger kilde]

Den lokale politiorganisasjonen i Sverige består av 21 selvstendige politimyndigheter, som hver har ansvar for politivirksomheten i et len. Hver politimyndighet ledes av en politistyrelse, med medlemmer utnevnt av den svenske regjeringen. Politistyrelsene avgjør selv hvordan politivirksomheten skal organiseres. Strukturen i politimyndighetene er derfor varierende. Det er imidlertid vanlig med en grunnleggende struktur med en sentral stab, en ordensavdeling og en lenskriminalavdeling.

Tjenestegrader[rediger | rediger kilde]

I Sverige anvendes følgende tjenstegrader og distinksjoner i politiet:

Sammenslåing i 2014[rediger | rediger kilde]

I løpet av 2014 slås Sveriges 21 länspolitidistrikter sammen til én nasjonal politietat, Polismyndigheten. Deretter vil Sveriges politi bestå av Polismyndigheten og Säkerhetspolisen, begge direkte underlagt Justitiedepartementet. I tillegg har visse andre etater politimyndighet, først og fremst Tullverket og Kustbevakningen.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]